Hoppa till huvudinnehåll

Jobba utomlands som barnmorska

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En av våra barnmorskor lyssnar på ett fosters hjärtljud på ett sjukhus i Boost, Afghanistan.

En av våra barnmorskor lyssnar på ett fosters hjärtljud på ett sjukhus i Boost, Afghanistan. 

Som barnmorska arbetar du med att bygga upp kliniker för gravida och vägleder arbetet på förlossningsavdelningar. Ett av målen med vårt arbete i fält är att skapa bra graviditetskontroller så att kvinnor med komplikationer kan observeras och få behandling.

På många platser där Läkare Utan Gränser arbetar är kvinnor särskilt utsatta. En konsekvens av detta är att kvinnors hälsa blivit ett allt viktigare inslag i vårt arbete och att behovet av barnmorskor som vill arbeta utomlands ökar.  

Arbetsuppgifter för barnmorskor i fält 

Våra barnmorskor har ofta en ledande funktion i det dagliga samarbetet med hälsovårdsmyndigheter och lokala barnmorskor. Utbildning och tillsyn av lokal personal utgör en stor del av arbetet utomlands.

I våra insatser ingår ofta förlossningsvård, vaccination av småbarn, information om hygienfrågor, förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar och arbete med preventivmedel. Som barnmorska kan du även förvänta dig en hel del kliniskt arbete.

Många av våra projekt är inriktade på människor med hiv/aids och som barnmorska arbetar du mycket med problematiken runt gravida kvinnor och denna sjukdom. Det innebär bland annat upplysning, rådgivning och omhändertagande av moder och barn under förlossning.

I en del kulturer är ämnen som sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel belagda med tabun. Därför är det viktigt att vara öppen och diplomatisk för att klara arbetet med dessa frågor.

KRAV för att jobba som barnmorska i fält

  • Barnmorskelegitimation
  • 2 års arbetslivserfarenhet som barnmorska, främst med förlossningsvård.
  • Utbildning i Health in Humanitarian Action (ombesörjs av Läkare Utan Gränser efter antagning)

Generella krav för att jobba som fältarbetare utomlands hittar du här

Engelska är ett krav för att kunna arbeta som barnmorska för Läkare Utan Gränser. Då vi har många projekt i fransktalande länder är goda kunskaper i franska en stor tillgång och gör det lättare för oss att hitta ett uppdrag till dig. Språkkunskaper i arabiska och farsi är också eftertraktade.

Läs mer om att arbeta som barnmorska för Läkare Utan Gränser. Eller gör vårt test och se om fältarbete passar dig!

LIVET på utlandsuppdrag 

Ta del av tidigare barnmorskors tankar och upplevelser:

 

Blogg från fält: Barnmorskan Mimansa Madheden berättar om sitt uppdrag i Afghanistan
Intervju med barnmorskan Maria von Zweigbergk: Hur kan man kombinera familj och fältuppdrag?