Hoppa till huvudinnehåll

Jobba utomlands som barnmorska

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En av våra barnmorskor lyssnar på ett fosters hjärtljud på ett sjukhus i Boost, Afghanistan.

En av våra barnmorskor lyssnar på ett fosters hjärtljud på ett sjukhus i Boost, Afghanistan. 

Som barnmorska arbetar du med att bygga upp kliniker för gravida och vägleder arbetet på förlossningsavdelningar. Ett av målen med vårt arbete i fält är att skapa bra graviditetskontroller så att kvinnor med komplikationer kan observeras och få behandling.

Våra barnmorskor har ofta en ledande funktion i det dagliga samarbetet med hälsovårdsmyndigheter och lokala barnmorskor.

Utbildning och tillsyn av lokal personal utgör en stor del av arbetet utomlands. I våra insatser ingår ofta vaccination av småbarn, information om hygienfrågor, förebyggande av sexuellt överförbara sjukdomar och arbete med preventivmedel. Som barnmorska kan du även förvänta dig en hel del kliniskt arbete.

Blogg från fält: Mimansa Madheden har gjort många uppdrag i fält som barnmorska

Många av våra projekt är inriktade på människor med hiv/aids och som barnmorska arbetar du mycket med problematiken runt gravida kvinnor och denna sjukdom. Det innebär bland annat upplysning, rådgivning och omhändertagande av moder och barn under förlossning.
I en del kulturer är ämnen som sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel belagda med tabun. Därför är det viktigt att vara öppen och diplomatisk för att klara arbetet med dessa frågor.

KRAV barnmorska i fält

  • Barnmorskelegitimation
  • 2 års arbetslivserfarenhet som barnmorska, främst med förlossningsvård.
  • Utbildning i Health in Humanitarian Action (ombesörjs av Läkare Utan Gränser efter antagning)

Vi söker barnmorskor med goda franskakunskaper. Engelsktalande kandidater är självklart välkomna att söka, men om man talar franska på en nivå som gör att man kan arbeta i kontexter som Kongo-Kinshasa, Tchad eller Centralafrikanska republiken är det mycket mer troligt att man blir antagen. Kunskaper i arabiska och farsi är också eftertraktade.

Läs mer om att arbeta som barnmorska för Läkare Utan GränserGör vårt test och se om fältarbete passar dig!