Hoppa till huvudinnehåll

4. För dig som blivit antagen

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Ett team från Läkare Utan Gränser i Calais, Frankrike, där vi byggde skydd av trä åt flyktingar som levde under svåra förhållanden.

Ett team från Läkare Utan Gränser i Calais, Frankrike, där vi byggde skydd av trä åt flyktingar som levde under svåra förhållanden. 

Det är alltid behovet i fält som styr. Det innebär att det kan bli långa väntetider, ibland upp till flera månader, innan du erbjuds ett uppdrag.

Om du blir antagen måste du tillhandahålla kopior på arbetsintyg, studieintyg och eventuell legitimation (gäller läkare, sjuksköterskor och barnmorskor). Vi kommer kontrollera din legitimation mot Socialstyrelsens och IVO's (Instititutionen för Vård och Omsorg) register. 

Du ska även tillhandahålla utdrag ur polisens belastningsregister

MATCHNING TILL UPPDRAG

Eftersom det är behoven i våra projekt som styr kan det komma att dröja innan du blir matchad till ett uppdrag. 

När det är dags för avfärd får du hälsokontroll och vaccinationer som bekostas av oss. Du får även grundläggande information om ditt uppdrag samt praktisk adminstrativ information på kontoret i Stockholm. Mer detaljerad information om projektet, dina arbetsuppgifter och situationen i det land där du ska arbeta ges antingen på något av de europeiska huvudkontoren eller på koordinationskontoret i insatslandet. 

Det kan vara bra att ha förberett praktiska frågor som tjänstledighet och eventuell uthyrning av lägenhet. Detta för att kunna åka med cirka en veckas varsel, om det skulle behövas.

UTBILDNING

Om du blir antagen som fältarbetare finns det några obligatoriska kurser du behöver gå för att bli väl förberedd inför ditt uppdrag. 

Preparation Pre Departure (PPD)

Före avfärd genomgår antagna fältarbetare en förberedande utbildning inom Läkare Utan Gränser. Kursen är på en vecka och ges cirka sju gånger per år. För logistisk personal ges dessutom en andra vecka med mer praktisk information och undervisning. Denna kurs är obligatorisk. 

Health assistance in humanitarian crisis (endast medicinsk personal)

Denna kurs är utformad i samarbete mellan Läkare Utan Gränser och Karolinska Institutet, och ges på Karolinska institutet i Stockholm en gång om året i januari (12 ECTS under 8 veckor, varav några är på distans och några kräver närvaro). Då den har ett begränsat antal platser kan man endast gå om man redan är rekryterad av oss, det går alltså inte att söka den via det öppna kursutbudet. Denna kurs eller motsvarade är obligatorisk för medicinsk personal (undantag görs för kirurg- och anestesipersonal, operationssjuksköterskor samt gynekologer). 

Kursdatum 2019

Startdatum: 21 Januari
Slutdatum: 15 Mars

Upplägg: De två första veckorna sker undervisning på distans. Därefter sker undervisningen på campus på Karolinska Institutet.

Alternativa kurser som är validerade för medicinskt arbete i våra projekt:

The Global Health and Humanitarian Medicine course, Royal College of Physicians, London (3 månader, läkare)

Postgraduate Certificate in Tropical Medicine and International Health, Institute of Tropical Medicine, Antwerpen (6 månader, läkare)

Tropical Medicine for Bachelors in Nursing and Midwifery, Institute of Tropical Medicine, Antwerpen (6 månader, sjuksköterskor och barnmorskor)

I undantagsfall kan kurser med motsvarande innehåll godkännas, vilket sker efter diskussion under rekryteringsprocessen. 

Kostnader för utbildning

Läkare Utan Gränser står för resor och boende i samband med PPD-kursen. För kursen Health assistance in humanitarian crisis står du själv för resa och uppehälle.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2018