Hoppa till huvudinnehåll

Innan du ansöker

Varje ansökan behandlas individuellt och de kandidater som uppfyller våra grundkrav kallas till en rekryteringsprocess i Stockholm.

Vi tar bara emot ansökningar online, se länk längre ned på sidan. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.

LÄS DETTA INNAN DU FYLLER I ANSÖKAN!

Lär känna oss

Läs igenom all information som finns på hemsidan om att arbeta för oss under: Arbetsuppgifter i fält och Livet i fält. Och kom gärna på en av våra informationskvällar, om du bor i närheten av en stad där de ges. Dessa sänds ofta även live på vår Facebooksida

Ta reda på så mycket som möjligt om humanitärt arbete och organisationen Läkare Utan Gränser innan du ansöker. Vi tycker att det är viktigt att man som fältarbetare vet vilken organisation man söker till, att man känner till dess ideologi och principer.

Ha dina uppgifter redo

I ansökan kommer du att behöva fylla i en hel del uppgifter som du förmodligen inte har i huvudet, därför kan du spara ner ansökan för att fortsätta senare. Men tänk på att ha följande uppgifter till hands när du fyller i ansökan:

  • Tid och datum för anställningar, utbildningar och resor. Anställningstiden är lönegrundande efter det första året i fält och därför behöver vi ha exakta datum.
  • När du fyller i referenser, tänk på att det bara är arbetsrelaterade referenser som är intressanta för oss och att det bör vara en person som varit överordnad dig i ditt yrkesliv.
  • Bifoga ett CV på engelska. Här kan du ladda ner en CV mall som passar dig. Det finns två olika mallar du kan använda dig av för att skapa ditt CV: Europass CV och Enkel CV-mall.
  • Bifoga ett motivationsbrev på engelska. Här vill vi veta varför du ansöker till Läkare Utan Gränser och varför du vill åka i fält.

Invänta svar

När du skickat iväg ansökan får du upp en bekräftelse på att den gått iväg.
Du kommer bli kontaktad för att få veta om du blir kallad till rekryteringsdagar. Om du inte hört något inom 4 veckor är du välkommen att kontakta oss.

När du skickar in ansökan godtar du också att vi registrerar dina data i vårt register och hanterar dem i enlighet med Personuppgiftslagen. Om du blir rekryterad kommer dina persondata skickas till de olika operativa kontoren. Om du inte blir rekryterad kommer vi att spara dina data i upp till ett år för vår statistik.

Tänk på att om du blir kallad till intervju och rekryteringsdag, och om du blir rekryterad, kan det ta upp till ett år innan du verkligen åker ut i fält. Detta beror dels på vilka kurser du har att läsa och dels på att det kan dröja innan ett passande uppdrag dyker upp.

Vi ställer som krav att man ska kunna vara ute i 12 månader under sitt första uppdrag, tänk igenom hur du ställer dig till det innan du ansöker. Undantag görs för kirurger, gynekologer/obstetriker och anestesipersonal och som åker på kortare uppdrag pga jourverksamhet.

Om du har frågor, kontakta oss gärna någon på field.recruitment.sweden@lakareutangranser.se

Klicka här för att komma till ansökningsformuläret

OM DU BLIR ANTAGEN

Antas du som fältarbetare behöver du gå några kurser för att förbereda dig för ditt uppdrag. Dessa kurser kan du bara gå efter att du blivit antagen. Läs mer om förberedande kurser här. Du måste tillhandahålla kopior på arbetsintyg, studieintyg och eventuell legitimation (gäller läkare, sjuksköterskor och barnmorskor). Vi kommer kontrollera din legitimation mot Socialstyrelsens och IVO's (Instititutionen för Vård och Omsorg) register. Inför ditt uppdrag behöver du göra en hälsokontroll och uppdatera dina vaccinationer. Detta bekostas av oss.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2017