Hoppa till huvudinnehåll

Yrkesgrupper vi rekryterar

Här kan du läsa om vilka yrkesprofiler vi rekryterar, vilka arbetsuppgifterna är och vilka krav vi ställer på respektive yrkesgrupp i fält. Klicka på de olika yrkena nedan för att läsa mer!

En av våra barnmorskor lyssnar på ett fosters hjärtljud på ett sjukhus i Boost, Afghanistan.

Barnmorska

Våra barnmorskor har ofta en ledande funktion i det dagliga samarbetet med hälsovårdsmyndigheter och lokala barnmorskor.

Vår labbtekniker Joseph Ngasain på Niangara-sjukhuset i Kongo-Kinshasa.

Biomedicinsk analytiker

Som biomedicinsk analytiker i fält för Läkare Utan Gränser har du ansvar för att organisera all laboratorieverksamhet i ett medicinskt projekt. 

Vår farmaceut Nour S. Barakat på apoteket på kliniken för syriska flyktingar i Jordanien.

Farmaceut

Som farmaceut för Läkare Utan Gränser har du ett stort ansvar för all hantering av läkemedel samt medicinskt material och utrustning.

Ett nyfött barn i Aweil, Sydsudan.

Gynekolog/obstetriker

Som gynekolog/obstetriker i något av våra projekt arbetar du mycket självständigt med förlossningsvård och undervisar lokalt anställd personal.

En operation på ett sjukhus i Syrien.

Kirurg

Kirurgiska team behövs i utsatta situationer, som till exempel i väpnade konflikter eller i isolerade områden, där medicinsk personal inte finns att tillgå.

En av våra läkare undersöker en flicka i Bihar, Indien.

Läkare

Att arbeta som läkare i fält innebär till stor del planering, genomförande och utvärdering av medicinska program, samt handledning. 

Vårt läkarteam jobbar i Filippinerna efter tyfonen Hayian.

Narkosläkare

Narkosläkare behövs ofta med kort varsel och för kortare perioder – en till tre månader, och arbetet innebär oftast mest allmänkirurgi.

Narkossjuksköterskan Jacques MeuMeu förbereder en spinal på Niangara-sjukhuset i Kongo-Kinshasa.

Narkossjuksköterska

Till några kirurgiska projekt kan du åka som narkossjuksköterska under förutsättning att du har många års erfarenhet av all typ av anestesi.

Utanför vårt sjukhus i Paoua, Centralafrikanska Republiken. Barnläkare behövs i de flesta av våra projekt.

Pediatriker

Barn drabbas ofta hårdast av krissituationer som svält, epidemier och väpnade konflikter. En stor del av våra patientgrupper utgörs därför av barn.

Pina, psykolog med Läkare Utan Gränser, under en gruppsession med flyktingar på ett mottagningscenter i Italien.

Psykolog

Som psykolog arbetar du ofta med att koordinera och träna lokala assistenter eller psykologer som i sin tur utför aktiviteterna.

Fem år gamla Benafsha leker med vår sjukgymnast Isaline Pierreux på traumacentret i Kunduz, Afghanistan.

Sjukgymnast

Vi har få fasta positioner för sjukgymnaster. Men i vissa situationer ökar behovet i fält och därför finns möjligheten att ingå i en sjukgymnastpool.