Hoppa till huvudinnehåll

Jobba utomlands som gynekolog/obstetriker

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Gynekologen Marlon Rivera har just utfört ett akut kejsarsnitt på en kvinna i Sierra Leone.

Gynekologen Marlon Rivera har just utfört ett akut kejsarsnitt i Sierra Leone. 

I många länder råder brist på specialister inom obstetrik och gynekologi. Som gynekolog/obstetriker arbetar du mycket självständigt med förlossningsvård och utför kejsarsnitt, tar hand om kvinnor som blivit våldtagna och undervisar lokalt anställd personal. 

Läkare Utan Gränser har team med kvalificerade, specialiserade och motiverade gynekologer/obstetriker som erbjuder kvalitativ vård. Vi arbetar ofta på avlägsna platser och under osäkra förhållanden, men våra förlossningskliniker och kirurgiska projekt erbjuder standardiserad vård av hög kvalitet, och vi ser till att ha adekvata resurser avseende internationell och lokalt anställd personal. 

Vårt behov av gynekologer och obstetriker som vill åka på utlandsuppdrag är stort. Din uppgift som gynekolog/obstetriker är övergripande och du ansvarar för att protokoll följs och för att vården utvärderas. Mer specifikt innebär det att du:

  • Utbildar lokalt anställda barnmorskor, sjuksköterskor och läkare
  • Ansvarar för obstetriska procedurer tillsammans med det medicinska teamet
  • Tillsammans med barnmorskorna ansvarar för förlossningsavdelningen
  • Hanterar förlossningskomplikationer
  • Gör dagliga patientronder 

KRAV för att arbeta som gynekolog eller obstetriker i fält

  • Bevis om specialistkompetens
  • Förmåga att arbeta med begränsade tekniska resurser
  • Intresse att dela med sig av kunskaper och erfarenheter med kollegor
  • Tillgänglighet med kort varsel och i minst sex veckor

Här kan du läsa om våra generella krav för att arbeta för Läkare Utan Gränser utomlands. 

Engelska är ett krav för att kunna arbeta som gynekolog/obstetriker för Läkare Utan Gränser. Då vi har många projekt i fransktalande länder är goda kunskaper i franska en stor tillgång och gör det lättare för oss att hitta ett uppdrag till dig. Språkkunskaper i arabiska och farsi är också eftertraktade.

Gör vårt test och se om fältarbete som gynekolog passar dig!

Livet på uppdrag

Varje utlandsuppdrag för Läkare Utan Gränser är unikt. Som gynekolog i våra projekt ställs du inför nya utmaningar och får testa dina kunskaper på ett nytt sätt. 

Läs artikeln om vår gynekolog Veronica Siebenkotten-Branca och hennes patient Miriam i Tchad.