Hoppa till huvudinnehåll

Hjälparbetare - profiler vi rekryterar

Läkare Utan Gränsers hjälparbetare är på plats i humanitära kriser där behoven är som störst. Här kan du läsa om vilka yrkesprofiler vi rekryterar, vilka arbetsuppgifterna är och vilka krav vi ställer på respektive yrkesgrupp i fält. Klicka på de olika yrkena nedan för att läsa mer!

En av våra barnmorskor lyssnar på ett fosters hjärtljud på ett sjukhus i Boost, Afghanistan.

Barnmorska

På många platser där vi arbetar är kvinnor särskilt utsatta. Kvinnors hälsa har blivit ett allt viktigare inslag i vårt arbete och behovet av barnmorskor som vill åka ut i fält ökar.  

Labteknikern Barrie Rooney ser över blodprov från en kampanj för att kartlägga sömnsjuka i Centralafrikanska republiken.

Biomedicinsk analytiker

Som biomedicinsk analytiker i fält för Läkare Utan Gränser har du ansvar för att organisera all laboratorieverksamhet i ett medicinskt projekt. 

Vår farmaceut Nour S. Barakat på apoteket på kliniken för syriska flyktingar i Jordanien.

Farmaceut

Som farmaceut för Läkare Utan Gränser har du ett stort ansvar för all hantering av läkemedel samt medicinskt material och utrustning.

Gynekologen Marlon Rivera har just utfört ett akut kejsarsnitt på en kvinna i Sierra Leone.

Gynekolog/obstetriker

Som gynekolog/obstetriker i något av våra projekt arbetar du mycket självständigt med förlossningsvård och undervisar lokalt anställd personal.

Ett kirurgiskt team utför en operation på ett sjukhus i Bangui, Centralafrikanska republiken.

Kirurg

Kirurger och kirurgiska team behövs i utsatta situationer, som till exempel i väpnade konflikter, eller i isolerade områden där medicinsk personal saknas.

Läkaren Alejandra Capril undersöker ett barn på Boost-sjukhuset i Afghanistan.

Läkare

Att arbeta som läkare i fält innebär till stor del planering, genomförande och utvärdering av medicinska program, samt handledning. 

Narkosläkaren Jessica Chua undersöker en patient på Ibb-sjukhuset, Jemen.

Narkosläkare

Narkosläkare behövs ofta med kort varsel och för kortare perioder. Arbetet innebär oftast mest allmänkirurgi, men även utbildning av lokal personal.

Narkossjuksköterskan Jacques MeuMeu förbereder en spinal på Niangara-sjukhuset i Kongo-Kinshasa.

Narkossjuksköterska

Narkossjuksköterskor med fleråriga erfarenhet av anestesi behövs till våra kirurgiska team i utsatta områden.

Ett team med kirurg, narkosläkare och operationssjuksköterska utför en operation i Sydsudan.

Operationssjuksköterska

Som operationssjuksköterska ingår du i ett kirurgiskt team. Kirurgiska team behövs i utsatta områden, ibland med kort varsel och för kortare perioder.

Utanför vårt sjukhus i Paoua, Centralafrikanska Republiken. Barnläkare behövs i de flesta av våra projekt.

Pediatriker

Barn drabbas ofta hårdast av krissituationer som matbrist, epidemier och väpnade konflikter. En stor del av våra patientgrupper utgörs därför av barn.

Pina, psykolog med Läkare Utan Gränser, under en gruppsession med flyktingar på ett mottagningscenter i Italien.

Psykolog

Som psykolog arbetar du ofta med att koordinera och träna lokala assistenter eller psykologer som i sin tur utför aktiviteterna.