Hoppa till huvudinnehåll

Jobba utomlands som narkossjuksköterska

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Narkossjuksköterskan Jacques MeuMeu förbereder en spinal på Niangara-sjukhuset i Kongo-Kinshasa.

Narkossjuksköterskan Jacques MeuMeu förbereder en spinal på Niangara-sjukhuset i Kongo-Kinshasa. 

Erfarna narkossjuksköterskor behövs i våra kirurgiska team i utsatta situationer, till exempel i väpnade konflikter eller i isolerade områden. De behövs ofta med kort varsel och för kortare perioder.

Narkossjuksköterskor är viktiga i våra kirurgiska projekt i områden där medicinsk personal inte finns att tillgå. Just nu är det främst till projekten i fransktalande länder som vi kan skicka narkossjuksköterskor. I vissa fall kan arbetet handla om att utbilda lokal personal.

KRAV för att arbeta utomlands som narkossjuksköterska i fält

  • Vidareutbildning och många års erfarenhet som anestesisjuksköterska.
  • Förmåga att arbeta med begränsade tekniska resurser.
  • Förmåga att hantera all narkosbedömning och anestesi helt självständigt.
  • Tillgänglighet med kort varsel.
  • Språkkunskaper i franska.

Läs gärna även våra allmänna krav för att arbeta som fältarbetare utomlands

Vill du jobba som narkossjuksköterska utomlands?

Vi behöver narkossjuksköterskor med kort varsel och som kan åka ut på kortare uppdrag, mellan en och tre månader. Som narkossjuksköterska behöver du flera års erfarenhet av anestesi. Du kan lägga spinaler, blockader och behöver vara helt självgående för att kunna arbeta utan att ha en narkosläkare på plats. 

Vi söker främst narkossjuksköterskor med goda franskakunskaper. Engelsktalande kandidater är självklart välkomna att söka, men den som talar franska på en nivå som gör det möjligt att arbeta i kontexter som Kongo-Kinshasa, Tchad eller Centralafrikanska republiken har större chans att bli antagen. Kunskaper i språk som arabiska och farsi är också eftertraktade.

Gör vårt test och se om fältarbete passar dig!

Livet som narkossköterska i fält

Varje utlandsuppdrag är unikt. Som fältarbetare ställs du inför nya utmaningar där du får användning för din kunskap och erfarenhet på helt nya sätt.

Läs intervjun med vår narkossjuksköterska Monika Hörling som varit på flera fältuppdrag, bland annat i Jemen. 

GAS Week - Utbildning för Gynekologer, Narkosläkare och Kirurger

I mars 2016 anordnade Läkare Utan Gränser Sverige utbildningsveckan "GAS Week" i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Utbildningen riktar sig till fältarbetare som arbetar som gynekologer, narkosläkare och kirurger i Läkare Utan Gränsers projekt runt om i världen.

En del av utbildningen var en katastrofövning. Deltagarna lärde sig i en simulering hur man organiserar vården och patientflödet när ett stort antal skadade samtidigt anländer på ett fältsjukhus, exempelvis efter en bombexplosion.

Läs mer om simuleringen (på engelska): "Organization before care!"