Hoppa till huvudinnehåll

Hjälparbetare - profiler vi rekryterar

Läkare Utan Gränsers hjälparbetare är på plats i humanitära kriser där behoven är som störst. Här kan du läsa om vilka yrkesprofiler vi rekryterar, vilka arbetsuppgifterna är och vilka krav vi ställer på respektive yrkesgrupp i fält. Klicka på de olika yrkena nedan för att läsa mer!

En teknisk logistiker i Sierra Leone

Logistiker (teknisk)

Som logistiker räds du inte att lösa problem och du har vanligtvis ansvar för allt som rör den praktiska driften av projektet.

Narkosläkaren Jessica Chua undersöker en patient på Ibb-sjukhuset, Jemen.

Narkosläkare

Narkosläkare behövs ofta med kort varsel och för kortare perioder. Arbetet innebär oftast mest allmänkirurgi, men även utbildning av lokal personal.

Narkossjuksköterskan Jacques MeuMeu förbereder en spinal på Niangara-sjukhuset i Kongo-Kinshasa.

Narkossjuksköterska

Narkossjuksköterskor med fleråriga erfarenhet av anestesi behövs till våra kirurgiska team i utsatta områden.

Ett team med kirurg, narkosläkare och operationssjuksköterska utför en operation i Sydsudan.

Operationssjuksköterska

Som operationssjuksköterska ingår du i ett kirurgiskt team. Kirurgiska team behövs i utsatta områden, ibland med kort varsel och för kortare perioder.

Utanför vårt sjukhus i Paoua, Centralafrikanska Republiken. Barnläkare behövs i de flesta av våra projekt.

Pediatriker

Barn drabbas ofta hårdast av krissituationer som matbrist, epidemier och väpnade konflikter. En stor del av våra patientgrupper utgörs därför av barn.

Personaladministratörerna arbetar ofta med löner, kontrakt, rekrytering och bokföring i något av våra projekt.

Personaladministratör

Som administratör arbetar du vanligtvis ute i ett av våra projekt och hanterar löner, kontrakt, bokföring, administrativa rutiner och rekrytering. 

Pina, psykolog med Läkare Utan Gränser, under en gruppsession med flyktingar på ett mottagningscenter i Italien.

Psykolog

Som psykolog arbetar du ofta med att koordinera och träna lokala assistenter eller psykologer som i sin tur utför aktiviteterna.

Ett vatten- och sanitetsteam i arbete på vårt ebolacenter i Kailahun, Sierra Leone.

Vatten och sanitetsexpert

Ditt jobb som vatten- och sanitetsexpert i fält innebär att upprätthålla en tillförlitlig vattenförsörjning, bygga sanitära anläggningar samt hantering av medicinskt avfall.

A group of asylum seekers from Eritrea are stuck on the Serbian border.

Cultural mediator

Kulturtolkar, eller cultural mediators, arbetar framför allt i projekt för flyktingar och migranter i Europa och på Medelhavet. De fungerar som en länk mellan vår medicinska personal och patienterna.