Hoppa till huvudinnehåll

Material och information om covid-19

Här har vi samlat material om hur Läkare Utan Gränser arbetar med det nya coronaviruset och covid-19. Här finns också material om andra erfarenheter som vi fått inom ramen för vårt humanitära arbete och som kan komma väl till pass nu, till exempel om etiska dilemman som kan uppstå när resurserna inte räcker till alla som är i behov av vård. 

 

Det är mycket vi inte vet om det nya coronaviruset men vi vet att människor på flykt, hemlösa eller människor som lever trångt i flyktingläger och slumområden, ofta utan tillgång till rent vatten, är extra sårbara. Till exempel är det ofta svårt för dem att undvika att bli sjuka genom att tvätta händerna eller hålla avstånd från någon som är sjuk. 
Nedanför finns länkar till intervjuer med några av våra fältarbetare som berättar om hur de arbetar och om sin oro inför en eventuell smittspridning i till exempel flyktingläger. 

Anneli Eriksson, en av de sjuksköterskor som jobbar för Läkare Utan Gränser, berättar här om vad som kan hända om det nya coronaviruset drabbar utsatta områden (ungefär 4:30 in i reportaget).
Länk till Tv4 play

 

Läkare Utan Gränsers ordförande Katrin Kisswani berättar om hur den humanitära katastrofen kan förvärras om det nya coronaviruset når flyktingläger som till exempel Moria i Grekland.
Länk till Expressen

 

Här berättar Karin Huster som är projektledare för våra projekt i Hongkong om vårt arbete med det nya coronaviruset samt vad alla kan göra för att hjälpa till att stoppa spridningen.
Länk till YouTube.

 

I den här podcasten berättar vår medicinska humanitära rådgivare Anna Sjöblom, som arbetat med både ebola- och mässlingsutbrott i fält, om utmaningar kring att förebygga och behandla covid-19 i Sverige och utomlands. 

 

I den här podcasten berättar skolprojektets koordinator Anna Blideman om hur Läkare Utan Gränser arbetar med covid-19  runt om i världen och hur det är att ta svåra beslut när patienter ska prioriteras. 

I den här podcasten berättar vår medicinska humanitära rådgivare Anna Sjöblom om hur det är att arbeta under ett stort sjukdomsutbrott och hur det är att hantera moralisk stress.

Vill du vara med och informera om hur spridningen av det nya coronaviruset kan stoppas? Ladda ned den här postern för att informera om handtvätt!

 

hand wash

Hand wash
JPG, 879.38 KB

I Sverige har Folkhälsomyndigheten en samlad bild av den aktuella situationen med det nya coronaviruset. På det globala planet är det Världshälsoorganisationen WHO som samlar in data för att kunna ge en helhetsbild över situationen internationellt. WHO ger också internationella riktlinjer om hur människor och länder ska förhålla sig och agera för att minska smittspridningen. 

Länk till Folkhälsomyndighetens sida om det nya coronaviruset/covid-19

Länk till WHO (Världshälsoorganisationens) sida om det nya coronaviruset/covid-19