Hoppa till huvudinnehåll

2018 – Ett år av livräddande arbete

År 2018* fanns vi på plats i många av världens värsta krishärdar. I väpnade konflikter, vid sjukdomsutbrott och naturkatastrofer hade våra drygt 45 000 medarbetare en avgörande betydelse för miljoner människors överlevnad och hälsa. 

Under året arbetade Läkare Utan Gränser i 74 länder. Vi bistod med medicinskt och humanitärt stöd till människor i akut behov av livräddande vård. Från behandling av krigsskador allt närmare frontlinjerna i Jemen till responsen på ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa. Från att vårda kolerapatienter i Niger till att assistera människor på flykt undan våld i Centralafrikanska republiken och Centralamerika. 

* Sidan kommer att uppdateras så fort materialet från 2019 är sammanställt och granskat.

Oliver Schulz, generalsekreterare för svenska Läkare Utan Gränser
"Allt som allt var 2018 ett mycket intensivt år. Och utan stödet och engagemanget som vi möts av dagligen, i Sverige och runt om i världen, hade vi aldrig kunnat uträtta så mycket."
- Oliver Shultz, generalsekreterare Läkare Utan Gränser Sverige
Foto: Agnes Verraine-Leca/MSF
En liten flicka behandlas för sina brännskador på ett sjukhus i Khamer, Jemen.

 

Våra grundprinciper

Läkare Utan Gränser är en medicinsk, humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av väpnade konflikter, epidemier och naturkatastrofer. Vårt arbete genomsyras av medicinsk etik och principerna om opartiskhet, oberoende och neutralitet. 

OPARTISKA. Vi ger vård till dem som behöver det mest. Oavsett vilket land de kommer ifrån, vilken sida av en konflikt de står på, eller vilken religion och politisk åsikt de har. 

NEUTRALA. Vi tar inte ställning i väpnade konflikter och gör inga insatser för att en regering eller stridande part kräver det. Vår neutralitet är vårt skydd. 

OBEROENDE. Vi tar inte hänsyn till politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Vi strävar efter att kunna nå utsatta människor utan förbehåll och att direkt kontrollera den hjälp vi ger. 

Läkare Utan Gränser i Sverige

Läkare Utan Gränser har funnits i Sverige sedan 1993. Vi bidrar till den internationella verksamheten genom att rekrytera fältpersonal, samla in pengar och genom påverkans- och kommunikationsarbete berätta om situationen för de människor som vi möter i fältprojekten. För att stärka verksamheten i fält har den svenska sektionen också en enhet som genomför utvärderingar och en enhet som arbetar med innovation. Läs mer om innovationsenhetens arbete här.

År 2018 uppgick våra insamlade medel i Sverige till 519 miljoner kronor och totalt bidrog 264 712 givare till vårt arbete. Tillsammans var det ert stöd som gjorde att vi kunde vara på plats och ge våra patienter den vård de behövde.  

Tack för er livräddande insats! 

En 78-årig kvinna få hjälp med ett hörseltest på ett tuberkuloscenter i Ukraina
Foto: Oksana Parafeniuk
En 78-årig kvinna får hjälp med ett hörseltest på ett tuberkoloscenter i Zhytomyr, Ukraina. Vissa mediciner mot tuberkulos kan ge allvarliga biverkningar som t.ex. hörselbortfall.

Läkare Utan Gränser - i siffror

 

 • Under 2018 uppgick svenska Läkare Utan Gränsers intäkter till totalt 519 miljoner kronor.  Tillsammans bidrog totalt 264 712 givare till vårt arbete.  
   
 • Av dessa var 122 000 månadsgivare som tillsammans donerade mer än 199 miljoner kronor. Med sitt regelbundna givande bidrar de till stabilitet och förutsägbarhet, vilket medför minskade administrativa kostnader. 
   
 • Det totala beloppet donerat av privatpersoner var 439,5 miljoner kronor. Postkodlotteriet bidrog med 28 miljoner kronor i årligt basstöd och Radiohjälpen stöttade oss med totalt 2,9 miljoner kronor. Gåvor från företag uppgick till totalt 24 miljoner kronor och gåvor från externa fonder och stiftelser var totalt 24,1 miljoner kronor. 


 

Cirkeldiagram som visar fördelningen av inkomstkällorna

 • Totalt hade svenska Läkare Utan Gränser 124 fältarbetare, varav 57 procent var medicinsk personal, ute på sammanlagt 156 uppdrag i 38 länder. Under 2018 rekryterade vi 42 nya fältarbetare.  
   

 • Påverkansarbetet i Sverige fokuserade bland annat på frågan om humanitärt tillträde i Jemen och Syrien och på situationen i Myanmar, Kongo-Kinshasa och Centralafrikanska republiken. Ett annat fokusområde var arbetet för ökad tillgång till aborter samt tillgången till behandling mot hiv och tuberkulos. 

 •  

Fördelningen av utgifter visat i procentenheter

Vill du vara med och bidra till Läkare Utan Gränsers fortsatta arbete? Bli månadsgivare här.

 

En kvinna i sjal håller i sin två månader gamla son medan en sjukvårdare undersöker honom med stetoskop.
Foto: Pablo Tosco
Rozia och hennes två månader gamla son Zubair på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Goyalmara, Bangladesh.
Barnmorskan Furaha Bazikanya undersöken en ung gravid kvinna på en mobil klinik i Sydsudan

Årsredovisning 2018

Här kan du läsa hela vår årsredovisning för 2018 samt hitta alla föregående årsredovisningar i PDF-form. Våra årsredovisningar brukar komma ut i slutet av maj.
Läs årsredovisningen här

Läkare Utan Gränsers arbete i världen

Förra året valde över sex miljoner givare världen över att ställa sig bakom och stötta vårt arbete. Det här är exempel på saker som vi – gemensamt – kunde åstadkomma 2018. 

Joanne Liu, internationell ordförande för Läkare Utan Gränser
"Vi känner en oerhörd tacksamhet till de tiotusentals fältarbetare som varje dag ägnar sig åt att hjälpa andra. Inget av detta arbete skulle vara möjligt utan stödet från våra 6,3 miljoner givare. Tack för er fortsatta tro på oss."
- Joanne Liu, internationell ordförande Läkare Utan Gränser

Ett spädbarn övervakas pga. andningssvårigheter på en pediatrisk avdelning på ett sjukhus i Zahle, Libanon.

Ett spädbarn övervakas pga. andningssvårigheter på en pediatrisk avdelning på ett sjukhus i Zahle, Libanon. FOTO: FLORIAN SERIEX

Året i siffror

11 218 700
patientbesök
2 396 200
malariabehandlingar
309 500
assisterade förlossningar,
inklusive kejsarsnitt
104 700
utförda större kirurgiska ingrepp
74 200
barn vårdade för grav
akut undernäring

 

 

Året i siffror - fortsättning

404 700
genomförda konsultationer för psykisk ohälsa
1 479 800
personer vaccinerade mot mässling
176 200
personer på hiv-behandling
63 700
personer behandlade
för kolera
758 200
inlagda patienter

 

 

Våra största projekt 2018

Sjukvårdare kramar om varandra i ett ebolacenter i Bunia, Kongo-Kinshasa
Foto: John Wessels
Sjukvårdare kramar om varandra efter att de har fått på sig sina skyddsdräkter, redo att gå in i den "röda zonen" i det nybyggda Ebolacentret i Bunia, Kongo-Kinshasa.
Ellen från Läkare Utan Gränser besöker ett barn som visar symptom på malaria.

En bild säger mer än tusen ord

Läkare Utan Gränser fortsatte förra året att ge livsavgörande vård i över 70 länder. Vid deras sida fanns bildjournalister och våra anställda fotografer som med sina bilder berättade om vår dedikerade personals arbete, och om de individer och samhällen som de ...
2018 - ett år i bilder

Här arbetar vi

Burkina Faso

Burundi

Centralafrikanska republiken

Egypten

Elfenbenskusten

Etiopien

Guinea

Kamerun

Kenya

Kongo-Kinshasa

Lesotho

Liberia

Libyen

Madagaskar

Malawi

Mali

Moçambique

Niger

Nigeria

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Eswatini (f.d. Swaziland)

Sydafrika

Sydsudan

Tchad

Uganda

Zambia

Zimbabwe

Bolivia

Colombia

Haiti

Honduras

Mexiko

Frankrike

Grekland

Afghanistan

Irak

Iran

Italien

Jemen

Jordanien

Libanon

Palestina

Syrien

Armenien

Bangladesh

Ukraina

Uzbekistan

Tadzjikistan

Ryssland

Papua Nya Guinea

Pakistan

Nordkorea

Kirgizistan

Kambodja

Indien

Georgien

Filippinerna

Myanmar

Mauretanien

Nepal

Serbien

Turkiet

Medelhavet

Guinea-Bissau

Algeriet

Tanzania

Vitryssland

Angola

Ecuador

Venezuela

Tunisien

Indonesien

El Salvador

Belgien

Malaysia

Nicaragua

Thailand

Brasilien

Panama

Peru

Spanien

Storbritannien

USA

 

Vår personal

Globalt ligger Läkare Utan Gränsers styrka i våra medarbetare, från vår hälso- och sjukvårdspersonal till logistiker och administratörer. Majoriteten av dessa är lokalanställda i länderna där vi arbetar. År 2018 utgjorde de lokalanställda 84 procent (39 519 personer) av vår personalstyrka. 8 procent (3 824 personer) utgjordes av internationell personal, och den resterande andelen (3 974 personer) var kontorsanställda. 

Från Sverige skickades förra året 124 fältarbetare på sammanlagt 156 uppdrag. Uppdragen genomfördes i totalt 38 länder, och mer än hälften var förlagda i följande sex länder: Bangladesh, Sydsudan, Kongo-Kinshasa, Afghanistan, Nigeria och Centralafrikanska republiken. 

Fördelningen mellan olika yrkeskategorier bland de svenska fältarbetarna var: 57 procent medicinsk personal (läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer, biomedicinska analytiker) och 43 procent icke medicinsk personal (logistiker, vatten- och sanitetsexperter, ekonomer, personaladministratörer, kulturmedlare och tolkar). 

 

Berättelser från svenska fältarbetare

Läkare Utan Gränser delar ut tvål och klorintabletter, som används för att rena dricksvatten. Våra vatten- och sanitetsteam har även installerat flera vattenreningsstationer runt om i Beira.

Vår internationella verksamhetsberättelse

Här kan du läsa hela den internationella verksamhetsberättelsen för 2018. Vanligtvis kommer den internationella verksamhetsberättelsen ut i augusti varje år. På hemsidan hittar du också våra internationella årsredovisningar från tidigare år.
Läs verksamhetsberättelsen här

 

Varför gör vi undersökningar?

Har du fått ett e-postmeddelande med ämnesraden ”Tyck till om Läkare Utan Gränser”?

Det är en undersökning som vi skickar till dig och andra givare för att utvecklas till det bättre. Det är värdefullt för oss att veta hur ni upplever er kontakt med oss - vad vi gör bra och vad vi kan bli bättre på. Exempelvis framgår det väldigt tydligt i undersökningen att många av våra givare vill ha bättre återkoppling på hur pengarna används, och vill att en större andel av pengarna går till arbetet i fält. Vi tolkar det som att vi behöver vara ännu mer tydliga med varför vi gör det vi gör, ge återkoppling till våra givare och hela tiden vara transparenta. Ett resultat av detta är denna sida som är en kortare version av vår aktivitetsrapport och årsredovisning, det är din givarrapport.

Tack för att du hjälper oss med detta och gör vårt arbete i fält möjligt.

Undersökningen görs helt pro bono och därför vill vi rikta ett stort tack till MarketDirection som samarbetar med oss och skickar ut undersökningen.
 

Stort tack!

Till alla givare som står bakom oss. I varje insats, i varje påbörjat projekt, för varje patient.