Hoppa till huvudinnehåll

Jobba utomlands som operationssjuksköterska

Ett team med kirurg, narkosläkare och operationssjuksköterska utför en operation i Sydsudan.
Foto: Isabel Corthier/MSF

Som operationssjuksköterska ingår du i ett kirurgiskt team. Kirurgiska team behövs i utsatta områden där det råder brist på specialiserad medicinsk personal.

Våra kirurgiska team har en viktig funktion i områden utsatta för väpnade konflikter eller i isolerade områden där medicinsk personal inte finns att tillgå. 

Våra kirurgiska projekt hanterar oftast trauma, ortopedi, gynekologi och även allmänkirurgi. Operationssjuksköterskan ansvarar för sterilisering av instrument, hygien, utbildning och handledning av personal. I vissa projekt har operationssjuksköterskan en mer organisatorisk och arbetsledande roll, snarare än att vara kliniskt verksam. Därför är kursen Health assistance in humanitarian crisis inte obligatorisk för operationssjuksköterskor.

Längden på uppdragen för operationssjuksköterskor är mellan 6 och 9 månader.

Krav för att arbeta som operationssjuksköterska

  • Bevis om specialistkompetens
  • Förmåga att arbeta med begränsade tekniska resurser
  • Tillgänglighet med kort varsel
  • Förmåga att organisera och prioritera ditt arbete samt vara innovativ och ta initiativ
  • Stresstålighet och flexibilitet
  • Pedagogisk förmåga
  • Gärna erfarenhet av arbetsledning

Läs mer om våra generella krav för att arbeta utomlands i fält

Engelska är ett krav för att kunna arbeta som sjuksköterska för Läkare Utan Gränser. Då vi har många projekt i fransktalande länder är goda kunskaper i franska en stor tillgång och gör det lättare för oss att hitta ett uppdrag till dig. Språkkunskaper i arabiska och farsi är också eftertraktade.

Livet på utlandsuppdrag

Varje utlandsuppdrag för Läkare Utan Gränser är unikt. Som operationssjuksköterska i våra projekt ställs du inför nya utmaningar och får testa dina kunskaper på ett nytt sätt. På vår bloggsida hittar du svenska fältarbetares berättelser.

Säkerhet och trygghet

Vi tar säkerhet och trygghet på största allvar. Denna video förklarar olika risker vår personal utsätts för och hur vi arbetar för att göra arbetet så säkert som möjligt. Titta på videon innan du bestämmer dig för att ansöka.

Redo att ansöka?

När du har läst och tagit ställning till informationen här om att arbeta för Läkare Utan Gränser är du redo att ansöka. 

Är du intresserad av uppdateringar från vår HR-avdelning?
Anmäl dig till vårt HR-nyhetsbrev!