Hoppa till huvudinnehåll

Jobba utomlands som läkare

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En av våra läkare undersöker en flicka i Bihar, Indien.

En av våra läkare undersöker en flicka i Bihar, Indien. 

Större delen av läkararbetet i fält består av handledning och utbildning av lokal medicinsk personal, planering och genomförande av medicinska program, beställning av läkemedel och medicinskt material, genomförande av epidemiologiska undersökningar samt utvärdering och redovisning av medicinska aktiviteter.

I projekt där vi är ansvariga för befolkningens hälso- och sjukvård, till exempel i flyktingläger, kan en stor del av uppdraget bestå av kliniskt kurativt arbete. I projekt där vi stödjer existerande nationella sjukvårdsinrättnigngar är arbetet ibland kliniskt.

KRAV läkare i fält

  • Läkarexamen
  • Läkarlegitimation
  • Utbildning i hälsovård i fattiga länder (ombesörjes av Läkare Utan Gränser för den som blir antagen som fältarbetare)

Vi söker läkare med goda franskakunskaper. Engelsktalande kandidater är självklart välkomna att söka, men om man talar franska på en nivå som gör att man kan arbeta i kontexter som Kongo-Kinshasa, Tchad eller Centralafrikanska republiken är det mycket mer troligt att man blir antagen. Kunskaper i arabiska och farsi är också eftertraktade.

ST-TJÄNSTGÖRING

En legitimerad läkare som vill nå specialistkompetens ska genomgå specialiserings-tjänstgöring (ST) under minst fem år. Tjänstgöringen ska ske under handledning. Det är verksamhetschefen som i samråd med handledaren beslutar om ST-läkaren uppnått målbeskrivningen.

I motsats till AT behöver ST inte göras i ett block. Det betyder att ST-läkaren har möjlighet att räkna in olika anställningar i sin ST, förutsatt att anställningen varit som legitimerad läkare, att arbetsuppgifterna utförts under handledning och att arbetets innehåll överensstämmer med målen i målbeskrivningen. Tjänstgöringen kan även ske utomlands om det beviljas av verksamhetschefen.

Läkarförbundet har sammanställt ett dokument med tips för dig som ska arbeta utomlands före eller under ST-tjänstgöring.

Tips till dig som ska arbeta utomlands före eller under ST

Gör vårt test och se om fältarbete passar dig!