Hoppa till huvudinnehåll

Här arbetar vi

Läkare Utan Gränser arbetar varje år i mellan 60 och 70 länder. Eftersom vi är en medicinsk humanitär organisation är verksamheten föränderlig och varierar med behoven. I genomsnitt stängs eller öppnas en fjärdedel av projekten varje år.

Vi har startat ett nytt program i Algeriet så att särskilt utsatta grupper lättare ska få tillgång till vård av hiv.

Algeriet

Varför arbetar vi i Algeriet?

 • Grupper utan tillgång till sjukvård
Vaccination är viktigt för att skydda en befolkning mot gula febern. 2016 behandlade Läkare Utan Gränser över 700 patienter med misstänkt gula feber.

Angola

Varför arbetar vi i Angola?

 • Epidemiskt sjukdomsutbrott
 • Flyktingar från Kongo-Kinshasa
En patient på Läkare Utan Gränsers traumaklinik i Bujumbura, Burundi.

Burundi

Varför arbetar vi i Burundi?

 • Epidemiskt sjukdomsutbrott
 • Våld
En medarbetare förbereder sig för att gå in i högriskområdet på vårt ebolacenter i Monrovia, Liberia. FOTO: Morgana Wingard.

Ebola i Västafrika

Ebolautbrottet i Västafrika är det största någonsin. Värst drabbades Guinea, Liberia och Sierra Leone. För Läkare Utan Gränser blev insatsen den största i vår historia.

Många flyktingar har blivit utsatta för våld i sina hemländer och på vägen till Egypten.

Egypten

Varför arbetar vi i Egypten?

 • Bristfällig mödrasjukvård
 • Grupper utan tillgång till sjukvård
I Etiopien arbetar vi bland annat att, tillsammans med lokala myndigheter, hjälpa flyktingar från Sydsudan.

Etiopien

Varför arbetar vi i Etiopien?

 • Epidemier och undernäring
 • Flyktingar
Läkare Utan Gränsers klinik för hivvård i Conakry, Guinea.

Guinea

Varför arbetar vi i Guinea?

 • Epidemiskt sjukdomsutbrott
 • Grupper utan tillgång till sjukvård
I syfte att förbättra sjukvården och minska dödligheten bland barn under fem år är vi verksamma vid den pediatriska avdelningen på sjukhuset i Bafatá, centrala Guinea-Bissau.

Guinea-Bissau

Varför arbetar vi i Guinea-Bissau?

 • Epidemiskt sjukdomsutbrott
 • Barn- och mödravård
Barn testas för undernäring vi Läkare Utan Gränsers vårdmottagning i flyktinglägret Minawao i Kamerun.

Kamerun

Varför arbetar vi i Kamerun?

 • Flyktingar