Hoppa till huvudinnehåll

Jobba utomlands som narkosläkare

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Narkosläkaren Jessica Chua undersöker en patient på Ibb-sjukhuset, Jemen.

Narkosläkaren Jessica Chua undersöker en patient på Ibb-sjukhuset, Jemen. 

Kirurgiska team med narkosläkare behövs ofta i utsatta situationer, till exempel i väpnade konflikter. De behövs ofta med kort varsel och för kortare perioder. Jobbet som narkosläkare innebär mest allmänkirurgi, men kan även handla om utbildning av lokal personal.

Vårt behov av narkosläkare är stort eftersom våra narkosläkare är nödvändiga för att kunna bedriva framgångsrik sjukvård. Narkosläkare ingår i kirurgiska team och behövs ofta i utsatta situationer, till exempel i väpnade konflikter eller i isolerade områden, där medicinsk personal inte finns att tillgå. Ofta handlar arbetet om kortare perioder på mellan en och tre månader. 

Narkosläkarens expertis är del viktig för den allmänna vården av våra pateienter, men även för utbildning och kunskapsöverföring till vår lokala medicinska personal. 

I rollen som narkosläkare i våra projekt är du ansvarig för att:

  • Utbilda narkosteamet
  • Ha tillsyn över rutiner för narkos i samarbete med det medicinska teamet
  • Ha tillsyn över uppvakningsvård 
  • Koordinera narkosavdelningen och narkosaktiviteter i samarbete med akutmottagning, operationssal och vårdavdelning

KRAV för att arbeta utomlands som narkosläkare

  • Specialistkompetens inom relevant område
  • Förmåga att arbeta med begränsade tekniska resurser
  • Tillgänglighet med kort varsel för minst 6 veckor

Se även gärna våra generella krav för att arbeta utomlands som fältarbetare. 

Vill du jobba som narkosläkare på våra projekt utomlands?

Vi söker främst narkosläkare med goda språkkunskaper i franska. Engelsktalande kandidater är självklart välkomna att söka, men den som talar franska på en nivå som gör det möjligt att arbeta i kontexter som Kongo-Kinshasa, Tchad eller Centralafrikanska republiken är mer trolig att bli antagen. Språkkunskaper i arabiska och farsi är också eftertraktade.

Gör vårt test och se om fältarbete utomlands passar dig!

Livet som narkosläkare utomlands

Varje uppdrag som fältarbetare är unikt och arbetet kommer att testa dina kunskaper på helt nya sätt.

Narkosläkaren Henrik Jörnvall kom till Haiti fem dagar efter den förödande jordbävningen i januari 2010. Under tre veckor deltog han i vår akutinsats. Samtidigt gjorde han en videodagbok.

GAS WEEK - UTBILDNING FÖR GYNEKOLOGER, NARKOSLÄKARE OCH KIRURGER

I mars 2016 anordnade Läkare Utan Gränser Sverige utbildningsveckan "GAS Week" i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Utbildningen riktar sig till fältarbetare som arbetar som gynekologer, narkosläkare och kirurger i Läkare Utan Gränsers projekt runt om i världen.

En del av utbildningen var en katastrofövning. Deltagarna lärde sig i en simulering hur man organiserar vården och patientflödet när ett stort antal skadade samtidigt anländer på ett fältsjukhus, exempelvis efter en bombexplosion. 

Läs mer om simuleringen (på engelska): "Organization before care!"