Hoppa till huvudinnehåll

Jobba utomlands som narkossjuksköterska

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Narkossjuksköterskan Jacques MeuMeu förbereder en spinal på Niangara-sjukhuset i Kongo-Kinshasa.

Narkossjuksköterskan Jacques MeuMeu förbereder en spinal på Niangara-sjukhuset i Kongo-Kinshasa. 

Kirurgiska team behövs i utsatta situationer, till exempel i väpnade konflikter eller i isolerade områden, där medicinsk personal inte finns att tillgå. De behövs ofta med kort varsel och för kortare perioder mellan en och tre månader.

Till några kirurgiska projekt kan du åka som narkossjuksköterska under förutsättning att du har många års erfarenhet av all typ av anestesi, att du kan lägga spinaler, blockader och vara helt självgående och arbeta utan att ha en narkosläkare på plats. Just nu är det främst till projekten i fransktalande länder som vi kan skicka narkossjuksköterskor. I vissa fall kan arbetet handla om att utbilda lokal personal.

KRAV narkossjuksköterska i fält

  • Vidareutbildning och många års erfarenhet som anestesisjuksköterska.
  • Förmåga att arbeta med begränsade tekniska resurser.
  • Förmåga att hantera all narkosbedömning och anestesi helt självständigt.
  • Tillgänglighet med kort varsel.
  • Kunskaper i franska

Våra allmänna krav för att arbeta som fältarbetare utomlands hittar du här

Vi söker narkossjuksköterskor med goda franskakunskaper. Engelsktalande kandidater är självklart välkomna att söka, men om man talar franska på en nivå som gör att man kan arbeta i kontexter som Kongo-Kinshasa, Tchad eller Centralafrikanska republiken är det mycket mer troligt att man blir antagen. Kunskaper i arabiska och farsi är också eftertraktade.

Gör vårt test och se om fältarbete passar dig!

GAS Week - Utbildning för Gynekologer, Narkosläkare och Kirurger

I mars 2016 anordnade Läkare Utan Gränser Sverige utbildningsveckan "GAS Week" i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Utbildningen riktar sig till fältarbetare som arbetar som gynekologer, narkosläkare och kirurger i Läkare Utan Gränsers projekt runt om i världen.

En del av utbildningen var en katastrofövning. Deltagarna lärde sig i en simulering hur man organiserar vården och patientflödet när ett stort antal skadade samtidigt anländer på ett fältsjukhus, exempelvis efter en bombexplosion.

Läs mer om simuleringen (på engelska): "Organization before care!"