Hoppa till huvudinnehåll

Vi testar ny tuberkulosbehandling i Uzbekistan

På över 50 år utvecklades inga nya tbc-läkemedel, trots att fler personer dör av tuberkulos än av någon annan infektionssjukdom. Men 2012 respektive 2014 kom äntligen två nya läkemedel ut på marknaden. Just nu genomför vi kliniska studier i flera länder för att identifiera de bästa kombinationerna av de nya medicinerna och för att ta fram kortare, mer effektiva behandlingar som ger färre biverkningar.

Varje år insjuknar tio miljoner människor världen över i tuberkulos. Av dem drabbas närmare en halv miljon av multiresistent tuberkulos: varianter som är resistenta mot många eller de flesta av de vanligaste medicinerna. För de här patienterna tar den behandling som funnits hittills mycket lång tid, ofta två år, och kan ge svåra biverkningar som permanent dövhet, blindhet eller psykos. Ibland fungerar medicinen inte alls och då dör patienten efter en tid.

Spännande klinisk prövning i Uzbekistan

När de nya medicinerna introducerades för några år sedan var det en historisk milstolpe för patienter som drabbats av de svåraste formerna av multiresistent tuberkulos. Äntligen kunde de se fram emot en potentiellt kortare och effektivare behandling med färre biverkningar – en behandling där chansen till överlevnad var avsevärt större än hittills.

För närvarande genomför vi kliniska studier i flera länder, bland annat i ett av våra projekt i Uzbekistan. Målet med studien, som inleddes i januari, är att hitta nya kombinationer av läkemedel mot de svårare formerna av resistent tuberkulos. I början av året tog den första patienten det första pillret vid ett sjukhus i Karakalpakstan-regionen. Sedan dess har viktiga framsteg gjorts, visar studien. 

Tillgången fortfarande mycket begränsad

De nya medicinerna skulle kunna rädda livet på många människor med multiresistent tuberkulos. Men trots att det redan gått några år sedan medicinerna introducerades, är tillgången fortfarande mycket begränsad. Även i de länder med flest antal sjuka är det endast fem procent av de som skulle behöva läkemedlen som har tillgång till dem.

Det är livsviktigt att fler får tillgång till den nya behandlingen. Regeringar måste se till att effektiva behandlingar är tillgängliga för alla med tuberkulos. Läkemedelsföretag måste registrera de nya medicinerna i fler länder och prissätta dem på en rimlig nivå.

Först då får människor med multiresistent tuberkulos en verklig chans att överleva.