Hoppa till huvudinnehåll

120 000 AVSKURNA FRÅN HJÄLP

Publicerad 14 juni 2013

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En patient får vård i samband med våldsamheter i Pibor tidigare i år.

En patient får vård i samband med våldsamheter i Pibor tidigare i år.

Omkring 120 000 människor har flytt striderna i och kring de större städerna i Pibor-provinsen i Sydsudan. Nu gömmer de sig i malariafyllda träsk utan tillgång till tak över huvudet, rent dricksvatten, mat eller sjukvård. Regeringen i Sydsudan måste nu tillåta omedelbar humanitär hjälp för att förhindra att tusentals internflyktingar dör.

Många har flytt för sina liv ut i skogen på grund av de allt intensivare striderna mellan Sydsudans armé (SPLA) och David YauYau-milisen under den senaste månaden. De ökade striderna har sammanfallit med attacker och förstörelse på sjukvårdsinrättningar i hela provinsen, inklusive den systematiska plundringen av vårt sjukhus i staden Pibor i slutet av maj. SPLA har vägrat tillåta eller underlätta humanitär hjälp till befolkningen.
– Nu krävs omedelbara åtgärder för att undvika en katastrof, säger Bart Janssens, chef för vårt arbete i landet.  
– Området i Pibor-provinsen där befolkningen gömmer sig kommer att översvämmas under regnperioden som snart är här. Detta kommer inte att vara en plats där människor kan överleva. Just nu kan vi inte kontakta de personer som gömmer sig i skogen men vi vet av erfarenhet att utan sjukvård stiger dödligheten snabbt då människor drabbas av lunginflammation och andra luftvägssjukdomar samt malaria och diarréer. Dessutom börjar maten ta slut i juni, innan nästa skörd kommer, fortsätter Bart.

Avskurna från sjukvård

Den fördrivna befolkningen har flytt de större städerna i Pibor-provinsen, troligen av rädsla för att bli förväxlade med rebellgrupper eller hamna i korselden. Den verkliga eller upplevda bristen på åtskillnad mellan civila och stridande ökar även hälsoriskerna. Nästan samtliga människor som tillhör folkgruppen Murle är nu avskuren från all medicinsk och humanitär hjälp.
Eftersom de enda två sjukhusen i Pibor-provinsen, i städerna Boma och Pibor, har plundrats och vandaliserats finns det nu ingen sjukvård tillgänglig för befolkningen. Enbart vår enkla vårdmottagning i Gumuruk fungerar.

Måste respektera humanitär hjälp

Vi har upprepade gånger ansökt om tillstånd att resa utanför dessa städer för att hjälpa människor som gömmer sig skogen, men har hittills nekats detta av myndigheterna. Nyligen informerade SPLA:s befälhavare att vi inte skulle tillåtas varken att ta oss till, eller bedriva medicinsk verksamhet i, områden som kontrolleras av oppositionen. Vi får inte heller genomföra bedömningar av behoven för flyktingarna förrän regeringen har "kontroll" över området.
– Våra team är redo att återuppta och öka den medicinska verksamheten för alla människor i nöd oavsett vilken folkgrupp de tillhör. Men Sydsudans myndigheter måste tillåta obehindrad humanitär hjälp till flyktingarna, säger Bart.
– Alla parter i konflikten ska respektera vårdinrättningar, vårdpersonal och patienter. Det akuta i denna situation kan inte överskattas. Människor befinner sig på flykt i ett område som inom kort kommer att ligga under en meter vatten eller mer. 

Relaterade nyheter

Anhöriga till patienter väntar i ett rum på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Agok
Sydsudan

"Jag undrar hur hennes liv ska bli nu"

Heidi Wikström är kirurg och arbetar i Agok som ligger i ett omtvistat område mellan Sudan och Sydsudan. 

Sydsudan

Resa genom träskmarken

Alexander Nymans uppdrag i Sydsudan är över. En av hans sista uppgifter blev att resa till Haat, en avlägsen by fyra timmars båtresa genom svårforcerad träskmark.

En nyfödd flicka får poliovaccin på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Agok.
Sydsudan

Kejsarsnitt mellan Sydsudan och Sudan

Heidi Wikström är en finsk kirurg ute på sitt första uppdrag för Läkare Utan Gränser i Abyei - ett omtvistat område mellan Sudan och Sydsudan. Där driver vi områdets enda sjukhus.

En utomhusklinik i Thaker, Leer, Sydsudan.
Sydsudan

Sydsudan: Gruppvåldtäkter och massmord

Befolkningen i provinserna Leer och Mayendit i Sydsudan har utsatts för extremt våld sedan slutet av april. Byar har plundrats och bränts ner, matförråd har länsats och sjukvårdsinrättningar har attackerats.