Hoppa till huvudinnehåll

20 000 avskurna från hjälp

Publicerad 8 juli 2013
Människor i ett av flyktinglägren i delstaten norra Bahr el Ghazal dit människor flytt på grund av våldsamheter.
Foto: Anna Surinyach
Människor i ett av flyktinglägren i delstaten norra Bahr el Ghazal dit människor flytt på grund av våldsamheter.

Imorgon är det 2 år sedan Sydsudan blev självständigt. Situationen på olika håll i landet är mycket svår och i delstaten norra Bahr el Ghazal är mer än 20 000 människor nästan helt avskurna från humanitär hjälp. Mat och dricksvatten är en bristvara och människor i lägren lever under mycket svåra förhållanden.

Vi har dragit igång en akutinsats för att hjälpa de 20 000 personer som anlänt under de senaste 12 månaderna, på flykt undan våldet i den omstridda gränsregionen mot Sudan. Människorna på plats har fått minimalt humanitärt bistånd – både på grund av de stora avstånden i den avlägsna regionen, och på grund av den förvirring som råder över om de bör betraktas som internflyktingar, flyktingar eller återvändande.
– Humanitära aktörer har kämpat för att förstå vilken hjälp de ska bistå med eftersom det är svårt att fastställa vilken status dessa människor har. Men för oss på Läkare Utan Gränser gör det ingen skillnad om de är återvändande, internflyktingar eller flyktingar, säger Shaun Lummis, samordnare för våra insatser i delstaten norra Bahr el Ghazal.

Många på flykt sedan självständigheten

Imorgon, den 9 juli, är det två år sedan Sydsudan förklarade sig självständigt från Sudan efter en folkomröstning. I samband med självständigheten har många människor återvänt till regionen av sociala, ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl. De senaste månaderna har stora strömmar av människor tvingats fly undan våldsamheter och anlänt till den omstridda gränsregionen mot Sudan. Främst har de tagit sig fram längs floden Kiir, även kallad Bahr al Arab-floden.

Få hjälpinsatser

På grund av det stora antalet människor på flykt har regionens befolkning nästan fördubblats den senaste tiden. Majoriteten av de människor som flytt lever nu i något av de 11 tillfälliga läger som finns spridda över isolerade delar av norra Bahr el Ghazal, men en del har även tagits om hand av lokalbefolkningen. Människorna som flytt till området har inte tilldelats några särskilda bosättningar och många har tvingats fly flera gånger.
– I februari, när vi först kom hit, var det många människor som bosatt sig i bushen. Tusentals flyktingar har anlänt hit men det har gjorts väldigt få insatser för att hjälpa dem, säger Lummis.

Försöker bara överleva

Vi bistår både de fördrivna människorna och lokalbefolkningen i området. Vi har satt upp mobila sjukvårdskliniker och utbildar grupper av lokala hälsoarbetare så att dessa ska kunna bekämpa diarré, malaria och undernäring, de tre vanligaste dödsorsakerna bland befolkningen. Vi driver också en sjukvårdsklinik nära staden Pamat där fokus riktas mot barn under fem år och gravida kvinnor.
– I vår stad vid floden Kiir kunde vi odla så mycket vi ville. Men det enda vi kan göra här är att försöka överleva, säger Anthilio Akon, en byledare i flyktinglägret Ajok Wol där det knappt finns några plastpresenningar alls som kan ge tak över huvudet under regnperioden som snart är här.

Läkare Utan Gränser arbetar för närvarande i sex av Sydsudans tio delstater och bistår människor i nöd, inklusive internflyktingar och flyktingar. Utöver grundläggande hälso- och sjukvård, samt specialistvård, behandlar vi även undernäring och sjukdomar som malaria och kala azar.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare