Hoppa till huvudinnehåll

8 sätt patientavgifter drabbar sårbara människor

Published 14 december 2017
Foto: Marta Soszynska / Läkare Utan Gränser
Victoire är fyra år gammal och kom till Läkare Utan Gränsers koleraklinik i Bukavu, Kongo-Kinhasa med sin mamma. Han var mycket sjuk och hade kräkts hela natten.

Vår nya rapport visar att patientavgifter bidrar till att de fattigaste och mest sårbara människorna stängs ute från vård. Detta ökar spridningen av sjukdomar och förvärrar fattigdom.

Både forskning och praktisk erfarenhet visar att patientavgifter försvårar för fattiga och sårbara människor att få den vård de behöver. Detta ökar spridningen av sjukdomar och förvärrar fattigdom, framför allt i låginkomstländer och i kris- och konfliktdrabbade områden. Trots detta har frågan om patientavgifter inte fått tillräcklig uppmärksamhet i arbetet för att uppnå allmän hälso- och sjukvård för alla till 2030, som är en del av FN:s hållbarhetsmål.

Läkare Utan Gränsers nya rapport Taxing the ill: how user fees are blocking universal health coverage bygger på data från organisationens projekt runt om i världen. I rapporten lyfter Läkare Utan Gränser fram åtta sätt på vilka patientavgifter kan drabba människor:

1. Människor dör eller blir sjukare

När människor inte har möjlighet att betala formella eller informella patientavgifter, skjuts behandlingar upp eller så stängs de helt ute från vård. Detta kan leda till dödsfall eller komplikationer vid behandlingsbara sjukdomar, som till exempel malaria. Detta förekommer även vid små belopp.

Exempel: En undersökning som Läkare Utan Gränser genomförde i Bili, Kongo-Kinhasa, visar att en fjärdedel avbefolkningen inte sökte vård, inte ens för dödliga sjukdomar. I 27 procent av fallen var brist på pengar anledningen till att de inte sökte vård.

2. Människor får sämre eller ofullständiga behandlingar

När läkemedel och behandlingar inte finns tillgängliga till överkomliga priser kan det leda till att människor får mindre effektiva behandlingar eller inte hela det vårdpaket de behöver.

Exempel: Om de inte kan betala hela beloppet (motsvarande 9 USD) får mödrar på en vårdcentral i Malawi endast hälften av de piller som behövs för att de ska kunna behandla sina barn för malaria. Därmed sätts barnens liv i fara.

3. Förebyggande av sjukdomar minskar

När människor måste betala för vaccination eller screeningtest (test för att diagnostisera människor i riskzon för en sjukdom, även om de inte visar symptom) är de mer benägna att välja bort detta. Därmed utsätter de både sig själva och andra för fara, särskilt om de bär på smittsamma sjukdomar.

Exempel: I Centralafrikanska republiken måste gravida kvinnor betala motsvarande 2,7 USD för ett hivtest, men ytterst få har råd med det.

4. Behandling av sjukdomar som kräver vård under en längre tid blir dyrare och mer komplex

Patienter med sjukdomar som kräver (livs)lång behandling, som hiv, tuberkulos och malaria, gör tillfälliga avbrott eller slutar helt med behandlingen på grund av de återkommande kostnaderna.

Exempel: Nära en av fyra hivpatienter inlagda på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Kinhasa dör på grund av att infektionen är så långt framskriden när patienten söker vård. Över hälften av dessa patienter har tidigare gått på behandling men avbrutit den. Bristen på pengar har varit en av huvudorsakerna.

5. Människor blir fattigare

Det finns otaliga exempel på att människor behöver låna pengar eller sälja tillhörigheter för att betala för sjukvård och hela familjer riskerar att hamna i fattigdom.

Exempel: En studie som Läkare Utan Gränser gjort i fem distrikt i Afghanistan visar att 44 procent av de som sökte vård var tvungna att låna pengar eller sälja tillhörigheter för att få råd med behandlingen.

6. Patienter hålls fångna på sjukhus tills de betalar

Hur absurt det än låter finns det otaliga exempel på personer som hålls kvar på sjukhus eller vårdcentraler tills de har betalat de avgifter som de är skyldiga.

Exempel: I ett landsbygdsområde i Kongo-Kinhasa får en mamma och hennes barn inte lämna sjukhuset förrän de betalat 38 USD för ett livsavgörande akut kejsarsnitt.

7. Epidemier går obemärkta eller underrapporterade

När människor väljer att inte söka vård, eller söker vård för sent ökar risken för sjukdomsspridning.

Exempel: Under det senaste ebola-utbrottet i Likati, Kongo-Kinhasa (augusti 2017) introducerade hälso- och sjukvårdsmyndigheterna kostnadsfri vård till alla. Fler patienter sökte sig till öppenvården och fler lades in på sjukhus, vilket i sin tur möjliggjorde bättre identifiering av misstänkta fall. Tyvärr ser vi på alltför många platser att kostnadsfri sjukvård inte erbjuds trots sjukdomsutbrott, vilket gör att spridningen ökar.

8. Det är svårare för sårbara grupper att få tillgång till vård

Sårbara grupper som äldre, fattiga, kvinnor, barn och flyktingar drabbas hårdast av patientavgifter eftersom deras rättigheter inte tillgodoses i samma utsträckning som andras.

Exempel: En flykting i Jordanien avslutade behandlingen för sin icke-smittsamma sjukdom eftersom hon inte hade råd med avgifterna (23 dollar per besök).

 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare