Hoppa till huvudinnehåll

ACTA HOTAR TILLGÅNGEN TILL MEDICIN I FATTIGA LÄNDER

Published 31 juli 2012

På onsdag röstar Europaparlamentet för eller emot Acta-avtalet. Blir det ett ja hotas tillgången till läkemedel i fattiga länder. Det skriver företrädare för Läkare Utan Gränser i Sverige och EU–parlamentariker som representerar Socialdemokraterna, Miljöpartiet respektive Vänsterpartiet.

Debatten om Acta-avtalet har i Sverige mest handlat om friheten på nätet och fildelning men för Läkare Utan Gränser gäller det risken att på sikt strypa tillgången till billiga och moderna läkemedel av hög kvalitet.

Actas förespråkare menar avtalet förhindrar spridning av piratkopior, inklusive piratkopierade mediciner. Att det sker är lovvärt, falska mediciner är farliga och lurar dessutom konsumenterna. Vi vet att det är ett stort och växande problem i länder där organisationer som Läkare Utan Gränser är verksamma.

Problemet är att avtalet inte gör tillräcklig skillnad mellan piratkopierade, falska, läkemedel och generiska läkemedel.

Viktigt med billiga mediciner

Generiska läkemedel är mediciner som innehåller samma ämnen som originalläkemedel där patenttiden gått ut. De är alltså exakta kopior som kan produceras av flera tillverkare och därmed säljas till betydligt lägre priser.

Att generiska läkemedel är billiga gör dem till en livlina för miljoner fattiga i utvecklingsländer och ger människor möjlighet att köpa livsnödvändiga mediciner som de annars inte skulle ha råd med.

Generiska läkemedel har också gjort det möjligt för organisationer som Läkare Utan Gränser, och för givarländer genom bistånd, att behandla många fler människor för sjukdomar som hiv och tuberkulos. Ungefär 80 procent av de mediciner som Läkare Utan Gränser använder för att behandla över 200 000 hivpositiva människor i världen är generiska.

I stället för att förbättra kvalitetskontrollen och öka tillgången till generiska läkemedel, det vill säga bra, billiga och helt lagliga kopior, ökar Acta-avtalet möjligheten för tulltjänstemän att stoppa och fördröja transport av med¬iciner så fort de hyser misstanke om varumärkesintrång. Även en liten försening med ett relativt kort avbrott i behandlingen kan få förödande konsekvenser för patienter med resistensutveckling, exempelvis vid behandling av hivinfektion, som följd.

Ett genomförande av Acta-avtalet ökar möjligheten till rättsprocesser mot tillverkare och användare av lagliga generiska läkemedel så fort det finns misstanke om att de är olagliga piratkopior. En konsekvens kan bli att producenter av generiska läkemedel ändrar inriktning för att undvika att hamna i sådana situationer. Det skulle inte bara drabba företag eller organisationer som Läkare Utan Gränser, som då skulle kunna behandla färre patienter till följd av dyrare läkemedel. Det högsta priset kommer tveklöst att betalas av dem som är beroende av livräddande mediciner.

Får ej bli avbrott

I många av de läkemedelsbeslag som gjorts nyligen blev generiska mediciner tillfälligt stoppade på väg mot sin destination: men även en liten försening kan vara livshotande för patienter med hiv eller tuberkulos. Ett avbrott i medicineringen kan leda till att de utvecklar resistens och därmed behöver byta till nyare, dyrare behandlingar.

Nu röstar Europaparlamentet om Acta. Beslutet är helt avgörande. Ett nej från Europaparlamentets sida betyder att EU inte kan underteckna avtalet.
Sveriges regering har redan skrivit på Acta, men det räcker inte för att det ska börja gälla.

Även om Europaparlamentet skulle rösta ja till avtalet, krävs det att Sveriges riksdag godkänner avtalet för att det ska träda i kraft.
Avtalet rör främst utvecklingsländer, som inte har någon som helst möjlighet att påverka texten.

EU, och Sverige, måste stanna upp och tänka igenom de negativa effekter som Acta-avtalet har, inte bara här utan också för människor i fattiga länder.

Vi uppmanar därför:
■ Europaparlamentet att rösta nej till Acta-avtalet i dess nuvarande form.
■ Sveriges riksdag att inte rösta ja till ett förslag om att godkänna avtalet.

Kristina Bolme-Kühn, ordförande för Läkare utan gränser i Sverige
Per-Olov Pehrson, infektionsläkare och talesperson i läkemedelsfrågor för Läkare Utan Gränser i Sverige
Åsa Westlund (S), Europaparlamentariker
Carl Schlyter (MP), Europaparlamentariker
Mikael Gustafsson (V), Europaparlamentariker

Publicerad i Sydsvenskan. 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare