Hoppa till huvudinnehåll

Akut matdistribution till flyktingar i CAR

Publicerad 18 januari 2017
Foto: MSF
Den svåra situationen för flyktingarna i Centralafrikanska republiken har gjort matdistribution livsnödvändig.

40 procent av befolkningen i Centralafrikanska Republiken (CAR) lider brist på mat. Sedan december har vi därför delat ut 100 ton mat till flyktingar i norra delen av landet. Samtidigt passade vi på att vaccinera barn och gravida kvinnor.

– Vi såg att situationen för många flyktingar var väldigt bräcklig. Matdistribution är inte något som vi vanligtvis gör. Men efter de senaste stridigheterna i Kaga Bandoro och Bambari var andra organisationer tvungna att hjälpa nya flyktingar där, vilket gjorde att vi måste agera lokalt, säger Maria Simon, koordinator för Läkare Utan Gränsers projekt i CAR

Drygt 10 500 flyktingar i norra delen av landet har tilldelats matpaket. Totalt fick 2000 hushåll matransoner innehållandes ris, bönor, olja, salt och socker. Samtidigt passade våra medicinska team på att utföra förebyggande åtgärder för att skydda människornas hälsa.

Vaccinerade barn och gravida

Nästan 3000 barn under 15 år vaccinerades mot vanliga barnsjukdomar. Teamet testade dem även för malaria och såg över deras näringsstatus, samtidigt som de utförde avmaskning och gav dem tillskott av A-vitamin. Gravida kvinnor vaccinerades också, och gavs tillskott av järn och folsyra.

Landet har redan fått mer än sin beskärda del av lidande och försummelse

– Dessa människors motståndskraft har försvagats under lång tid och situationen har förvärrats. Vi bevittnar lidande som orsakats av en humanitär kris och en konflikt som inte avtagit. Mycket mer måste göras av de internationella givare och hjälporganisationer som finns på plats. Landet har redan fått mer än sin beskärda del av lidande och försummelse, konstaterar Maria Simon.

Saknas pengar för att hjälpa

Många av de flyktingar som finns i norra CAR har flytt från sina hembyar på grund av det våld och de stridigheter som startade för två år sedan. Idag pågår oroligheterna fortfarande och situationen förvärras av bristen på mat.

FN:s livsmedelsprogram larmade nyligen om att det saknas finansiella medel för att hjälpa de utsatta i CAR. Deras plan var att hjälpa 700 000 människor under det kommande året. Bristen på finansiering har tvingat dem att halvera matransonerna, och även minska sitt mål till att enbart bistå 400 000 personer. FN:s humanitära koordinator har gått med på att öka matprogrammets akuta finansiering men det täcker fortfarande inte behovet. Två miljoner personer, 40 procent av befolkningen, bedöms idag vara i behov av assistans med mat.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Centralafrikanska Republiken sedan 1996. I dagsläget har vi 2400 lokalanställda och 230 internationella fältarbetare på plats i landet. De jobbar med att förse befolkningen med gratis sjukvård inom drygt 20 olika projekt runt om i landet.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare