Hoppa till huvudinnehåll

Allt svårare mässlingsepidemi i Kongo-Kinshasa

Publicerad 9 september 2015
Under det senaste utbrottet har Läkare Utan Gränser vaccinerat över 300 000 barn i Katanga-provinsen i Kongo-Kinshasa.
Foto: Pedro Ballesteros
Under det senaste utbrottet har vi vaccinerat över 300 000 barn i Katanga-provinsen i Kongo-Kinshasa.

I juni slog Läkare Utan Gränser larm om mässlingsepidemin som rasat i Katanga-provinsen i Kongo-Kinshasa sedan i mars. Trots att situationen nu har förvärrats ytterligare saknas resurser för att bekämpa utbrottet. 

Med över 20 000 insjuknade och 300 dödsfall registrerade under året är mässlingsutbrottet i Katanga det största sedan 2011, då våra team vaccinerade 2,1 miljoner barn mot sjukdomen.
 
– I juni stod 10 av 68 sjukvårdsdistrikt i Katanga inför en epidemi. I dag har den siffran mer än fördubblats och fortsätter att växa. Trots det har den kongolesiska regeringen ännu inte officiellt deklarerat att det rör sig om en epidemi, säger Jean-Guy Vataux, Läkare Utan Gränsers landchef i Kongo-Kinshasa. 

Varje dag upptäcker vi nya dödsfall i samband med mässling

Augustin Ngoyi, Läkare Utan Gränsers projektkoordinator

Att ett officiellt uttalande har dröjt kan ha gjort att insatserna mot epidemin inte kom igång i tid. FN meddelade slutligen den 19 augusti att man skulle anslå 2,4 miljoner dollar för att hjälpa regeringen och de humanitära organisationer som arbetar med att bekämpa utbrottet. Men Jean-Guy Vataux varnar för att inte räcker med enbart pengar.
 
 – Vi behöver fler aktörer på plats. Läkare Utan Gränser är fortfarande en av endast två organisationer i Katanga som idag behandlar och vaccinerar mot mässling. 
 
Våra team arbetar med att stödja lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter i mer än tio hälsozoner i Katanga som ligger i södra delen av landet. De senaste tre månaderna har teamen behandlat över 20 000 mässlingspatienter på fem sjukhus och cirka 100 vårdcentraler, och även vaccinerat över 300 000 barn. Mässling är nu nästan endemisk i regionen och särskilt farlig för de mycket små barnen som redan utsätts för andra sjukdomar som till exempel malaria och akut undernäring. 
 
– Varje dag upptäcker vi nya dödsfall i samband med mässling som inte har redovisats. Frånvaron av gratis vård i offentliga vårdinrättningar avskräcker ofta mödrar från att ta sina sjuka barn dit, säger Augustin Ngoyi, Läkare Utan Gränsers projektkoordinator. 
 
– I en by med 500 invånare har mer än 30 barn under fem år dött de senaste två månaderna. Deras nygrävda små gravar är syns på kyrkogården. Detta motsvarar en tredjedel av alla barn i byn i denna åldersgrupp.
 
Katangas geografi gör det svårt att nå vissa avlägsna byar och är den viktigaste faktorn som begränsar vaccinationskampanjerna. 
 
– Vaccinet mot mässling är mycket effektivt men det är inte lämpat för den här miljön, säger Aurore Taconet, Läkare Utan Gränsers vaccinationsexpert i Paris. 
 
– Vaccinet kräver en fungerande kylkedja vilket är svårt att upprätthålla i sådana förhållanden. Dessutom behövs en andra vaccindos en månad efter den första. Sådana omständigheter innebär enorma kostnader för utrustning och personal. 
 
Vaccin mot mässling är normalt en del av vaccinationsprogrammet på kongolesiska vårdcentraler. Uppföljningskampanjer för att öka andelen vaccinerade barn anordnas också varje år. Men enligt Michel Janssens, medicinsk koordinator på plats, är det tydligt att man missar många barn. 
 
– En epidemi av denna storleksordning bör inte inträffa om den rapporterade täckningsgraden för mässlingsvaccinering i Katanga var korrekt, säger han. 
 
– Det skulle vara mer ekonomiskt för regeringen och dess givare att effektivisera det rutinmässiga vaccinationsprogrammet i stället för att dra igång mycket dyra akutinsatser när situationen redan är katastrofal. 
 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare