Hoppa till huvudinnehåll

Aquarius: Felaktiga anklagelser från Italien

Publicerad 20 november 2018

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Vårt sök- och räddningsfartyg under en insats på Medelhavet tidigare i år.

Vårt sök- och räddningsfartyg under en insats på Medelhavet tidigare i år.

Vi fördömer det beslut som juridiska myndigheter i Italien fattat om att begära att sök- och räddningsfartyget Aquarius tas i beslag. Orsaken är påstådda missförhållanden vad gäller avfallshanteringen ombord. Anklagelserna är ogrundade och den föreslagna åtgärden saknar helt proportioner, med det enda syftet att ytterligare kriminalisera livräddande arbete till havs.

– Efter två år av ogrundade anklagelser om samarbete med smugglare, av juridiska granskningar och byråkratiska hinder för att vi ska kunna utföra vårt humanitära arbete, blir vi nu också anklagade för organiserad brottslighet och olaglig avfallshantering. Det här senaste försöket från italienska myndigheter att stoppa vårt livräddande sök- och räddningsarbete – till vilket pris som helst – är rent ut sagt befängt, säger Karline Kleijer, ansvarig för Läkare Utan Gränsers akutinsatser.

Begäran om att beslagta Aquarius, liksom ordern att frysa flera av våra  bankkonton, efterföljer en lång undersökning av åklagarmyndigheten i Catania. De har granskat hanteringen av avfallet ombord, framför allt vad gäller matrester, kläder från räddade personer och avfall från de medicinska aktiviteterna på fartyget. Men avfallshanteringen har alltid skett i enlighet med reglerna. Myndigheterna har aldrig tidigare ifrågasatt hanteringen eller identifierat någon fara för folkhälsan sedan vi inledde sök- och räddningsaktionerna 2015.

Anklagelserna felaktiga och vilseledande

Vi är villiga att samarbeta med italienska myndigheter men ifrågasätter åklagarens tolkning av händelserna. Vi tillbakavisar anklagelserna om att vi skulle ha varit inblandade i kriminella aktiviteter vad gäller avfallshanteringen. Efter att ha gått igenom beslutet att beslagta fartyget har vi nått slutsatsen att åklagarens anklagelser är felaktiga och vilseledande. Vi kommer därför att överklaga beslutet till den italienska granskningsdomstolen.

– Vi är mer än redo att klargöra fakta och stå ansvariga för det arbete vi har utfört. Men vi vill återigen hävda legitimiteten och lagenligheten i vårt humanitära arbete, säger Gabriele Eminente, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Italien.

– Dagens samhälleliga och politiska klimat, med upprepade attacker och grundlösa anklagelser mot de som bedriver humanitära insatser, är vad som har lett till de verkliga brotten vi ser till havs. Hittills i år har fler än 2 000 personer drunknat på Medelhavet. Flyktingar och migranter fortsätter att ta den farliga resan över Medelhavet utan dedikerade sök- och räddningsfartyg som kan undsätta dem. De som överlever återförs till omänskliga och godtyckliga förvar i Libyen, säger Gabriele Eminente.

Flerårig smutskastningskampanj

– En flerårig smutskastningskampanj mot sök- och räddningsaktioner, grundlösa offentliga anklagelser om brottslig verksamhet och stängning av säkra hamnar har hindrat humanitära insatser och motverkat räddningsfartyg av alla slag från att genomföra räddningar på Medelhavet. Den EU-finansierade libyska kustbevakningen skickar allt fler flyktingar och migranter som stoppas på internationellt vatten tillbaka till godtyckliga förvar i Libyen, i strid med internationell rätt. Resultatet är att fler lider, säger Karline Kleijer.

Sedan 2015 har vi haft fem olika sök- och räddningsfartyg på Medelhavet, och har totalt räddat och bistått över 80 000 personer. Insatserna har samordnats med sjöfartsmyndigheter och utförts i enlighet med nationella och internationella lagar. Aquarius ligger nu förtöjd i Marseille efter att ha fått sin flagg återkallad två gånger under två månader till följd av samordnat politiskt tryck.

Relaterade nyheter

En räddningsinsats på centrala Medelhavet förra året där vårt team, tillsammans med SOS Méditerranée, bistod.
Medelhavet

Medelhavet: Europa behöver en plan

Situationen på Medelhavet blir allt mer akut och vi kräver att EU agerar omedelbart. Det skriver vi, tillsammans med flera andra organisationer, i ett öppet brev till Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

De personer som räddas på Medelhavet förs tillbaka till Libyen i förvar.
Libyen

Libyen: Båtflyktingar skickas tillbaka till ett våldsamt kretslopp

Antalet flyktingar och asylsökande som hålls i förvar i Libyen har ökat drastiskt de senaste två veckorna. Detta efter att kommersiella fartyg fört personer som räddats eller hejdats på Medelhavet tillbaka till Libyen.

En räddning med vårt fartyg Aquarius på Medelhavet.
Medelhavet

Att rädda liv är inget brott

DEBATT | Svartmålning och blockering av hjälporganisationer som bistår flyktingar och migranter har blivit allt vanligare. Det är oacceptabelt att det allt oftare ses som något kontroversiellt att ingripa om en människas liv är i fara. Att rädda liv och lindra nöd är inte ett brott.

Fartyget Aquarius under en räddning på Medelhavet tidigare i år.
Medelhavet

Vi tvingas avsluta räddningsarbetet på Medelhavet

Flyktingar, migranter och asylsökande fortsätter att dö på Medelhavet. Nu tvingas vi ändå avsluta vår sök- och räddningsverksamhet med fartyget Aquarius.