Hoppa till huvudinnehåll

Att föda i Sydsudan

Publicerad 16 september 2013

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En av våra barnmorskor använder en docka för att visa en grupp traditionella barnmorskor hur de kan hjälpa gravida kvinnor till en säkrare förlossning.

En av våra barnmorskor använder en docka för att visa en grupp traditionella barnmorskor hur de kan hjälpa gravida kvinnor till en säkrare förlossning.

Att föda barn kan vara riskabelt i delstaten Western Equatoria i Sydsudan, där mödradödligheten hör till de högsta i världen. För att göra förlossningarna säkrare samarbetar Läkare Utan Gränsers barnmorskor med traditionella barnmorskor – och använder sig av en gravid docka.

Aisha Akello är barnmorska och jobbar för oss i Sydsudan. Hon brukar alltid fråga de traditionella barnmorskorna vilka utmaningar de har när de hjälper en kvinna att föda hemma.

– Ibland ser vi en arm komma ut och då vet vi inte vad vi ska göra, svarar en av de traditionella barnmorskorna.

– Det bästa du kan göra om något sådant händer, är att inte röra den gravida kvinnan och se till att hon kommer till sjukhuset, säger Aisha .

Traditionella barnmorskor bistår ofta gravida kvinnor i samband med förlossningen. På grund av de långa avstånden och bristen på transporter, men även till följd av kulturella normer, föder de flesta kvinnor i Sydsudan sina barn hemma.

Övar på docka

På landsbygden i Western Equatoria diskuterar Aisha med de traditionella barnmorskorna om de utmaningar som de ställs inför. Med hjälp av en gravid docka som ligger utsträckt i mitten av rummet övar de tekniker för att hjälpa kvinnor att få en säkrare förlossning.  Genom att kombinera den kulturella kunskap som de traditionella barnmorskorna besitter med modern kunskap om obstetrik, hoppas våra barnmorskor att många fler liv, både barns och mammors, ska kunna räddas.

– Om du ser huvudet och det är ont om tid du så måste du ta hand om förlossningen, säger Aisha. Men om du ser andra kroppsdelar är det bäst att direkt söka till en vårdcentral.

Sydsudan har den högsta mödradödligheten i världen - 2 045 av 100 000 förlossningar - enligt Världshälsoorganisationen (WHO). De flesta av dessa dödsfall beror på kraftiga blödningar, eftersom kvinnor som lever i isolerade samhällen på landsbygden ofta inte kan ta sig till en vårdcentral i tid när det uppstår komplikationer. De hårda livsvillkoren, den höga förekomsten av sjukdomar som malaria och bristen på kvalificerad medicinsk personal bidrar alla till den höga mödradödligheten i denna del av världen.

Nyckeln till att rädda liv

I detta sammanhang är traditionella barnmorskor nyckeln till att rädda kvinnornas liv.  De ger de gravida kvinnorna rådgivning, gör hembesök och de har en djup kunskap om kulturen. I gengäld har gravida kvinnor ofta en nästan blind tro på de traditionella barnmorskorna. Att samarbeta med dem är en viktig del av vår strategi för att förbättra mödrars hälsa i regionen.

– Vi kan inte bara sitta och vänta på sjukhuset, säger Michiko Kyokan, vår medicinska koordinator i Yambio, där Läkare Utan Gränser stödjer det största statliga sjukhuset.  Vi måste vara ute i byarna, annars kommer inte kvinnorna hit när de behöver. För dem är det naturligt att föda hemma med hjälp av traditionella barnmorskor.

Vår personal har tät kontakt med de traditionella barnmorskorna och uppmanar dem att hänvisa gravida kvinnor med komplikationer till vårdcentraler för sjukvård. På sjukhuset i Yambio kan man även göra akuta kejsarsnitt.

Teresina Simon är en traditionell barnmorska från det södra distriktet Gangura.

– Jag brukar gå omkring och berätta för kvinnorna att de kan vända sig till sjukhuset för att föda, säger Teresina.

Samtidigt vet hon att det inte alltid är möjligt. Ibland kommer barnets huvud ut och det är omöjligt att hinna till sjukhuset. Då gäller det att hon är redo och vet vad hon ska göra.

Teresina blev inspirerad att bli en traditionell barnmorska efter att ha bevittnat den oväntade födelsen av sitt eget barnbarn.

– Min första dotter fick mig att bli barnmorska, säger Teresina. Hon var gravid. Jag höll på att servera maten och när vi började äta klagade hon över smärtor. När jag tittade efter upptäckte jag att barnets huvud redan var på väg ut.

Sedan dess har Teresina varit redo att hjälpa alla gravida kvinnor som behöver henne i området.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Yambio, i delstaten Western Equatoria, sedan 2008. Våra aktiviteter omfattar mödravård, kirurgi, pediatrik samt ett program för att förhindra överföring av hiv från mor till barn. 

Aktuellt om Sydsudan

Nantiek och hennes familj befinner sig i flyktinglägret i Bentiu i Sydsudan.
Nyheter från fältet

”Här kommer de i alla fall inte att döda oss”

Nantiek står med sitt barnbarn i famnen. I flera månader har de befunnit sig i flyktinglägret i Bentiu, Sydsudan. Helst av allt vill hon återvända hem, men kriget gör att det inte går.

Femåriga Nyajuba, i Sydsudan, fick amputera sin arm efter att ha träffats av en kula.
Nyheter från fältet

Skottet träffade mitt i leken

Nyajuba leker med sin syster i närheten av deras hem när de hör skotten. En kula träffar Nyajubas högra arm. Mitt i all panik blir hon ensam kvar, blödande, tills hon slutligen blir medvetslös.

Vår klinik i Leer, Sydsudan, efter plundringen.
Nyheter från fältet

Ökat våld stryper tillgången till sjukvård i Sydsudan

Vi är djupt oroade över den fortgående bristen på tillgång till sjukvård och humanitär hjälp för tiotusentals människor som befinner sig på flykt över hela Sydsudan. 

En man som kommit från Mayom, med misstänkt kolera, får hjälp på sjukhuset i Agok, Sydsudan.
Nyheter från fältet

Min första kyss

"Samtidigt som vi kör mot Mayom har två fordon lämnat Mayom för att köra åt vårt håll, och till slut möts vi någonstans i mitten."
- Mara Evans, barnmorska, Sydsudan. 

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.