Hoppa till huvudinnehåll

Att rädda liv är inget brott

Publicerad 19 december 2018

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En räddning med vårt fartyg Aquarius på Medelhavet.

Läkare Utan Gränsers fartyg Aquarius under en räddningsinsats på Medelhavet 1 november 2017.

DEBATT | Svartmålning och blockering av hjälporganisationer som bistår flyktingar och migranter har blivit allt vanligare. Det är helt oacceptabelt att det allt oftare ses som något kontroversiellt, till och med kriminellt, att ingripa om en människas liv är i fara. Att rädda liv och lindra nöd är inte ett brott.

En övervägande majoritet av FN:s medlemsstater – fler än 160 länder – gav förra veckan sitt stöd till ett globalt ramverk om migration. Överenskommelsen innehåller flera delar som, om de efterlevs, innebär en positiv förändring för människor som lämnat sina hem och befinner sig på en farlig resa.

Ramverket slår fast det som borde vara självklart men ändå ifrågasätts idag: mänskliga rättigheter tar inte slut vid en landsgräns och det är inget brott att migrera. Det är inte heller ett brott att bistå migranter.

Som sjuksköterskor i fält har vi vårdat flyktingar och migranter

Som sjuksköterskor har vi vårdat både flyktingar och migranter i länder som Pakistan, Libanon, Liberia och Grekland. Vi har bandagerat fötter som var trasiga efter många dagar till fots och lagt om sår som orsakats av taggtråd och gränspolisers våld. Vi har behandlat lunginflammation och astma hos barn.

Vi har lyssnat på berättelser från personer med tungt bagage. Berättelser om väpnad konflikt och förtryck i hemlandet och våld under resan. Om drömmen att komma fram, eller att kunna återvända hem. Den gemensamma nämnaren var att de – till skillnad från de flesta av oss – saknade ett hem och att deras framtid var oviss. 

Vi gör inte skillnad på människor

Vi gör inte skillnad på människor. Det spelar ingen roll om tonåringen i den kalla industribyggnaden utanför Belgrad tagit sig dit med rätt papper. Det spelar heller ingen roll om den drunknande personen vi drar upp ur vattnet mellan Libyen och Italien klassas som migrant eller flykting.

Vi hjälper dem som är i nöd. Det är en humanitär – inte en politisk – handling. Vi ser med oro på att skyldigheten att ingripa om en annan människas liv är i fara allt oftare ses som något kontroversiellt, till och med kriminellt. Svartmålning av hjälporganisationer som bistår flyktingar, migranter och asylsökande har blivit vanligare och det har fått stora konsekvenser för våra insatser.

Vi tvingades nyligen avsluta sök- och räddningsverksamheten med fartyget Aquarius på Medelhavet, efter att Italien och EU blockerat insatsen. Hamnar har stängts, fartygets flagg har dragits in och det har inletts juridiska processer med absurda anklagelser om att vi inte följt reglerna kring avfallshantering.

Samtidigt finansierar EU den libyska kustbevakningen, som stoppar båtar och för tillbaka passagerarna till Libyen. Väl tillbaka sätts människor i godtyckliga förvar och fastnar återigen i en ond spiral av tvångsarbete, prostitution och våld.

Nu riskerar fler att dö till havs

I dagsläget finns knappt några dedikerade räddningsinsatser kvar på centrala Medelhavet. EU-ländernas agerande har dessutom avskräckt kommersiella fartyg från att undsätta människor i sjönöd. Nu riskerar fler att dö till havs, utan vittnen.

Det här är bara ett av många exempel på misstänkliggörandet av hjälparbete. I början av oktober fick vi 24 timmar på oss att lämna ön Nauru, där tusentals människor sitter fast efter att ha försökt ta sig till Australien.

Anledningen sades vara att vår hjälp inte längre behövs. Men siffrorna talar sitt tydliga språk: behovet av vård och psykologiskt stöd är fortsatt mycket stort. En tredjedel av våra tidigare patienter på Nauru har försökt ta livet av sig – en siffra som är svår att greppa och omöjlig att acceptera.

Vi ser den deprimerande statistiken på flera platser. Våra team på Lesbos vittnade till exempel tidigare i år om att en fjärdedel av barnen på vår klinik har självskadebeteende.

I stället för att ta ansvar för de humanitära konsekvenserna av stängda gränser och utlokaliserade gränskontroller läggs skulden på hjälporganisationer. Oavsett varför en person lämnat sitt hem så har den rätt att skyddas från våld och exploatering och förtjänar inte att offras i ett politiskt projekt att stoppa migration.

Sluta blockera humanitärt arbete

Ramverkets innehåll är viktigt, men kommer vara meningslöst om det inte omvandlas till handling. Vi kommer göra allt vi kan för att fortsätta plåstra om både uppfläkta fötter och psykiska trauman – för när regeringar inte kan eller vill ta ansvar kliver humanitära aktörer in.

Men vi kräver samtidigt att länder inte ställer i vägen för vårt arbete eller utformar en politik som sätter människors liv och hälsa i fara. Att rädda liv och lindra nöd är inte, och kan aldrig anses vara, ett brott.

Katrin Kisswani, sjuksköterska, ordförande Läkare Utan Gränser Sverige
Anna Sjöblom, sjuksköterska, medicinsk humanitär rådgivare, Läkare Utan Gränser Sverige

Artikeln publicerades på SvD.se den 19 december 2018.

Relaterade nyheter

Fartyget Aquarius under en räddning på Medelhavet tidigare i år.
Medelhavet

Vi tvingas avsluta räddningsarbetet på Medelhavet

Flyktingar, migranter och asylsökande fortsätter att dö på Medelhavet. Nu tvingas vi ändå avsluta vår sök- och räddningsverksamhet med fartyget Aquarius.

Vårt sök- och räddningsfartyg under en insats på Medelhavet tidigare i år.
Medelhavet

Aquarius: Felaktiga anklagelser från Italien

Vi fördömer det beslut som juridiska myndigheter i Italien fattat om att begära att sök- och räddningsfartyget Aquarius tas i beslag. Anklagelserna är ogrundade och den föreslagna åtgärden saknar helt proportioner.

Sök- och räddningsfartyget Aquarius, som drivs av Läkare Utan Gränser och SOS Méditerranée, är tillsvidare blockerat från att utföra livräddande insatser på Medelhavet.
Medelhavet

Ska vi låta människor drunkna på Medelhavet?

DEBATT | Sök- och räddningsfartyget Aquarius tvingas efter politiskt fulspel att avbryta sitt arbete på Medelhavet. Samtidigt har rutten över Medelhavet aldrig varit så dödlig som nu. Hur kan vi låta människor drunkna utanför Libyens kust? 

Skriv under vår namninsamling så att vi kan fortsätta rädda liv på Medelhavet.
Medelhavet

Vårt räddningsarbete hotat – vi behöver ditt stöd!

Läget är kritiskt. Räddningsfartyget Aquarius tvingas avbryta sitt arbete på Medelhavet samtidigt som flyende människor fortsätter att drunkna. Höj din röst för hjälparbete och delta i vår namninsamling, så vi kan fortsätta rädda liv till sjöss.