Hoppa till huvudinnehåll

"AVFALLSHANTERING ÄR ALLAS ANSVAR"

Published 18 september 2009

Sofia Billvik, ingenjör inom vatten och miljöteknik, arbetade under tre månader bland annat med att bygga en avfallsstation på ett sjukhus i Monrovia.

Vad gjorde du där?

Mitt uppdrag gick ut på att hjälpa Redemption Hospital i Liberias huvudstad Monrovia med att bygga upp en fungerande avfallshantering, anlägga en avfallsstation samt se över sjukhusets vattenförsörjning.

Jag designade och ansvarade för bygget av en avfallsstation där olika fraktioner av sjukhusavfall behandlades och deponerades. Vi lade också ner mycket tid på att utbilda all personal på sjukhuset och förklara varför nålar, blodiga bandage och matrester ska slängas i olika hinkar och vad konsekvenserna blir om avfallet inte sorteras. Avfallshantering är allas ansvar. Det går inte att ta hand om avfallet på ett bra sätt om det inte är ordentligt sorterat.

En av de viktigaste bitarna i mitt arbete var att skapa förståelse och goda rutiner. Det är inte hållbart att anlägga någonting som inte kommer att skötas om eller användas på rätt sätt.

I mina arbetsuppgifter ingick också att se över vattenförsörjningen till sjukhuset. Det var en hel del åtgärder som krävdes, bland annat klorering av vattnet, större dimensioner på interna ledningar, rengöring av vattenreservoarer, stängning av en öppen brunn med mera… Det var mycket som skulle hinnas med på kort tid. Arbetet var intensivt och hade aldrig gått att genomföra om det inte vore för de kompetenta nationella medarbetarna som jobbat med Läkare Utan Gränser i många år.

Vilken var den största utmaningen?
Att på kort tid hinna utföra allt vi skulle, att få till ett hållbart system och rutiner samt se till att lämna efter sig tillräckligt med kunskap för att arbetet skall fortgå.

Vad hade uppdraget för betydelse för din personliga och yrkesmässiga utveckling?

Det är mycket intressant att jobba nära människor från olika bakgrunder med olika erfarenheter, traditioner och arbetssätt. Man lär sig en hel del om samarbete och om sig själv. Det har jag nytta av även i både privatliv och arbetsliv.  Jag har dessutom satt mig in i nya branscher. Avfallshantering var ett hyfsat nytt arbetsområde för mig, likaså konstruktionsarbete.

Har du något speciellt minne?
Vi hade ett kul liv även utanför jobbet. Vi fick bland annat undervisning i traditionell liberiansk dans av professionella dansare och musiker. En gång uppträdde vi i traditionella liberiska kostymer tillsammans med barn och ungdomar för en skola. Mycket kul!!

Vad ska du göra nu?
Eftersom jag har varit borta i stort sett hela våren kommer jag att hålla mig hemma ett tag. Jag återvänder till min lilla gård i Bollnäs och mitt jobb som VA-konsult på WSP i Gävle. Sen får vi se vad framtiden bjuder…

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare