Hoppa till huvudinnehåll

AVSKAFFAD SKATTEREDUKTION FÖR GÅVOR DRABBAR VÅRA PATIENTER

Publicerad 15 april 2015

Skattereduktionen för gåvor har sedan den infördes 2012 ökat givandet från både befintliga och nya givare. I snitt skänkte våra givare 27 procent mer per givare förra året än de gjorde 2011. Tack vare denna ökning kan vi lindra nöd och rädda ännu fler liv där vi behövs som mest. Därför anser vi att det vore djupt olyckligt om skattereduktionen togs bort.


Vi har sett att allmänhetens engagemang för våra livräddande insatser har ökat sedan reformen genomfördes. Ett större antal privatpersoner skänker nu oftare och mer per år.
 
Ett avskaffande av skattereduktionen för gåvor skulle enligt våra uppskattningar minska våra intäkter med flera miljoner kronor per år.
 
Av EU:s medlemsländer är det bara Slovenien som inte erbjuder någon form av skattereduktion för gåvor. I vårt grannland Norge har man, till skillnad från den svenska regeringen, valt att vidareutveckla sitt system.
 
Vi väljer att ta ställning i den här frågan därför att den är relevant för vår verksamhet. Det betyder inte att vi har en åsikt om vilka skattepengar som ska fördelas var, vi lyfter bara fram de problem som ett slopande av avdragsrätten medför. Vi tror att en stark ideell sektor är en förutsättning för att klara många av de växande samhällsproblem som Sverige och omvärlden står inför. Skattereduktionen är ett viktigt incitament för att stimulera den ideella sektorn.
 
Vi vill ha kvar skattereduktionen för gåvor. Tycker du som vi? Gör din röst hörd!
 

HUR KAN DU STÖDJA VÅRT ARBETE?

Det är tack vare dina och andras donationer som vi kan vara oberoende, neutrala och opartiska – en förutsättning för vårt arbete i konfliktområden. Med ett regelbundet stöd ser du till att vi har resurserna som behövs för att agera snabbt.
Bli månadsgivare nu