Hoppa till huvudinnehåll

AVTAL HOT MOT FATTIGAS HÄLSA

Publicerad 8 november 2009

Ett nytt internationellt avtal för att stoppa piratkopiering kan hindra fattiga länder från att få tillgång till livsviktig medicin, skriver PehrOlov Pehrson från Läkare utan gränser och Maud Johansson från Forum Syd. Publicerad i Sydsvenska Dagbladet.

Denna vecka har representanter för flera länder träffats i Seoul i Sydkorea för att förhandla om det så kallade Actaavtalet, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, som syftar till att förhindra piratkopiering av bland annat musik, märkesväskor och läkemedel.
 
Läkemedel som kan innehålla felaktiga substanser och därmed utgöra en hälsorisk måste stoppas, men Acta kan göra det svårt för fattiga länder att få tillgång till livsviktiga mediciner.
 
Ett stort problem med förhandlingarna är att det saknas transparens. Sverige har representerat EU under de senaste förhandlingarna. Men den svenska offentlighetsprincipen har helt lyst med sin frånvaro. Trots att viss information har läckt ut har medierna helt missat att granska följderna av förslagen.
 
Ökad internationell uppmärksamhet riktas mot falska läkemedel, men begreppet counterfeit används ofta felaktigt för att beskriva all typ av kopiering. Det gällande internationella handelsavtalet, Trips, syftar till att skydda producenterna från varumärkesstöld snarare än att stoppa fals­ka läkemedel. De nu föreslagna åtgärderna är inte heller anpassade till problemet med läkemedel som kan vara farliga på grund av dålig kvalitet. I stället används begreppet så brett att åtgärderna hindrar tillgången till legalt kopierade läkemedel av god kvalitet, så kallade generika, som många människor i fattiga länder är beroende av.
 
De hälsorisker som fals­ka läkemedel kan medföra utnyttjas som argument för att införa re­striktivare handelsregler, som hindrar konkurrens med billigare generikaläkemedel. Frågan om patentskydd förväntas vara en del av avtalet, vilket är oroande, eftersom anklagelser om patentöverträdelser används mot generikatillverkarna.
 
Oroande är också hänvisningen till tullrestriktioner, liknande de som idag används inom EU. Enligt dessa kan legitima generikaläkemedel tas i beslag på grund av misstanke om patentintrång. På kort sikt innebär detta en risk att patienter i behov av livsnödvändiga mediciner blir utan eller måste avbryta sin behandling. De nya kontrollerna kan leda till att läkemedelsproducenter tvingas ta osäkrare och dyrare transportvägar för att inte fastna i Europa.
 
Därför krävs andra insatser för att komma åt problemet med fals­ka läkemedel och det långt större problemet med undermåliga läkemedel. Och det oavsett om det rör sig om patenterade eller legalt kopierade preparat, ­eller om falska kopior. Acta­förhandlingarna är inte rätt forum för detta.
 
Folkhälsoskäl får inte användas för att skärpa patenträtten. Särskilt viktigt är det att undvika ytterligare inskränkningar av tillgång till läkemedel som står i Dohadeklarationen om immaterialrätt och folkhälsa. Ett avtal som Sverige har undertecknat.
 
Sverige måste också, som företrädare för EU, kräva ökad insyn och göra avtalsutkastet offentligt, samtidigt som man öppnar upp för dialog med civilsamhället.
 
Viktigast av allt: apoteken för världens fattiga måste ha läkemedel av god kvalitet till rimliga priser.

 
PehrOlov Pehrson, infektionsläkare med flera års erfarenhet från Läkare Utan Gränser
Maud Johansson, enhetschef för globala utvecklingsfrågor, Forum Syd

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Via På plats får du våra senaste nyheter och de viktigaste berättelserna direkt till din inkorg.

Nyhetsbrevet skickas ut ungefär en gång i månaden och är självklart helt kostnadsfritt.

En skadad patient flyttas från ambulansbår till en säng ombord på Läkare Utan Gränsers medicinska tåg

Genom att prenumerera på detta nyhetsbrev godkänner du Läkare Utan Gränsers integritetspolicy.

 

Bekräfta att du är en mänsklig besökare