Hoppa till huvudinnehåll

Bara för att jag är kvinna

Publicerad 8 mars 2018

Fler kvinnor och flickor än någonsin tidigare befinner sig idag på flykt. De ställs inför många faror och hälsorisker under flykten – enbart på grund av det faktum att  de är kvinnor.  

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har uppskattningsvis 32 miljoner kvinnor och flickor tvingats fly från sina hem världen över. De har samma behov som andra kvinnor i världen: en säker plats att föda barn på, tillgång till preventivmedel, möjlighet att få stöd om de utsatts för sexuellt våld och möjlighet till säkra aborter. Men som flyktingar står de inför betydligt större svårigheter, helt enkelt för att de är kvinnor och flickor.

För att möta och stötta dem längs flyktvägen har vi utökat vårt arbete i länder som Tanzania, Bangladesh och Grekland.

Dessa kvinnor och flickor har ofta behov av omsorg inom fem viktiga områden: obstetrisk vård, familjeplanering, vård efter sexuellt våld, säker abortvård och psykologiskt stöd.

Med hjälp av denna vård kan de få möjlighet att ta hand om sin hälsa i jakten efter trygghet – och minska risken för sjukdom, lidande och död.

Att förebygga mödradödlighet: obstetrisk vård

Bristande tillgång till grundläggande vård kan innebära en fara för gravida kvinnor och deras barn, men brist på akutvård kan vara direkt livshotande.

Att tvingas på flykt när du är gravid kan öka risken för missfall eller en för tidig förlossning. Problem som annars skulle kunna åtgärdas – som att kontrollera blodbrist eller vaccinera för stelkramp – kan anta livshotande  proportioner.

Föreställ dig att värkarbetet sätter igång på en gummibåt mitt ute på Medelhavet. Det är mörkt och du har ingen aning om hur nära, eller långt bort, land ni befinner er. Faith hade tur. Hon födde sin son Newman på sök- och räddningsfartyget Aquarius, som drivs av SOS Mediteranée med medicinsk personal från Läkare Utan Gränser.

Ge kvinnor ett val: familjeplanering och preventivmedel

Ungefär 40 procent av graviditeter i världen är oavsiktliga. Kvinnor på flykt är extra utsatta.

För kvinnor som använder preventivmedel kan en plötslig och långvarig flykt innebära att piller tar slut eller att en injektion slutat verka. För kvinnor som på grund av samhällsnormer eller av andra orsaker nekats preventivmedel kan tillgång till preventivmedel ge dem en chans att skydda sin hälsa. Vi behöver kunna hjälpa dem konfidentiellt. Utan preventivmedel riskerar kvinnor att bli gravida alltför unga eller under omständigheter ingen skulle önska.

Att hantera oönskade graviditeter: säker abortvård

En av fyra graviditeter världen över slutar i inducerade aborter, nästan hälften av dem är osäkra. Osäkra aborter är en av de fem främsta orsakerna till mödradödlighet i världen och utgör chockerande nog 13 procent av världens mödradödlighet, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Siffrorna är ännu högre i vissa regioner, som Latinamerika, samt i flyktingläger och konfliktområden. Med säker abortvård kan dessa dödsfall förhindras.

Att kunna erbjuda kvinnor och flickor som vill utföra en abort tillgång till säkra metoder förhindrar både lidande och dödsfall.

Att lindra ytterligare lidande: vård av de som utsatts för sexuellt våld

Var vi än möter kvinnor och flickor på flykt är flera gravida som ett resultat av våldtäkt. På sök- och räddningsfartyget Aquarius i Medelhavet är berättelser om våldtäkt och andra former av sexuellt våld vanliga.

Libyen har blivit en livsfarlig och grym plats för tusentals migranter och flyktingar, där kvinnor ofta tvingas till prostitution. I somras arbetade sjuksköterskan Martina Svensson ombord på Aquarius. Där möttes hon av historier som fick henne att gråta efter arbetspassen.

Många kvinnor och flickor tar sig över Medelhavet ensamma, vilket  gör dem mycket sårbara. De få dagarna vi spenderar med dessa unga kvinnor är ett kort men värdefullt tillfälle att varna dem för de risker de kan möta och ge dem råd om hjälp som skydd på land.

Sexuellt våld kan vara en anledning att fly, men kan också vara en av alla faror som kvinnor möter under flykten.

I flyktinglägren i Bangladesh berättar rohingyakvinnorna vi möter hur de överlevt sexuellt våld. Det handlar om gruppvåldtäkter, offentliga våldtäkter och osäkra aborter.

De som utsatts för sexuellt våld behöver medicinsk nödhjälp så snart som möjligt efter de blivit utsatta för att förhindra oönskade graviditeter eller sexuellt överförbara infektioner, som exempelvis hiv. I många fall kommer hjälpen för sent. Trots detta finns det vård som vi kan erbjuda, som exempelvis psykologiskt stöd. Något som är viktigt för att hjälpa kvinnor och flickor att läka.

Att hitta styrkan: psykologiskt stöd

Svåra upplevelser före och under flykten kan också sätta spår på den psykiska hälsan. För vissa kvinnor och flickor på flykt är det möjligt att finna trygghet, eller åtminstone relativ trygghet, jämfört med vad de har lämnat bakom sig. Men många bär våldet med sig och den nya miljön innebär nya utmaningar. Utöver detta prioriterar kvinnor ofta familjens behov framför sig själva.

Förra året drev vi ett projekt som riktade sig till asylsökande i Sverige och med fokus på psykisk ohälsa. Vi ville förbättra deras psykiska hälsa och visa vikten av att erbjuda psykosocialt stöd till människor på flykt.

Att följa deras fotspår

Allt fler människor befinner sig idag på flykt världen över och resvägarna är ofta farliga och långa. De behöver inte vår dom; de behöver vårt stöd.

Särskilt kvinnor och flickor behöver medicinsk vård, psykologiskt stöd och skydd. För många kommer dessa behov ofta att överlappa varandra. Deras hälsa kan drabbas hårt om de inte får den vård och stöd de behöver.

Vi finns på plats längs de flyktvägar där kvinnor och flickor färdas, för att tillhandahålla dem den vård de behöver och har rätt till. Vi ser också till att ge de kvinnor vi möter kunskap och verktyg för att ta hand om sin hälsa under den osäkra flyktvägen.

Läs mer om vårt arbete för kvinnors hälsa >