Hoppa till huvudinnehåll

Barnens liv i fara i östra Aleppo

Publicerad 19 november 2016

För barn i östra Aleppo blir situationen mer kritisk för varje dag som går. Föräldrar väntar i det längsta på att ta sina barn till sjukhus av rädsla för bomberna. Den tre månader långa belägringen har även lett till stor brist på medicin, vaccin, mat och dricksvatten. 

Minst 136 barn har dödats och minst 468 har skadats i flyganfall sedan den 22 september. Sjukhusen är överfulla och det är brist på personal, medicinsk utrustning och intensivvårdsplatser.

– Våra patientmottagningar är överfulla, säger sjuksköterskan Abu Almoutassen. Vi tar emot mellan 120 och 150 barn varje dag.

Runt 1 500 barn behöver specialistsjukvård som inte finns att tillgå i östra Aleppo och det finns inga vägar ut ur staden. Det innebär att det inte går att hänvisa barnen till andra sjukhus utanför östra Aleppo. Det handlar om barn som lider av cancer och har medfödda skador, men också barn med akuta besvär.

Bara fyra barnläkare i området

Av de sju sjukhus som för närvarande fungerar i östra Aleppo är bara ett specialiserat på barn. Det finns fyra barnläkare i området - två kvalificerade läkare och två läkarstuderande - men ingen barnkirurg.

Många föräldrar är rädda för att bege sig ut medan bombningar eller markstrider pågår. Därför väntar de hemma med sina sjuka barn tills det är mindre riskabelt att gå ut.

– De väntar tills stridsflygplanen lämnar området. Men när de når sjukhuset är barnen i mycket sämre skick, säger Riyad Najjar, administrativ chef för det enda barnsjukhuset i östra Aleppo.

Brist på mat och mjölkersättning för spädbarn

Sedan belägringen startade har man tvingats ransonera läkemedel och vissa läkemedel är snart slut.

Efter flera år av krig har inte barnen kunnat följa sitt vaccinationsprogram och deras immunsystem är låg. Detta ökar risken för utbrott av sjukdomar såsom mässling, hjärnhinneinflammation och polio. Det finns misstanke om alla tre sjukdomarna i östra Aleppo, men det kan inte bekräftas eftersom proverna inte längre kan skickas till ett laboratorium utanför staden för analys.

Samtidigt är det brist på mat som kött, mejeriprodukter, färsk frukt och grönsaker och mjölkersättning för spädbarn.

Livet för barn i östra Aleppo blir mer riskfyllt med varje dag som går.

Läkare Utan Gränser stödjer åtta sjukhus i östra Aleppo men för närvarande fungerar endast sju. Vi driver sex vårdinrättningar i norra Syrien och stödjer mer än 150 sjukhus och vårdcentraler runt om i landet, många av dem i belägrade områden. Trots våra ansträngningar finns det många områden - inklusive östra Aleppo - där vi för närvarande inte kan arbeta. Men vi fortsätter att driva frågan för att ge humanitär och medicinsk hjälp i dessa områden.