Hoppa till huvudinnehåll

Just nu har vi vissa tekniska problem. Det innebär att det kan ta upp till 30 minuter innan du får ditt bekräftelsemejl efter att du har gett din gåva. 

BÄTTRE HJÄLP BEHÖVS TILL DEM SOM DRABBAS AV SEXUELLT VÅLD I COLOMBIA

Publicerad 25 november 2014
Läkare Utan Gränsers psykolog undervisar fritidspedagoger i hur man ser tecken på sexuellt våld och våld inom familjen. FOTO: Emily Macinnes
Läkare Utan Gränsers psykolog undervisar fritidspedagoger i hur man ser tecken på sexuellt våld och våld inom familjen. FOTO: Emily Macinnes

Idag är den internationella dagen mot våld mot kvinnor. I Colombia får många som har utsatts för sexuellt våld inte den hjälp de behöver. Myndigheter och andra som berörs måste inse att behovet av hjälp till dessa patienter är akut. Sexuellt våld bör behandlas som ett medicinskt nödläge.

Vi driver projekt för fysisk och psykisk hälsa i Cauca, Nariño och Caquetá i Colombia till människor som utsatts för sexuellt våld. Av dem som fick hjälp hos oss mellan juni 2012 och augusti 2013 hade åtta av tio inte sökt hjälp på de lokala vårdinrättningarna. För att de som utsätts ska få den omfattande medicinska hjälp som de behöver måste regeringen göra vården tillgänglig.

 – Sexuellt våld är helt oacceptabelt. Det är väsentligt att den som utsatts söker medicinsk och psykologisk vård så snart som möjligt. Vårdinrättningar måste säkerställa att vården är omfattande och adekvat. Idag är den inte tillräcklig eller så kommer den för sent, säger Pierre Garrigou, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Colombia.

Hot hindrar

Av dem som inte hade sökt vård berodde det i nära två av tre fall på att den drabbade inte insett sitt behov av medicinsk hjälp, men även att hon eller han inte hade förstått allvaret i övergreppet. Hot från förövaren angavs också som skäl till uteblivna vårdbesök.

 – Hälsopersonalen måste utbildas i att känna igen tecken hos patienterna och kunna ge psykisk och fysisk vård i alla led. Men det behöver inte begränsas till hälsosektorn. Alla inblandade institutioner som kommer i kontakt med människor som har utsatts för sexuellt våld måste vara uppmärksamma, säger Pierre Garrigou.

Viktigt med tidig hjälp

Om den drabbade går till en läkare inom 72 timmar är det möjligt att ge förebyggande behandling mot hiv/aids. Det finns också möjlighet att ge så kallade dagen efter-piller mot oönskad graviditet samt antibiotika mot infektioner som klamydia, gonorré och syfilis.

Förutom de fysiska konsekvenserna får sexuellt våld förödande psykologiska konsekvenser för offren. Nästan alla visar symptom på aggressivitet, nedstämdhet, skräck, irritation, ilska, ångest eller stress. Men mindre än en tredjedel av kvinnorna som sökte vård hos oss hade fått psykologiskt stöd efter den våldsamma händelsen.

En hälsoinformatör från Läkare Utan Gränser talar med en grupp människor i Hong Kong om hur de kan skydda sig mot det nya coronaviruset. Februari 2020.

Tillsammans mot covid-19

Virus känner inga gränser. Det gör inte vårt arbete heller. Med 50 års erfarenhet av kriser och epidemier gör vi nu allt vi kan för att bekämpa det nya coronaviruset.

Var med oss i kampen mot covid-19!
Ge en gåva