Hoppa till huvudinnehåll

BEHANDLAR MÄSSLING I BALUCHISTAN

Publicerad 30 januari 2013
Foto: P.K Lee

Mässling sprider sig nu i östra Baluchistan, Pakistan. Den extremt smittsamma sjukdomen kan leda till allvarliga komplikationer och i värsta fall även till döden, särskilt hos undernärda barn.

Ett av våra team i Dera Murad Jamali har behandlat 159 patienter sedan slutet av december. Två dödsfall har inträffat i vårdinrättningar i distrikten Jaffarabad och Nasirabad.

Viktigt med snabb behandling

För att klara det ökande antalet patienter har vi upprättat en isoleringsenhet på sjukhuset i Dera Murad Jamali där vi behandlar patienter med komplikationer. De senaste två veckorna har vi behandlat cirka 35 komplicerade fall och vi har även skickat behandlingskit till de platser där vi driver mobila kliniker, såsom Mir Hassan, Usta Mohammad, Dera Allah Yar och Sobhat Pur.
Antalet mässlingsfall har ökat under de senaste två månaderna och våra mobila team arbetar med att nå ut till samhällena i våra upptagningsområden för att identifiera patienter med mässling. 
– Mässling är en mycket smittsam sjukdom. Utan snabb behandling finns stor risk för allvarliga medicinska komplikationer och i vissa fall dödsfall, särskilt bland undernärda barn, säger Muhammad Shoaib, läkare och vår medicinska samordnare i Pakistan. 
 

Undernäring ökar risken

I östra Baluchistan, där undernäring är relativt utbredd, är riskerna för komplikationer ännu högre. Sedan 2010 har vi, tillsammans med hälsoministeriet, arbetat på sjukhuset i Dera Murad Jamali med akut förlossningsvård, neonatal verksamhet, och ett undernäringsprogram. 
 
Läkare Utan Gränser har sedan 1986 arbetat i Pakistan med att ge sjukvård till pakistanska och afghanska flyktingar som drabbats av väpnade konflikter och naturkatastrofer. Vi ger gratis sjukvård i Kurram Agency (FATA), Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan och Sindh-provinsen. För att bibehålla vårt oberoende tar vi inte emot några bidrag från stater eller internationella givare för vårt arbete i Pakistan, vi använder bara gåvor från privatpersoner.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare