Hoppa till huvudinnehåll

BENTIULÄGRET I SYDSUDAN - EN SKYMF MOT MÄNSKLIG VÄRDIGHET

Publicerad 11 augusti 2014
Cirka 40 000 människor lever i ett FN-område i Bentiu, Sydsudan. Området är på grund av regnperioden till stora delar översvämmat av avloppsvatten och smutsigt flodvatten. FOTO: Jean-Pierre Amigo
Cirka 40 000 människor lever i ett FN-område i Bentiu, Sydsudan. Området är på grund av regnperioden till stora delar översvämmat av avloppsvatten och smutsigt flodvatten. FOTO: Jean-Pierre Amigo

I Bentiu i Sydsudan lever 40 000 människor hopträngda i en översvämmad FN-bas. Levnadsförhållandena är fruktansvärda, men de har ingen annanstans att ta vägen undan inbördeskriget som bröt ut i december. Ivan Gayton arbetar som akutsamordnare för Läkare Utan Gränser i Bentiu och berättar om situationen där.

”En stor del av lägret på FN-basen översvämmades i juli under det första kraftiga störtregnet under regnperioden. Över 1000 provisoriska bostäder fylldes av avloppsvatten och förorenat flodvatten. Människor använde kastruller för att ösa upp vattnet och försökte att med hjälp av lera bygga fördämningar i dörröppningar för att förhindra att vatten kommer in, men till ingen nytta. Med få möjligheter till dränering är nuvarande levnadsförhållanden i lägret skrämmande och en skymf mot mänsklig värdighet. I de flesta delar av lägret når avloppsvattnet till knähöjd och tusentals människor kan inte lägga sig ner, utan sover stående med sina barn i famnen.

Barn dör

Mer än en tredjedel av de boende i lägret är under fem år. Fler än 200 personer har dött på vårt sjukhus i lägret sedan i maj, de flesta av dem barn. Även om dödligheten har minskat under de senaste veckorna så dör fortfarande minst ett barn per dag. Många dödsfall är direkt kopplade till levnadsförhållandena, den otillräckliga tillgången på dricksvatten och latriner bidrar till konstanta infektioner bland barnen som bor här. Infektioner orsakar viktminskning vilket i sin tur ökar sårbarheten för infektioner. Denna cykel gör att barn dör av svår akut undernäring trots att det finns mat.

Ingenstans att ta vägen

Varför tar sig inte människor därifrån? De är alltför rädda att lämna den här kvadratkilometern av träskmark, inhägnad av en jordvall och vallgrav. Innanför taggtråden finns soldater på FN-uppdrag (UNMISS), som under extremt svåra och komplexa förhållanden ger dem någon form av skydd. Militärpolis patrullerar lägret, vakter står utposterade runt området och en enda bevakad grind tillåter civila gå in och ut från basen.

Situationen i staden

Utanför lägret är situationen fortfarande spänd och tungt beväpnad militär finns på plats. Grupper av beväpnade män finns i varje byggnad och på offentliga platser i staden. Ingen vanlig verksamhet förekommer i staden och få civila finns kvar. Sopor och rester av plundringståg ligger överallt. Hotet om fortsatt våld ligger i luften och ljud av stridigheter hörs på avstånd.

Stor risk för övergrepp

Civila som går in och ut genom FN-områdets grindar utsätts för våld och trakasserier från beväpnade män som står några meter från grindarna. Kvinnor och flickor som letar ved utanför området riskerar att utsättas för sexuellt våld och vi har behandlat flera av dem redan. Förövarna borde ställas till svars för sina aggressiva handlingar mot civila och UNMISS borde skydda civila utanför stängslet också, antingen med hjälp av patruller som garanterar säkerheten för dem som samlar ved, eller genom att öppna en grind på den östra sidan av området där människor säger sig vara mindre utsatta för övergrepp.

Förbättringar behövs nu

Av förklarliga skäl är de boende i lägret arga och förbittrade. Även om det inte är lätt skulle det vara möjligt att dränera området, om viljan fanns där. Befintliga resurser och UNMISS utrustning på plats, som grävmaskiner och grävare, måste göras tillgängliga för detta ändamål. Dessutom finns fortfarande outnyttjad mark i området och en omedelbar tillgång till mark som är mindre känslig för översvämningar skulle lindra en del av lidandet. Det står dock klart att den nuvarande situationen är ohållbar utan förbättringar. Folk borde vare sig behöva bli sjuka eller utsatta för våld."

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare