Hoppa till huvudinnehåll

Bistår sjukhus i Egypten

Publicerad 22 augusti 2013

Sedan våldet trappades upp i Egypten i slutet på juni har vårt team i Kairo stått i tät kontakt med de främsta sjukvårdsinstanserna i huvudstaden och övriga drabbade delar av landet. Vi har bistått med mediciner och utrustning till sjukvårdsinrättningar på båda sidor i konflikten.

Vårt team har kontakt med ett nätverk av egyptiska läkare som försöker möta de omedelbara medicinska behoven i samband med sammandrabbningarna, samt med de allmänna sjukhus som tar emot skadade. Vi identifierar de behov som finns – exempelvis brist på mediciner eller kirurgiskt materiel – och bistår på lämpligt sätt när det behövs. Nyligen distribuerade vi mediciner samt medicinskt och kirurgiskt materiel till Al Hussein-sjukhuset i centrala Kairo och Arish-sjukhuset i Sinai i norra delen av landet.

Redo att hjälpa

Vi har även donerat mediciner och materiel till en grupp läkare som driver en klinik i närheten av de platser där våldsamheter förekommit.
– Nu fokuserar vi på att underlätta för det egyptiska hälso- och sjukvårdssystemet och civilsamhället att klara av tillströmningen av sårade, och på att se till att de människor som behöver sjukvård får det. Det har skett en tydlig mobilisering av både det allmänna sjukvårdssystemet och organisationer på plats. Hittills har det varit möjligt för dem att möta de medicinska behov som uppstått på grund av den pågående krisen, säger Mario Stephan som samordnar vårt arbete på plats.

 

Utbildar personal

Som ett komplement till de allmänna sjukhusen har lokala organisationer satt upp fältsjukhus för att ta hand om sårade.
– Vid sammandrabbningar är det väldigt svårt att nå fram till de drabbade områdena. Ibland är det omöjligt på grund av vägblockeringar och det osäkra läget. Därför är det oftast de läkare som redan finns på plats som kan bistå med den sjukvård som behövs.
Inför demonstrationerna den 30 juni, och före den senaste våldsvågen, har vi bistått frivilliga egyptiska läkare med vidareutbildning, medicinsk utrustning och mediciner för att underlätta för dem att snabbt kunna svara på de medicinska hjälpbehov som uppstår i samband med protesterna. Vi har också genomfört vidareutbildning för personal inom det egyptiska hälsoministeriet i syfte att hjälpa dem att effektivt kunna ta hand om det stora inflödet av sårade.
Vi fortsätter nu att noga följa utvecklingen i Kairo och övriga landet och är redo att bistå med mer hjälp om det behövs.

Sjuksköterska sitter i en säng med ett litet barn

Nu kan vi göra dubbelt så mycket tillsammans

I jul är varje hundralapp du ger värd två hundralappar. Akelius Foundation har nämligen valt att bli en av oss i Läkare Utan Gränser och dubbla alla engångsgåvor fram till 5 januari. Det betyder att vi tillsammans kan göra dubbelt så mycket.
Ge en gåva

Relaterade nyheter