Hoppa till huvudinnehåll

BRIST I HJÄLPEN TILL SYRISKA FLYKTINGAR

Publicerad 7 februari 2013

Hälften av de syriska flyktingarna i Libanon får inte den sjukvård de behöver, det visar en ny rapport som vi släpper idag. Flyktingarna lever under mycket svåra förhållanden och den humanitära hjälpen måste utökas för att möta behoven.

Vår rapport ”Misery behind the war zone” visar att av de 220 000 syrier som hittills har flytt till Libanon är det många som inte har tillgång till sjukvård eller annan hjälp. Undersökningen visar en markant försämring av den humanitära situationen i Libanon, till stor del på grund av extrema förseningar i registreringsprocessen.

Snabbare process

Majoriteten av dem som flyr Syrien kommer till Libanon, men flyktingar i Libanon har inte rätt till formellt stöd utan registrering.
– Registrering bör inte vara en förutsättning för att få hjälp i en nödsituation.Trots detta försvåras flyktingarnas tillgång till humanitär hjälp allvarligt på grund av de svårigheter de möter vid ankomsten till Libanon. Tillgången till hjälp måste snabbt förbättras, säger Bruno Jochum, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Schweiz.

En fjärdedel utan hjälp

Syriska och andra flyktingar i Libanon har inte tillgång till gratis sjukvård eller det skydd de behöver. Och lokalbefolkningen på de flesta håll i Libanon har inte möjlighet att ta emot fler flyktingar. Undersökningen, som ligger till grund för vår rapport, blev klar i slutet av december 2012 och involverade 2100 syriska flyktingfamiljer. Ungefär en fjärdedel av de intervjuade uppgav att de inte hade fått någon hjälp alls, medan 65 procent sade att det stöd de fick inte täckte deras familjs behov
– Vi är i en extrem situation, vi har inte tillräckligt med mat, och vi vet inte vem vi ska vända oss till för att få hjälp. Den enda mat vi får är den som våra libanesiska grannar ger oss av solidaritet. Som vuxna kan vi äta en gång om dagen, men vi kan inte begära av våra barn att göra detsamma, säger en flykting.
– Om vi inte fruktade bombningarna i Homs skulle vi återvända omedelbart.

Tvingas avbryta behandling

De svåra levnadsförhållandena bidrar till att flyktingarnas hälsa försämras. Samtidigt har mer än hälften av alla intervjuade (52 procent) inte råd med behandling för kroniska sjukdomar och nästan en tredjedel har tvingats avbryta behandlingen eftersom det var för dyrt att fortsätta. Vidare saknar flyktingarna vaccinationer för barnen, receptbelagda läkemedel, mödra- och förlossningsvård och grundläggande hälsovård.
– Det är dags för givare att verkligen åta sig att göra vad som behövs för att ta itu med de växande behoven hos flyktingbefolkningen i Libanon. Och nationella och internationella aktörer måste utvärdera den hjälp de tillhandahåller, säger Bruno Jochum.
Vi uppmanar nu myndigheter och biståndsorgan att skynda på mottagningsprocessen för nyanlända och att omedelbart ordna skydd som är anpassade till de vinterförhållanden som råder nu.

Läkare Utan Gränser har gett humanitärt bistånd till syriska flyktingar i Libanon sedan november 2011. Nu trappar vi upp insatsen, bland annat fördubblas personalstyrkan från 50 till 112 anställda.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare