Hoppa till huvudinnehåll

BRIST PÅ MEDICINER OCH MATERIAL I UKRAINA

Publicerad 1 december 2014
Läkaren Zahir Muhammad från Pakistan arbetar för Läkare Utan Gränser och levererar medicinskt material till sjukhuset i Lissychansk i östra Ukraina. FOTO: Corinne Baker
Läkaren Zahir Muhammad från Pakistan arbetar för Läkare Utan Gränser och levererar medicinskt material till sjukhuset i Lissychansk i östra Ukraina. FOTO: Corinne Baker

I takt med att vintern närmar sig i östra Ukraina kommer vi att ge stöd till sjukhus på båda sidor om frontlinjen. Vi utökar dessutom vårt arbete med att erbjuda psykologiskt stöd till människor som bor i några av de värst drabbade områdena. Trots att ett avtal om eldupphör slöts den 5 september har striderna fortsatt i ett flertal städer och har intensifierats under de senaste två veckorna.

Bomberna faller över de städer som ligger i närheten av frontlinjen vid Donetsk och Luhansk och i vissa distrikt tvingas folk att gömma sig i källare eller i skyddsrum från andra världskriget. Bankerna har stängt och de flesta som bor i dessa områden har inte tillgång till kontanter. Funktionsnedsatta och äldre människor är extra sårbara. De har svårt att köpa mediciner och få tillgång till sjukvård.

Den 15 november meddelade den ukrainska regeringen att den återkallade all offentlig service från de rebellkontrollerade distrikten. Det innebar bland annat att alla pensionsutbetalningar stoppades, vilket förvärrar situationen ytterligare för de mest utsatta.  Statligt stöd till sjukhus i regionen kommer också att dras tillbaka. Läkare, sjuksköterskor, socialarbetare och andra statligt anställda har ombetts att lämna området.

– Det har gått mer än sex månader sedan striderna inleddes och sjukhusen i Donetsk och Luhansk kämpar för att klara trycket från de tusentals människor som har skadats eller är på flykt, säger Stéphane Prévost, landschef för Läkare Utan Gränser i Ukraina.

– De vanliga transportvägarna för medicinsk utrustning har blivit kraftigt begränsade och i vissa fall helt avskurna. Vissa sjukhus har överskridit sina budgetar för 2014 och medicinsk personal säger till oss att de inte har fått lön på flera månader.

Medicinsk utrustning

Sedan i maj har vi bistått med medicinsk utrustning till 59 sjukhusinrättningar på båda sidor om frontlinjen, vilket är tillräckligt för att behandla fler än 10 250 skadade människor. På grund av den stora bristen på utrustning har vi dessutom levererat röntgenfilm, insulin, generatorer och kirurgiska verktyg.

Utöver att förse akutvården med material har våra team också undersökt var behoven är som störst i det allmänna sjukhussystemet. Stora behov och stora brister finns inom bland annat dialys, mödravård och i vården av kroniska sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, tuberkulos och hiv/aids. Den här situationen förvärras ju längre konflikten pågår, vilket främst kommer att drabba patienter med kroniska sjukdomar. Eftersom människor inte har tillgång till pengar kvarstår problemen även i de fall som medicin finns tillgänglig.

Mentalt stöd

 – Människor som lever i drabbade områden, även de som har flytt till säkrare platser, har utsatts för traumatiska händelser som granatbeskjutning och skottlossning. Vissa har även förlorat familjemedlemmar eller vänner. Den här konflikten drabbade människor så plötsligt – känslan av förlust är närmast akut hos vissa som har förlorat hem, jobb och familj.  Människor är extremt oroliga. De vet helt enkelt inte vad som kommer att hända de kommande månaderna, säger Stéphane Prévost, landschef för Läkare Utan Gränser i Ukraina.

Våra psykologer arbetar på båda sidor om frontlinjen och ger stöd till dem som har drabbats av konflikten. Teamen genomför individuella samtal, gruppsamtal och ger stöd till familjer. Samtidigt informerar vi människor om känslomässiga reaktioner på traumatiska händelser och bistår med praktiska verktyg för att hjälpa dem som lider av extrem rädsla, oro och mardrömmar. Sedan i augusti har våra team genomfört 764 individuella samtal och 60 konsultationer i grupp.

Våra psykologer driver också ett utbildningsprojekt för lokala psykologer, socialarbetare och medicinsk personal i området. Syftet med projektet är att öka kunskaperna och minska risken för utbrändhet. Sedan i augusti har vi, vid hittills 303 utbildningstillfällen, behandlat ämnen som psykologisk ”första hjälpen”, stresshantering och bemötande av aggressiva patienter.

Utöver dessa projekt har vi även bistått med fler än 1800 hygienpaket till människor som har tvingats att fly på grund av konflikten. Paketen innehåller enkla men nödvändiga saker som tvål, tandvårdsmaterial, handdukar, lakan, barnmat och blöjor. Våra team har också delat ut 15 000 filtar till sjukhus och till människor som lever under svåra förhållanden i Donetsk och Luhansk.

Fortsatt tuberkulosvård i fängelser

Sedan 2011 har vi bistått med insatser i Donetskområdet till fångar som har läkemedelsresistent tuberkulos. Under konflikten har vi fortsatt att kämpa för att hålla igång detta projekt för att undvika att patienterna tvingas sluta med behandlingen och därigenom blir sjukare och riskerar att utveckla ännu mer resistens mot tuberkulosläkemedlen. Vi är mycket oroade över bristerna i läkemedelsförsörjningen inom kriminalvården i Donetsk, inte minst med tanke på riskerna för ytterligare läkemedelsresistens hos de sjuka. 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare