Hoppa till huvudinnehåll

Brist på vaccin försenar kampen mot hjärnhinneinflammation

Publicerad 29 maj 2015
En patient med hjärnhinneinflammation får vård på en specialmottagning som drivs av Läkare Utan Gränser och hälsoministeriet i Nigers huvudstad Niamey. FOTO: Sylvain Cherkaoui
En patient med hjärnhinneinflammation får vård på en specialmottagning som drivs av Läkare Utan Gränser och hälsoministeriet i Nigers huvudstad Niamey. FOTO: Sylvain Cherkaoui

Över 6 000 misstänkta fall och 443 dödsfall. Så ser statistiken ut för det utbrott av hjärnhinneinflammation i Niger som har pågått i tre månader. Hjärnhinneinflammation är en sjukdom som det går att vaccinera mot men för närvarande saknas det tillräckligt med vaccin för att en vaccinationskampanj ska kunna genomföras.

Här berättar läkaren Pauline Lechevalier om vad som behövs göras för att få stopp på utbrottet.

Det har gått tre månader sedan epidemin i Niger bröt ut, men det är fortfarande svårt att få igång en vaccinationskampanj. Varför är det så?

Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar att vaccinationskampanjer sätts in när en epidemi bryter ut. Gränsen för att deklarera en epidemi ligger vid tio fall per 100 000 invånare på en vecka. Det var i mitten av februari som de första distrikten i Niger överskred den gränsen. Sedan dess har det bara utförts vaccinationskampanjer i huvudstaden Niamey och två distrikt i Dosso-regionen, där omkring 500 000 doser vaccin har använts. I mitten av maj hade ytterligare elva distrikt nått gränsen för en epidemi, utan att någon vaccinationskampanj påbörjats.

Det finns flera anledningar till varför man är sen med att vaccinera. För det första var ingen förberedd på epidemins omfattning. Niger har inte haft något större utbrott av hjärnhinneinflammation (meningit) sedan 2010, då man introducerade vaccin mot grupp A-meningokocker. Nu drabbades landet av en annan variant av sjukdomen, från grupp C. Det internationella system som ansvarar för att tillhandahålla vaccin (The International Coordination Group on Vaccine Provision) var inte förberett på ett så stort utbrott.

Dessutom hade det globala akutförrådet av vaccin uttömts redan i april, till följd av ett annat stort utbrott i Nigeria och en inställd leverans från en av vaccinproducenterna. Man var då tvungen att snabbt hitta alternativa sätt att få fram hundratusentals extra vaccindoser som förväntas vara tillgängliga inom kort.

Det sägs att problemet med hjärnhinneinflammation ska vara löst nu, tack vare ett relativt nytt vaccin. Kan du berätta mer om det?

Det är ett vaccin som kallas MenAfriVac, som successivt har introducerats runt om i Afrika söder om Sahara och hittills har getts till mer än 200 miljoner människor i det så kallade meningitbältet, ett område som sträcker sig från Senegal till Etiopien.

Det är ett väldigt effektivt vaccin mot grupp A-meningokocker. En studie som gjordes i Tchad 2012 (A study in Chad) visade till exempel en minskning med 94 procent av grupp A-infektioner i de tre regioner där vaccinet hade introducerats. Dessutom minskar risken att sjukdomen sprids från människa till människa med 98 procent tack vare detta vaccin.

Introduktionen av MenAfriVac har hjälpt till att stoppa återkommande dödliga epidemier av grupp A-meningokocker i regionen. Men mindre utbrott av andra stammar – framförallt typerna W135 och C – förekommer då och då. Den nuvarande epidemin i Niger, som man kan säga är en förlängning av den i grannlandet Nigeria, är det första stora utbrottet någonsin av grupp C-meningokocker i landet.

Vilka vaccin kan man använda mot hjärnhinneinflammation?

För att vaccinera mot meningokocker grupp C finns vaccin som kan täcka flera grupper i olika kombinationer (till exempel A/C, A/C/W135 and A/C/W135/Y). Men tyvärr räcker det skydd man får bara i tre år och dessutom rekommenderas de inte för barn under två år.

Det finns vaccin som skyddar mot grupperna A, C, W135 och Y som ger ett skydd i minst tio år och som är effektivt för små barn. Det minskar också spridningen människor emellan men det höga priset – cirka 200 kronor – gör att det är alldeles för dyrt att använda i storskaliga vaccinationskampanjer.

Kan du beskriva hur det internationella systemet som tillhandahåller vaccin för hjärnhinneinflammation fungerar?

Ett globalt system som tillhandahåller och inventerar vaccin etablerades 1997 efter det största utbrott av hjärnhinneinflammation som någonsin förekommit. Det var i Västafrika 1995 – 1996 som en epidemi orsakade 250 000 fall av hjärnhinneinflammation och 25 000 människor dog.

The International Coordination Group on Vaccine Provision (ICG), är en grupp bestående av representanter från WHO, Internationella rödakorsfederationen, UNICEF och Läkare Utan Gränser. Gruppen ansvarar för att säkerställa att vaccin finns tillgängligt och att det används effektivt som svar på epidemier av hjärnhinneinflammation. Tanken är att man därigenom ska kunna hantera eventuella underskott. ICG-representanterna beslutar om hur vaccin ska fördelas baserat på prioritetsbedömningar och epidemiologisk data från olika områden. Denna beslutande roll är ett måste under en epidemi, eftersom trycket på lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter kan vara alltför stort.

I år förväntade sig ICG att de skulle ha 1,5 miljoner doser av vaccin mot hjärnhinneinflammation i lager, men endast 800 000 doser var tillgängliga i början av året. Av dessa användes 310 000 i Nigeria.

Hur kan vi förebygga att liknande epidemier inträffar framöver?

Vaccinationer är en av flera komponenter som behövs för att förebygga och kontrollera epidemier. Det är också viktigt att man redan på ett tidigt stadium upptäcker och bekräftar misstänkta fall, att man snabbt samlar in och delar information och att man på ett bra sätt tar hand om bekräftade fall.

I dagsläget är vi inte i närheten av att kunna tillhandahålla vaccin mot alla stammar av sjukdomen. Vi behöver vaccin mot grupperna A, C, W135 och Y. Vaccin som är prisvärda och tillgängliga i tillräckliga kvantiteter, oavsett om de ska användas i ett befintligt utbrott eller i förebyggande kampanjer.

Erfarenheterna från MenAfriVac-vaccinet kan användas som en bra modell i framtiden. Detta vaccin utvecklades för att användas i Afrika söder om Sahara och ger ett långvarigt skydd mot meningokocker A. Det ger även små barn ett bra skydd, behöver inte förvaras kallt och kostar bara cirka 5 kronor.

Vad gör Läkare Utan Gränser för att svara på denna epidemi?

I slutet av april vaccinerade vi omkring 70 000 personer i åldrarna två till 15 år i två distrikt i Dosso-regionen. Vi använde ett vaccin som skyddar mot meningokockgrupperna A/C/W135. Eftersom vi för närvarande inte kan vaccinera i en större skala så stärker vi vårt stöd till vårdcentraler som tar hand om de sjuka. Vi har hittills behandlat 3 800 personer. Om ytterligare vaccindoser snart finns tillgängliga kommer vi att utvärdera möjligheten att bistå myndigheterna att vaccinera i andra distrikt, med prioritet på de värst drabbade områdena.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare