Hoppa till huvudinnehåll

CHAGAS SJUKDOM: NY VÅRDMODELL GER FLER BEHANDLING

Publicerad 14 april 2015
Invånarna i byn Chujillas med sina certifikat som visar att de har behandlats för Chagas sjukdom.
Foto: Foto: MSF
Chujllas, Bolivia: De flesta av invånarna som diagnosticerades med Chagas sjukdom fullföljde sin behandling som tar cirka tre månader. När behandlingen var slutförd fick de certifikat.

I Bolivia beräknas en miljon människor vara smittade av Chagas sjukdom, en parasitsjukdom som förekommer nästan uteslutande i Latinamerika och som obehandlad kan leda till döden. Trots det får bara mindre än 4 % tillgång till behandling.

Nu öppnar vi upp ett projekt enligt en ny modell i byn Monteagudo som ligger i södra Bolivia. Här är förekomsten av den smittbärande skinnbaggen Triatoma infestans hög och många av invånarna lever med diffusa symptom utan att veta om de smittats av Chagas sjukdom. Syftet med vårt projekt är att säkerställa att människor som smittats av sjukdomen får en diagnos så att de kan behandlas. I samarbete med lokala vårdinstitutioner kommer vi att utveckla en omfattande vårdmodell inom  primär- och sekundärvården som ska integreras i det befintliga hälsovårdssystemet.

– Den här modellen där vi arbetar för närmare samarbete syftar till att ge de nationella myndigheterna större inflytande, och därmed öka chanserna att insatserna fortsätter över tid, säger Martin Cazenave, vår koordinator i Bolivia.

– Tanken är att modellen ska gå att återanvända i andra byar utan att Läkare Utan Gränser behöver vara inblandade, tillägger han.

Under förra året gav vi en workshop för vårdpersonal i området. Målet var att öka kunskaperna kring hur man diagnosticerar och behandlar Chagas sjukdom.

– Omkring 130 personer deltog i workshopen, vilket var många fler än vi förväntat oss, säger Martin Cazenave.

– Om vi någonsin trott att vårdpersonal i de här områdena skulle vara ointresserade av Chagas sjukdom var uppslutningen och entusiasmen tillräckliga bevis för att visa att så inte är fallet.

Över en miljon människor i Bolivia beräknas vara smittade av Chagas sjukdom men bara fyra procent av dem får behandling. Vi har arbetat med den här problematiken sedan 2002 i olika typer av program. Men för att verkligen komma åt sjukdomen krävs ett samarbete med landets egna sjukvårdssystem.  Vi räknar med att det nya projektet i Monteagudo kommer att pågå under två år innan det lämnas över.

 

Sedan 1999 har vi erbjudit gratis diagnosticering och behandling för Chagas sjukdom. Sjukdomen är endemisk i 21 länder i Central- och Sydamerika. Det uppskattas att 100 miljoner människor riskerar att smittas av sjukdomen och att åtta miljoner är infekterade. Av dem har 95 procent inte diagnosticerats och följaktligen inte fått behandling. Beräkningar visar att omkring 56 000 människor smittas varje år vilket leder till 12 000 dödsfall. Vi har Chagas-projekt i Honduras, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Bolivia, Paraguay, Mexiko och Italien.

 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare