Hoppa till huvudinnehåll

"DET RÅDER INGEN VÄPNAD KONFLIKT I SOMALIA???"

Publicerad 21 december 2007

Det är svårt att förstå att Migrationsverkets chef, Dan Eliasson, vågar sig på ett sådant uttalande till nyhetsbyrån AFP förra fredagen, samtidigt som uppskattningsvis 600 000 (1) människor har flytt de våldsamma stridigheterna som pågår i Somalias huvudstad Mogadishu, en siffra som motsvarar 60% av huvudstadens invånare. Debattartikel publicerad i Piteåtidningen.

Utan tvivel är Mogadishu idag en av världens farligaste och osäkraste platser på jorden, både för den civila befolkningen men också för hjälparbetare och journalister.

Detta uttalande är ännu mer uppseendeväckande med tanke på att FN: s flyktingorgan (UNHCR) nyligen rapporterade att bara under ett par veckors tid har intensifierade strider inne i Mogadishu lett till ytterligare en massiv flyktingström ut ur huvudstaden. Omkring 200 000 (2) människor som flytt Mogadishu lever nu under provisoriska tak över huvudena längs vägen till staden Afgooye, 30 km väst om huvudstaden. I Afgooye arbetar Läkare Utan Gränser med akut medicinsk vård och vård för undernärda barn sedan april 2007.

Efter 16 år av konflikt i detta land är det dags att börja föra en allvarlig diskussion om situationen i Somalia och specifikt om den senaste tidens förvärrade situation i Mogadishu. Den svenska regeringen är fullt medveten om situationen och har fortsatt att ge humanitärt stöd till den somaliska befolkningen sedan 1991.

Dan Eliasson borde definitivt vara medveten om den dramatiska verkligheten som råder på plats för hundratusentals människor innan han gör ett sådant förenklat uttalande med hänvisning till ett tidigare beslut av Sveriges regering, när den pågående konflikten i Mogadishu har skapat en sådan katastrofal humanitär kris för civilbefolkningen som nu flyr landet och söker skydd i bland annat Europa och även här i Sverige.

I ett nyligen utgivet pressmeddelande uttrycker Läkare Utan Gränser sin starka oro över de oacceptabla förhållanden och den utsatthet som internflyktingarna från Mogadishu lever i. Alarmerande är också att siffrorna för dödligheten hos barn under 5 år, nu är dubbelt så hög än den nivå som indikerar en katastrofsituation enligt internationell standard. Även de många fallen av grav undernäring, diarréer och akuta luftvägsinfektioner som Läkare Utan Gränser behandlar i området påvisar de prekära levnadsförhållandena och de ökade behoven av vatten, mat och medicinsk vård för dem som flytt Mogadishu.

Läkare Utan Gränser är en av få internationella organisationerna som fortfarande arbetar med att ge medicinsk vård inne i Mogadishu under de rådande förhållandena, och vi bevittnar dagligen en ökande intensitet i den våldsamma konflikten nära våra kliniker. Många människor har tvingats fly huvudstaden, men fortfarande är en stor del av befolkningen förhindrade att fly Mogadishu till följd av konflikten. Civila flyr till andra områden av staden men har allt färre säkra platser att söka tillflykt till idag.

Det förvärrade säkerhetsläget som råder idag på grund av våldsamma strider förhindrar ofta sårade och skadade ur civilbefolkningen från att söka medicinsk vård. Pågående strider har resulterat i att Läkare Utan Gränsers medicinska personal ibland inte kunnat hjälpa skottskadade människor, en del skadade har förblött för att det varit för farligt att frakta dem till närmaste klinik. Vi har vittnesmål från civilbefolkningen som beskriver hur beväpnade män marscherar på gatorna och tömmer hus, vittnesmål om hur obeväpnade människor beskjuts.

De hundratusentals invånare som har flytt huvudstaden skulle antagligen inget hellre vilja än att påståendet om att det inte råder en inre väpnad konflikt i Mogadishu var sant, men verkligheten visar på något annat.

Dan Sermand, generalsekreterare, Läkare Utan Gränser
 

(1) UNHCR November 2007, http://www.unhcr.org/news/NEWS/475043704.html
(2) UNHCR, 30th November 2007: Daily struggle for displaced families from Mogadishu.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare