Hoppa till huvudinnehåll

Diabetikern Nyanjima drömmer om att bli läkare

Publicerad 13 januari 2017
Foto: Musa Mahad/Läkare Utan Gränser
Nyanjima är en av många diabetespatienter som står inför svårigheter i Sydsudan.

Nyanjima Mayot är en 12-årig flicka med ett stort leende. En morgon för tre år sedan kollapsade hon plötsligt i klassrummet. Hon fördes snabbt till närmaste vårdcentral där hon återfick medvetandet. Två dagar senare svimmade hon igen och hennes föräldrar fick rådet att ta henne till vårt sjukhus i Agok, Sydsudan.

– Nyanjima diagnostiserades med diabetes och vi såg snabbt till att hon fick medicin, berättar sjuksköterskan Saviour Dombojena.

Nyanjima är en av många diabetespatienter som står inför svårigheter i Sydsudan. För att göra livet lättare för patienterna har vårt team i Agok startat ett insulinprogram där patienterna kan behandlas hemma.

– Folk fick resa flera dagar för att ta sig till oss för behandling, säger Dombojena. Familjer splittrades och andra var tvungna att hitta extraboende i Agok. Många familjer har det redan svårt ekonomiskt och situationen var inte hållbar för många av dem.

Att hålla läkemedel kallt är en stor utmaning

Programmet startade i juli 2015 efter att en studie visat att en det fanns insulin som inte behöver förvaras i kylskåp under en viss tidsperiod. Detta var oerhört viktigt i Sydsudan där temperaturen kan nå en bra bit över 40 grader. Att hålla läkemedel kallt är en stor utmaning eftersom det inte finns el på många platser i landet.

Vi utbildade patienter och deras vårdare så att de inte längre behövde komma till sjukhuset varje dag.

– De fick lära sig hur man använder den utrustning som behövs, hur man kontrollerar sin kost och hur man injicerar insulinet, fortsätter hon.

Vår personal ser till så att patienterna får det insulin och den omsorg och utbildning de behöver. Patienterna kommer till sjukhuset en gång i månaden för att hämta sitt insulin och genomgå hälsokontroller. De uppmanas också att komma till sjukhuset om de känner några ovanliga symptom.

Nyanjima hoppas att fullfölja sin dröm

Nitton patienter är just nu inskrivna i behandlingsprogrammet. De kan nu leva ett relativt normalt liv, samtidigt som de sparar kostnader för transport och kan bo tillsammans med sin familj.

För Nyanjima innebär det att hon inte längre måste ta sig till sjukhuset för behandling varje dag. Hon har lärt sig att injicera insulinet själv, med hjälp av sin mamma.

I dag är Nyanjima glad. Hon är tillbaka i skolan och hoppas att fullfölja sin dröm om att utbilda sig till läkare.

– Många människor i min by lider på grund av sjukdomar, säger Nyanjima. Och jag vill behandla dem, tillägger hon med entusiasm.

Vårt sjukhus i Agok är det enda i sitt slag i området och erbjuder vård till en befolkning på cirka 150 000 personer. Läkare Utan Gränser har arbetat i den region som i dag kallas Sydsudan sedan 1983 och driver för närvarande 17 projekt i hela landet. Under 2015 genomförde vi nästan en miljon medicinska konsultationer.