Hoppa till huvudinnehåll

DISKRIMINERING AV HOMOSEXUELLA FÖRSVÅRAR ARBETET MOT HIV

Publicerad 28 januari 2014
Diskriminering av sexuella minoriteter i Uganda har lett till att allt fler homosexuella slutar skydda sig vid sexuella kontakter och överger sin behandling mot hiv.
Diskriminering av sexuella minoriteter i Uganda har lett till att allt fler homosexuella slutar skydda sig vid sexuella kontakter och överger sin behandling mot hiv.

Den hårda stigmatiseringen av homosexuella i Uganda försvårar kampen mot hiv/aids. Ugandas president, Yoweri Museveni, har avvisat parlamentets förslag om en ny anti-homosexuell lag. Men även rådande lagstiftning begränsar tillgången till hivprevention och behandling.

I Uganda är homosexuella handlingar olagliga.  För vår del innebär det ett påtagligt hinder i arbetet med att förebygga och ge vård och behandling för sexuellt överförbara sjukdomar till homosexuella.

- Att stigmatisera minoriteter är det sista man ska göra om man vill att de ska ta hand om sin egen hälsa, testa sig för att få rätt diagnos och fullfölja behandlingen, säger Ruben Pottier, vår representant i Uganda.   

Presidenten förhindrar ny ”anti-homosexuell” lag

Vi är lättade över att Ugandas president, Yoweri Museveni, har avvisat parlamentets nya lagförslag som ytterligare skulle diskriminera och bestraffa homosexuella. Men även de existerande lagarna förtrycker sexuella minoriteter och ger negativa konsekvenser för arbetet mot hiv/aids.

- Konsekvenserna av den nuvarande diskrimineringen är att hälso- och sjukvårdsinrättningar som arbetar med att öka kunskapen om hiv och med prevention, stöd och medicinsk rådgivning för homosexuella praktiskt taget inte existerar, säger Pierre Mendiharat, programchef i Uganda.

Antalet hivsmittade ökar

Idag lever 7,2 procent av Ugandas invånare med hiv.  För drygt 20 år sedan var Uganda en av de första länderna i Afrika att genomföra ambitiösa folkhälsoprogram för att bekämpa hiv/aids. Enligt FN-organet UNAIDS har många förbättringar skett men idag ökar antalet hivsmittade per år bland de största riskgrupperna.

Behov av nya policys

Diskrimineringen av sexuella minoriteter har lett till att allt fler homosexuella slutar skydda sig vid sexuella kontakter och överger den viktiga livslånga behandlingen mot hiv. För att förhindra detta uppmanar Läkare Utan Gränser president Museveni och Ugandas parlament att avlägsna alla hinder som försvårar för homosexuella att söka vård.

- Vi behöver policys som gör det möjligt att brett inkludera människor i behandling och prevention, säger Ruben Pottier.  

Vi har arbetat i Uganda sedan 1986. Idag stöttar vi det nationella hälso- och sjukvårdsministeriet i arbetet med att ge vård till människor som lever med hiv och/eller turberkulos i Arua-regionen. I slutet av 2013 behandlades 6000 människor med antiretrovirala läkemedel och under hela året behandlades 360 patienter som även var drabbade av turberkulos. Vi arbetar också med att ge tillgång till vård och sanitet för flyktingar från Sydsudan. 

En hälsoinformatör från Läkare Utan Gränser talar med en grupp människor i Hong Kong om hur de kan skydda sig mot det nya coronaviruset. Februari 2020.

Tillsammans mot covid-19

Virus känner inga gränser. Det gör inte vårt arbete heller. Med 50 års erfarenhet av kriser och epidemier gör vi nu allt vi kan för att bekämpa det nya coronaviruset.

Var med oss i kampen mot covid-19!
Ge en gåva