Hoppa till huvudinnehåll

EBOLA DRABBAR BARN- OCH MÖDRAVÅRD I SIERRA LEONE

Published 17 oktober 2014
Före ebolautbrottet skrevs mer än 10.000 patienter in för barn- och mödravård på sjukhuset GRC i Sierra Leone (c) MSF
Före ebolautbrottet skrevs mer än 10.000 patienter in för barn- och mödravård på sjukhuset GRC i Sierra Leone (c) MSF

Läkare Utan Gränser har tagit det ytterst svåra beslutet att tillfälligtvis ställa in medicinsk verksamhet på Gondama Referral Centre (GRC), nära Bo i Sierra Leone, på grund av arbetsbelastningen från det pågående ebolautbrottet. När personalen blir överbelastad kan vi inte garantera den extremt höga vårdkvalitet som krävs för att skydda personalen från smitta.

Före ebolautbrottet i Sierra Leone var GRC ett sjukhus med 200 bäddplatser som erbjöd livräddande vård till barn under 15 år och kvinnor i akut behov av obstretisk och gynekologisk vård. I distriktet Bo med omgivningar var GRC en livlina för de mer än 8000 pediatriska och 2500 akuta obstretiska och gynekologiska patienter som skrevs in.

Redan i juli tvingades vi stänga förlossningsavdelningen eftersom infektionsrisken var för hög, och det inte gick att ordna med grundläggande säkerhetsåtgärder för personalen. Från den 15 oktober tar GRC inte längre emot nya barn. Ebolautbrottet utsätter vår organisation för påfrestningar och de senaste veckorna har det varit betydligt lägre aktivitet på sjukhuset jämfört med motsvarande period tidigare år. Den främsta orsaken är att människor drar sig för att ta med sig patienter till sjukhuset, eftersom de är rädda att bli smittade av ebola. I mitten av oktober var det färre än 50 patienter på sjukhuset.

- Det var ett väldigt svårt beslut att ta eftersom vi vet att tusentals kvinnor och barn i distriktet med omgivningar är beroende av den sjukvård vi erbjuder, sade Brice de le Vingne, insatschef för Läkare Utan Gränser i Bryssel. Men säkerheten för vår personal måste komma i första hand och om vi inte kan garantera en god infektionskontroll så utsätter vi både personal och patienter för risker.

- Vårt mål är att återuppta verksamheten på GRC så snart som möjligt, men för att kunna göra det måste vi först koncentrera alla våra resurser på att bekämpa ebola, säger de le Vingne.

- Vi hoppas verkligen att vi om några månader återigen ska kunna ägna oss åt att behandla de mödrar och barn som nu har blivit indirekta offer för ebola.

I Sierra Leone har Läkare Utan Gränser 107 internationella medarbetare och 1376 lokalanställda. Vi driver två ebolacenter i Sierra Leone: Bo och Kailahun. Sedan ebolautbrottets början i landet, i maj 2014, har vi skrivit in 843 patienter, varav 584 var bekräftade fall av ebola. Av dessa har 229 tillfrisknat.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare