Hoppa till huvudinnehåll

EBOLA DRABBAR BARN- OCH MÖDRAVÅRD I SIERRA LEONE

Publicerad 17 oktober 2014

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Före ebolautbrottet skrevs mer än 10.000 patienter in för barn- och mödravård på sjukhuset GRC i Sierra Leone (c) MSF

Före ebolautbrottet skrevs mer än 10.000 patienter in för barn- och mödravård på sjukhuset GRC i Sierra Leone (c) MSF

Läkare Utan Gränser har tagit det ytterst svåra beslutet att tillfälligtvis ställa in medicinsk verksamhet på Gondama Referral Centre (GRC), nära Bo i Sierra Leone, på grund av arbetsbelastningen från det pågående ebolautbrottet. När personalen blir överbelastad kan vi inte garantera den extremt höga vårdkvalitet som krävs för att skydda personalen från smitta.

Före ebolautbrottet i Sierra Leone var GRC ett sjukhus med 200 bäddplatser som erbjöd livräddande vård till barn under 15 år och kvinnor i akut behov av obstretisk och gynekologisk vård. I distriktet Bo med omgivningar var GRC en livlina för de mer än 8000 pediatriska och 2500 akuta obstretiska och gynekologiska patienter som skrevs in.

Redan i juli tvingades vi stänga förlossningsavdelningen eftersom infektionsrisken var för hög, och det inte gick att ordna med grundläggande säkerhetsåtgärder för personalen. Från den 15 oktober tar GRC inte längre emot nya barn. Ebolautbrottet utsätter vår organisation för påfrestningar och de senaste veckorna har det varit betydligt lägre aktivitet på sjukhuset jämfört med motsvarande period tidigare år. Den främsta orsaken är att människor drar sig för att ta med sig patienter till sjukhuset, eftersom de är rädda att bli smittade av ebola. I mitten av oktober var det färre än 50 patienter på sjukhuset.

- Det var ett väldigt svårt beslut att ta eftersom vi vet att tusentals kvinnor och barn i distriktet med omgivningar är beroende av den sjukvård vi erbjuder, sade Brice de le Vingne, insatschef för Läkare Utan Gränser i Bryssel. Men säkerheten för vår personal måste komma i första hand och om vi inte kan garantera en god infektionskontroll så utsätter vi både personal och patienter för risker.

- Vårt mål är att återuppta verksamheten på GRC så snart som möjligt, men för att kunna göra det måste vi först koncentrera alla våra resurser på att bekämpa ebola, säger de le Vingne.

- Vi hoppas verkligen att vi om några månader återigen ska kunna ägna oss åt att behandla de mödrar och barn som nu har blivit indirekta offer för ebola.

I Sierra Leone har Läkare Utan Gränser 107 internationella medarbetare och 1376 lokalanställda. Vi driver två ebolacenter i Sierra Leone: Bo och Kailahun. Sedan ebolautbrottets början i landet, i maj 2014, har vi skrivit in 843 patienter, varav 584 var bekräftade fall av ebola. Av dessa har 229 tillfrisknat.

Relaterade nyheter

En anställd vid ebolacentret i Bikoro, Kongo-Kinshasa, får hjälp med att ta på sig skyddsutrustningen.
Ebola

"Idag börjar jag om från början"

Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa är under kontroll och ingen patient har testats positivt för ebola sedan 11 juni. Det betyder dock inte att faran är över – det krävs 42 dagar utan nya fall för att kunna säga att utbrottet stoppats.

Ebola i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser vaccinerar, vårdar patienter och arbetar för att stävja epidemin
Ebola

Kongo: Vi börjar vaccinera mot ebola

Läkare Utan Gränser har börjat vaccinera personer som arbetar med att stoppa det pågående ebolautbrottet i Equateur-provinsen i Kongo-Kinshasa. Vaccination kommer också erbjudas till människor som varit i kontakt med ebolapatienter.

Vår personal på isoleringsavdelningen på sjukhuset i Mbandaka, Kongo-Kinshasa.
Ebola

Vi trappar upp ebolainsats i Kongo-Kinshasa

Vi utökar vår pågående ebolainsats i Kongo-Kinshasa. Labbtester har bekräftat nya ebolafall i staden Mbandaka, en livlig hamnstad vid Kongofloden med en befolkning på mer än en miljon.