Hoppa till huvudinnehåll

Ebola: Hälsoarbetare viktiga för att få stopp på epidemin

Publicerad 14 juni 2019
Diallo och hans kollega går från dörr till dörr för att informera och svara på frågor om sjukvården vi bedriver.
Foto: CAROLINE FRECHARD/LÄKARE UTAN GRÄNSER
Diallo och hans kollega går från dörr till dörr för att informera och svara på frågor om sjukvården vi bedriver.

Ebolaepidemin i Kongo-Kinshasa har pågått i tio månader. En viktig del av att få bukt med utbrottet är våra lokala hälsoarbetare, som arbetar med att vinna förtroende hos lokalbefolkningen.

Det pågående ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa är det största som inträffat i landet, och det näst dödligaste någonsin. Totalt har över 2000 personer smittats med ebola sedan epidemin startade för tio månader sedan, och över 1200 personer har dött. Nästan hälften av dödsfallen har skett utanför ebolacentren, i patientens hem eller på andra sjukvårdsinrättningar. 

Det är middagstid i Lubero i östra Kongo-Kinshasa och vår lokala hälsoarbetare Diallo skyndar sig ned för den lilla backen som leder till huset där familjen han ska träffa bor.  

–Min faster har blött näsblod i tre dagar, men jag är rädd för att skicka henne till sjukhuset, berättar pappan i familjen. Jag vill inte att hon ska tvingas till ebolacentret. 

Varje dag möter hälsoarbetare som Diallo rädsla och rykten när de besöker samhällen för att informera människor om den kostnadsfria vården på Läkare Utan Gränsers vårdcentraler och sjukhus. 

– Färre patienter har tagit sig till sjukhuset sedan ebola bröt ut, menar Diallos kollega Helene. De är framförallt rädda för den nybyggda avdelningen där man bedömer om någon är sjuk eller inte eftersom de inte har någon aning om hur de fungerar. Vissa tror att de kan smittas av ebola där, men det stämmer inte. 

Varje dag arbetar Diallo, Helene och omkring 20 andra hälsoarbetare med att vinna förtroende hos människor. De förklarar att vi erbjuder vård för alla hälsorelaterade problem – inte bara ebola. “Låt inte dina vänner och släktingar dö hemma när det finns kostnadsfri behandling på vårdcentralen!” är budskapet hälsoarbetarna upprepar om och om igen.  

– De omfattande hygienrutinerna kan framstå som obehagliga, men de används för att skydda människor från smittsamma sjukdomar. Inom några dagar kan vi testa en patient för de vanligaste sjukdomarna, som kolera, mässling och malaria. Patienter som har fått ebola skickas vidare till ett specialistcenter i Butembo, säger läkaren Kanouté som jobbar för Läkare Utan Gränser i Lubero. 

Luberos sjukvårdsdistrikt.
Foto: Caroline Frechard/Läkare Utan Gränser
Luberos sjukvårdsdistrikt, där 14 personer hittills haft misstänkt ebola.

Nya hygienrutiner

Under senaste tiden har förändringar gjorts på sjukhuset i Lubero. Strategierna som implementerats för att förebygga och kontrollera spridningen av infektionssjukdomar har lett till att ett flertal hygienister anställts. Dessutom har en “röd” zon inrättats för patienter som smittats. Personalen som arbetar i zonen bär skyddande utrustning och handskar, och är särskilt noga med att tvätta händerna. Hur skräp omhändertas är också viktigt.  

Patienter med symptom som liknar ebola hamnar i den röda zonen, där de får vänta på att bli ordentligt undersökta. Om de visar sig ha ebola transporteras de till en annan enhet. I hela Luberos vårddistrikt har fjorton personer hittills haft misstänkt ebola. Tre av dessa dog innan de påbörjat behandling. Men på sjukhuset har ingen testats positivt än. 

Vi jobbar även på vårdcentraler i distriktet. Där implementerar vi rutiner för spridningskontroll, och utrustar inrättningarna med klorerat vatten, stationer för att tvätta händerna och termometrar för att mäta människors temperatur. Dessutom utbildar vi sjukvårdspersonal och bedriver uppsökande arbete.   

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare