Hoppa till huvudinnehåll

EBOLAUTBROTTET I VÄSTAFRIKA KRÄVER EN MASSIV INSATS

Published 23 juni 2014
Utökade insatser mot ebola behövs omedelbart. FOTO: Sylvain Cherkaoui
Utökade insatser mot ebola behövs omedelbart. FOTO: Sylvain Cherkaoui

Ebola fortsätter att spridas i Guinea, Sierra Leone och Liberia och massiva resurser behövs av regeringarna i Västafrika och hjälporganisationer, uppger Läkare Utan Gränser som samtidigt varnar för att situationen nu har nått en gräns för vad medarbetarna klarar av.

Ebolapatienter har upptäckts på fler än 60 platser i tre länder, något som komplicerar möjligheten att behandla patienterna och stoppa utbrottet.

 – Epidemin är utom kontroll. Nu när sjukdomsfall dykt upp på nya platser i Guinea, Sierra Leone och Liberia finns stor risk att den ska spridas till fler områden, säger Bart Janssens, Läkare Utan Gränsers operativt ansvarige.

Läkare Utan Gränser är för närvarande den enda hjälporganisation som behandlar de som smittats av viruset, som upp till nittio procent dör av. Sedan utbrottet startade i mars har Läkare Utan Gränser behandlat 470 patienter i speciella center som byggts upp i regionen, av dem var 215 bekräftade fall. I takt med epidemin sprider sig och antalet fall ökar blir det allt svårare för Läkare Utan Gränser att bistå med vård.

 – Vi har nått vår gräns. Trots den personal och utrustning vi bistår med i tre länder har vi inte möjlighet att skicka personal till de nya platser som drabbats av ebolautbrott.

Flera hundra döda

Omfattningen av det nuvarande ebolautbrottet saknar motstycke när det kommer till geografisk spridning och antalet smittade och döda människor. Det har förekommit 528 fall och 337 dödsfall sedan epidemin startade, enligt senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen WHO.

Det här är första gången ebola har brutit ut i regionen och det finns fortfarande en enorm rädsla i byarna och man ser på sjukvården med misstänksamhet. Samtidigt råder missförstånd kring hur sjukdomen sprids, vilket gör att människor fortsätter gå på begravningar där man inte utfört de nödvändiga smittbegränsande åtgärderna.

Trots att fler organisationer arbetar med att öka kunskapen om sjukdomen har man inte lyckats stävja den allmänna skräck som råder kring ebola.

Samtidigt misslyckas samhället, politiska och religiösa sammanslutningar med att erkänna epidemins omfattning och bara ett fåtal företrädare informerar om vikten av att arbeta mot epidemin.

 – WHO, de drabbade länderna och deras grannländer måste avsätta tillräckliga resurser för att hantera en epidemi av den här omfattningen. Det behövs kvalificerad medicinsk personal, utbildning i hur man behandlar ebola, kontaktspårning och ökade informationsinsatser gentemot allmänheten. Ebola är inte längre en sjukdom begränsad till Guinea, den påverkar hela Västafrika, säger Bart Janssens.

Insatser i flera länder

I Guinea stöttar Läkare Utan Gränser de lokala hälsomyndigheterna i arbetet med att ge medicinsk hjälp till patienter i Conakry, Télimélé och Guéckédou. Behandlingscenter har byggts upp i Macenta, Kissidougou och Dabola. Läkare Utan Gränser informerar i byarna om sjukdomen och erbjuder psykologhjälp till patienterna och deras familjer.

I Sierra Leone arbetar Läkare Utan Gränser tillsammans med hälsoministeriet och bygger ett behandlingscenter med 50 vårdplatser som kommer att öppna den här veckan. Små transitenheter har redan byggts upp i Koidu och Daru , en tredje öppnar snart i Buedu. Läkare Utan Gränser har även försett hälsoministeriet med materiel till fler behandlingscenter.

I Liberia har Läkare Utan Gränsers team byggt upp ett behandlingscenter i den norra delen av landet, i Foya och i förra veckan på JFK-sjukhuset i Monrovia. Organisationen anordnar även kurser och donerar utrustning.

Läkare Utan Gränser har för närvarande 300 internationella och lokala medarbetare som arbetar i Guinea, Sierra Leone och Liberia. Organisationen har skickat mer än 40 ton utrustning och material till regionen för att hjälpa till att bekämpa epidemin.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare