Hoppa till huvudinnehåll

EBOLAUTBROTTET I VÄSTAFRIKA SPRIDER SIG

Publicerad 24 juli 2014
Läkare Utan Gränsers ebolacenter i Kailahun. Sierra Leone. FOTO: Sylvain Cherkaoui
Läkare Utan Gränsers ebolacenter i Kailahun. Sierra Leone. FOTO: Sylvain Cherkaoui

Ebolautbrottet fortsätter att sprida sig med 1 099 drabbade och 660 dödsfall rapporterade i Västafrika. Läkare Utan Gränser har ökat insatserna i de mest utsatta områdena. Även om antalet fall i Guinea har minskat betydligt smittas fler och fler i grannländerna Sierra Leone och Liberia. Med resurser som redan är på bristningsgränsen kämpar hälso-och sjukvårdsmyndigheter och internationella organisationer med att få utbrottet under kontroll.

Sierra Leone

I Sierra Leone är situationen värst med 454 fall hittills. Läkare Utan Gränser har för närvarande 22 internationellt anställda och 250 lokalanställda i landet. I Kailahun i den östra delen av landet driver teamen ett ebolacenter med 64 sängplatser. Sedan det öppnade den 25 juni har 131 misstänkta och bekräftade fall tagits in för behandling. Hittills har 12 patienter tillfrisknat och återvänt hem till sina familjer. Läkare Utan Gränser har en psykolog på plats som bistår med stöd och hjälp till patienter och deras familjer och till Läkare Utan Gränsers personal.

Läkare Utan Gränser stöttar Sierra Leones hälso- och sjukvårdsministerium på två platser i byarna Koindu och Buedu i Kailahun-distriktet, där människor som har symptom på ebola isoleras innan de överförs med ambulans till Läkare Utan Gränsers behandlingscenter i staden.

Under de senaste tre veckorna har Läkare Utan Gränser utbildat fler än 200 personer så att de kan ge grundläggande information om ebola i sina byar, hur man skyddar sig mot ebola och vilka åtgärder som ska vidtas om någon visar några tecken eller symptom på sjukdomen.

Läkare Utan Gränser fokuserar sina insatser på att stoppa spridningen av sjukdomen i området kring gränsen mellan Sierra Leone, Guinea och Liberia, där befolkningen är mycket rörlig och sjukdomen riskerar att spridas mellan byarna. Teamet kommer att utvidga det uppsökande informationsarbetet i byarna i området, och förstärka varningssystem så att nya misstänkta fall kan identifieras snabbt och överföras i Läkare Utan Gränsers ambulans till Kailahun för behandling.

Liberia

I Liberia försämras situationen snabbt. I sju provinser har ebolafall bekräftats, bland annat i huvudstaden Monrovia. Landets ansträngningar för att bekämpa epidemin är bristfälliga och behovet av utökade insatser är stort, framför allt när det gäller att hitta insjuknade patienter, organisera säkra begravningar och att etablera ett fungerande varningssystem.

På grund av de mycket resurskrävande insatserna i Guinea och Sierra Leone kan Läkare Utan Gränser endast ge begränsat tekniskt stöd till Liberias hälsoministerium. Läkare Utan Gränser har inrättat ett behandlingscenter för ebola i Foya, i provinsen Lofa i norra Liberia, där antalet fall har ökat sedan i maj. Efter att ha varit med och byggt upp centret lämnade Läkare Utan Gränser över ledningen till hjälporganisationen Samaritan’s Purse den 8 juli. För närvarande är sex patienter inskrivna på behandlingscentret och experter från Läkare Utan Gränser fortsätter att ge tekniskt stöd och hjälper till att utbilda personalen. Teamet kommer nu att fokusera på Voinjama, en annan stad i provinsen i Lofa, där det rapporteras om människor som dör av ebola i sina byar innan de hinner få vård. Läkare Utan Gränsers team kommer att för hälsoministeriets räkning inrätta en remissenhet där personer som misstänks vara smittade med ebola kan isoleras och skickas vidare till behandlingscentret i Foya.

I huvudstaden Monrovia finns ett akutteam från Läkare Utan Gränser som håller på att bygga upp en tältklinik med plats för 40-60 sängar. Centret kommer att drivas av Samaritan Purse. I april inrättade Läkare Utan Gränsers team en behandlingsenhet med 15 sängar på JFK -sjukhuset i Monrovia som drivs av de lokala hälsomyndigheterna. Enheten är för tillfället stängt stängd och alla patienter vårdas på Elwa-sjukhuset i Paynesville. För närvarande är 14 patienter inskrivna på detta center. Läkare Utan Gränsers team stödjer också hälsomyndigheterna när det gäller samordningen av ebolabekämpningen och bistår med medicinsk och teknisk rådgivning.

Guinea

I Guinea har läget stabiliserats i vissa områden. Läkare Utan Gränser har stängt sitt ebolacenter i Télimélé i den västra delen av landet efter att inga nya fall rapporterats på 21 dagar. Under sju veckor behandlades 21 patienter på centret och 75 procent av dem tillfrisknade. Utan läkarvård är det endast runt tio procent av de drabbade som överlever.

I huvudstaden Conakry håller Läkare Utan Gränser på att reducera verksamheten eftersom antalet fall blir allt färre. På Donka behandlingscenter finns för närvarande enbart en patient som håller på att tillfriskna och bör kunna lämna sjukhuset nästa vecka. Läkare Utan Gränser planerar att lämna över ansvaret för centret till Guineas hälsoministerium i slutet av juli. Av de 59 bekräftade ebolapatienter som skrivits in på centret sedan den 25 mars har 63 procent blivit friska och kunnat återvända hem. Samtidigt möts före detta ebolapatienter ofta av stigma när de kommer hem till sina byar. Några av Läkare Utan Gränsers guineanska medarbetare föredrar också att inte avslöja var de arbetar av rädsla för att bli utfrysta av sina familjer.

I Guéckédou, i den sydöstra delen av landet och där de första fallen konstaterades, har antalet patienter i Läkare Utan Gränsers behandlingscenter minskat betydligt. För närvarande finns bara två patienter inlagda. Det är dock osannolikt att detta speglar ett slut på utbrottet, snarare finns mycket som tyder på att smittade personer hellre gömmer sig i sina byar än kommer för behandling. Det finns fortfarande en stor rädsla kring ebola i byarna och Läkare Utan Gränser har hindrats från att besöka fyra byar på grund av fientlighet. Tillsammans med lokala myndigheter och byäldsten försöker Läkare Utan Gränser få tillträde till byarna för att på så vis få en tydligare bild av om människor fortfarande smittas och dör av viruset. Sedan i början av utbrottet har Läkare Utan Gränser behandlat 150 patienter på behandlingscentret i Guéckédou. Färre har överlevt i Guéckédoucentret än i Télimélé eller Conakry, eftersom människor har sökt behandling senare.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Via På plats får du våra senaste nyheter och de viktigaste berättelserna direkt till din inkorg.

Nyhetsbrevet skickas ut ungefär en gång i månaden och är självklart helt kostnadsfritt.

En skadad patient flyttas från ambulansbår till en säng ombord på Läkare Utan Gränsers medicinska tåg

Genom att prenumerera på detta nyhetsbrev godkänner du Läkare Utan Gränsers integritetspolicy.

 

Bekräfta att du är en mänsklig besökare