Hoppa till huvudinnehåll

En av världens farligaste platser att föda barn på

Publicerad 8 mars 2017
Foto: Kate Stegeman/Läkare Utan Gränser
En mamma pussar sitt nyfödda barn på sjukhuset i Dasht-e-Barch, Afghanistan.

I dag föder 2 900 kvinnor barn i Afghanistan. Samtidigt dör elva afghanska kvinnor på grund av komplikationer under graviditeten eller förlossningen. Men de flesta av dessa dödsfall kan undvikas.

Cirka 45 procent av alla gravida kvinnor i världen drabbas av en komplikation under sin graviditet. Upp till 15 procent drabbas dessutom av ett livshotande tillstånd som behöver akut sjukvård. Det största riskmomentet är förlossningen. Ungefär hälften av alla dödsfall i världen kopplade till graviditet inträffar under förlossningen eller inom de första 24 timmarna. Men kvalificerad vård gör att fler mödrar och barn överlever.

Genom våra fyra förlossningsavdelningar i Afghanistan vill vi minska dödligheten hos mödrar och deras nyfödda genom att tillhandahålla kostnadsfri, högkvalitativ mödra- och neonatalvård. Vi fokuserar på de mest utsatta befolkningsgrupperna, antingen i konfliktområden eller där tillgången till hälso- och sjukvård är begränsad.

– Afghanistan är ett krigshärjat land. Våra patienter konfronteras ständigt med kriget. Familjer förlorar makar, barn dör, mödrar dör. Vi erbjuder dem en säker plats att föda på, säger Severine Caluwaerts, gynekolog i Khost, Afghanistan.

Kängurumetoden håller barnet varmt

Vårt senaste mödravårdsprojekt öppnade i november 2014 på sjukhuset i Dasht-e-Barchi, en av de fattigaste stadsdelarna i huvudstaden Kabul. Enheten på sjukhuset är utrustad för att ta hand om barn som är mycket sjuka, fötts för tidigt eller är för små.

Dödligheten hos barn som fötts för tidigt är hög i Afghanistan. Av 1 000 för tidigt födda dör 36 barn, så det är viktigt att sjuka eller utsatta nyfödda får den extra läkarvård de behöver. I genomsnitt tog vi emot 111 nyfödda på Dasht-e-Barchis neonatalavdelning varje månad under förra året. Förutom att ge medicinsk vård vid behov uppmuntrar personalen också den så kallade kängurumetoden. Det innebär att de nyfödda får ligga hud mot hud mot moderns bröst. Detta håller barnet varmt, skyddar det från infektion och ger barnet möjlighet att amma regelbundet.

Strider gör det svårt att nå fram i tid

Boost-sjukhuset, i sydvästra provinsen Helmand, är det största sjukhuset vi stödjer i Afghanistan. Där arbetar fler än 700 lokalanställda och 25 internationella medarbetare.

Sjukhuset ligger i ett område där strider inträffar regelbundet och vägspärrar ofta gör det svårt för kvinnor och deras familjer att nå fram i tid. Det innebär att många kvinnor som kommer till Boost är i sista stadiet av förlossningen eller har svåra komplikationer. Många kvinnor väljer också att föda hemma. Men utan kvalificerad vård är det svårt att hantera även små komplikationer och i värsta fall, när patienten till slut kommer fram till sjukhuset, måste man operera bort livmodern.

Fler afghanska kvinnor i arbete

I alla våra projekt i Afghanistan strävar vi efter att utbilda lokal kvinnlig personal. Historiskt sett har afghanska kvinnor inte haft tillgång till utbildning, vilket har lett till en brist på kvinnliga läkare och barnmorskor. Och på grund av Afghanistans kulturella könsnormer väljer många kvinnor att inte söka vård eftersom det finns för få kvinnliga läkare. Detta dilemma är en anledningarna till varför upp till två tredjedelar av alla förlossningar sker hemma. Genom att utbilda lokala kvinnor vill vi hjälpa till att säkerställa hälsosystemet för att bättre tillgodose kvinnors behov.

Aqila är en av de kvinnor som utbildats hos oss och arbetar nu som barnmorska i Dasht-e-Barchi. Hon berättar att kvinnor måste passera många hinder för att kunna utbilda sig till vårdpersonal.

– Vi behöver fler barnmorskor och många kvinnor vill bli barnmorskor. Men det är svårt i vårt samhälle. På flera håll i landet är säkerheten inte bra. Många kvinnor kan inte ens gå utanför hemmet. Det är inte lätt att få utbildning som barnmorska.

Aqila har nyligen återvänt till arbetet efter sin mammaledighet. Förra året blev hon befordrad till barnmorskeansvarig - en position där det fram tills nyligen var en internationell anställd.

– När jag började utbilda mig till barnmorska det var inte lätt för mig. Men Läkare Utan Gränser hjälpte och nu känner jag mig trygg i att hantera alla mina patienter, säger hon.