Hoppa till huvudinnehåll

Ett av fyra barn på vår klinik i Moria har självskadebeteende

Publicerad 17 september 2018
Foto: Faris Al-Jawad/Läkare Utan Gränser
Ett barn i Morialägret på den grekiska ön Lesbos.

Allt fler människor på flykt anländer till den grekiska ön Lesbos, vilket förvärrar den humanitära situationen i det redan överfulla Morialägret. Vi behandlar många barn och ungdomar som skadar sig själva eller försöker begå självmord.

Under de första två veckorna i september har över 1 500 människor anlänt till Lesbos. Nu är över 9 000 personer strandsatta i ett läger som är byggt för 3 100 personer. De nyanlända saknar tak över huvudet, har inte tillräckligt med mat och har bara väldigt begränsad tillgång till sjukvård.

Vi erbjuder psykosociala gruppaktiviteter för barn mellan sex och 18 år. Teamen på plats observerade mellan februari och juni i år att en fjärdedel av alla patienter (18 av 74) hade skadat sig själva, försökt begå självmord eller övervägt att göra det. Andra barn led av panikattacker, aggressioner, mardrömmar eller hade slutat prata efter traumatiska upplevelser.

– Barnen kommer från länder i krig och de har utsatts för extremt våld och trauma. Istället för att få vård och skydd i Europa utsätts de för mer rädsla, stress och våld, inklusive sexuellt våld, säger läkaren Declan Barry, vår medicinska koordinator i Grekland.

– Morialägret är dessutom osäkert och saniteten är dålig. Det har lett till många fall av återkommande diarré och hudinfektioner bland barn i olika åldrar. När det är så här trångt och saniteten så dålig är risken stor för sjukdomsutbrott, säger Barry.

Barn och andra utsatta måste evakueras

Vi har behandlat många barn som blivit utan behandling trots att sjukhuset på Lesbos hänvisat dem till vårdinrättningar i Aten. Bristen på boende på fastlandet har lett till att dessa barn inte har tillgång till sjukvård och tvingas leva i en miljö där deras fysiska och psykiska hälsa försämras ytterligare.

– För tredje året i rad vädjar vi till grekiska myndigheter och till EU: Ta ert ansvar för ert gemensamma misslyckade och skapa en hållbar lösning för att undvika denna katastrofala situation! De mest sårbara måste evakueras till andra europeiska länder, vi måste få till stånd en mer långsiktig lösning än akuta evakueringar och det måste bli ett stopp på de fruktansvärda förhållandena i Moria. Avtalet mellan EU och Turkiet måste avslutas, säger Louise Roland-Gosselin, landansvarig för Läkare Utan Gränsers insats i Grekland.

Läkare Utan Gränser har sedan slutet av 2017 arbetat utanför Morialägret med fokus på barnavård, psykosocialt stöd för minderåriga, samt sexuell och reproduktiv hälsa. Vi driver även sedan oktober 2016 en klinik där vi ger psykosocialt stöd i Mytilene.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare