Hoppa till huvudinnehåll

FÖR FÅ SÄNGPLATSER FÖRSVÅRAR INSATSEN MOT KOLERA I HAITI

Publicerad 25 november 2014

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En patient på vårt koleracenter i Port-Au-Prince, Haiti. FOTO: Thomas Freteur

En patient på vårt koleracenter i Port-Au-Prince, Haiti. FOTO: Thomas Freteur

Sedan i mitten av oktober har mer än 2000 människor sökt vård i Port-au-Prince efter att ha uppvisat symtom på kolera. På grund av bristande tillgång till rent dricksvatten och fungerande latriner befinner sig majoriteten av Haitis befolkning i riskzonen för att bli smittade av kolera. Trots detta saknas det kapacitet för att behandla dem som blir drabbade av sjukdomen. Vi utökar därför vår kolerainsats med 320 nya sängplatser.

Det har gått fyra år sedan kolera bröt ut i Haiti och landets sjukvårdssystem kämpar fortfarande med bristande medicinska och ekonomiska resurser, samt avsaknad av personal. Problemen är ett tecken på myndigheternas bristfälliga beredskap inför en sjukdom som numera är välkänd och möjlig att förutse.

– Trots att det finns en nationell plan för att eliminera kolera, kommer fortfarande allvarligt sjuka patienter till oss, då det saknas ett system för att kunna bistå med akut sjukvård, säger Oliver Schulz, Läkare Utan Gränsers landschef i Haiti.

Varje dag tar vårt akutcenter i Martissant emot nästan hundra patienter.

– Till en början försökte vi referera patienter till andra koleracenter men vi insåg snabbt att det inte fanns tillräckligt med sängar. Vårt center i Martissant blev snabbt överfullt då landets sjukvårdssystem inte var förberett för att hantera ett kolerautbrott - detta trots att vi vet att dessa förekommer under regnperioder, säger Olivia Gayraud, medicinskt ansvarig på Haiti.

Flera koleracenter

Vi satte snabbt upp två koleracenter i Martissant och Delmas 33. Hälsoministeriet öppnade också vårdinrättningar, men dessa stötte snabbt på problem på grund av otillräcklig finansiering, vilket ledde till att vi gav stöd till dessa center. Sedan den 10 oktober har vi behandlat mer än 2000 människor.

Många som har insjuknat kommer från områden med bristande tillgång på rent dricksvatten och skrämmande dåliga sanitära förhållanden.

– Slummen är en perfekt grogrund för att kolera ska utvecklas och smitta befolkningen, förklarar Olivia Gayraud. När en person har blivit smittad genom mat eller vatten förstärks spridningen av otillräckliga hygienrutiner, brist på latriner och otillräckliga vattenreningssystem. Att informera befolkningen och förbättra hygienrutiner är därför avgörande för att minska spridningen av smittan.

Antalet kolerafall har fördubblats

I Haiti är koleraepidemin särskilt allvarlig under regnperioden och under de senaste åren har befolkningen långsamt förlorat sin immunitet mot sjukdomen. Antalet inskrivna kolerafall hos Läkare Utan Gränser har fördubblats i jämförelse med 2013.

Avsaknaden av sanitär infrastruktur och rent dricksvatten riskerar att försämra situationen ytterligare.

- Det krävs radikala insatser för att utrota kolera på Haiti. För att minska smittspridningen är det bland annat viktigt att vattnet som distribueras i drabbade områden är tillräckligt klorerat. Haitiska myndigheter måste samarbeta med internationella aktörer för att genomföra en akutinsats och integrera koleravård i landets sjukvårdssystem, avslutar Oliver Schulz.  

Relaterade nyheter

Jeep tar sig fram i Jemen för att vårda kolerapatienter
Jemen

Akut hjälp behövs mot dödlig koleraepidemi

Spridningen av kolera verkar ha mättats av under de senaste tio dagarna. Ändå dör många i onödan framför allt i avlägsna områden. Nu behövs mer hjälp och förebyggande åtgärder för att människor inte ska dö av en sjukdom som går att bota.

En ung patient som utsatts för sexuellt våld besöker vår klinik i Port-au-Prince.
Haiti

Sexuellt våld slår hårt mot Haitis unga

På vår klinik i Haitis huvudstad Port-au-Prince möter vi dagligen kvinnor och flickor med fruktansvärda historier om sexuella övergrepp i bagaget. Särskilt oroande är att 53 procent av dem är under 18 år.

Rapport: Against their will - Sexual and gender based violence against young people in Haiti

Against their will: SGBV against young people in Haiti

2017

Sexuellt eller könsbaserat våld mot unga är fortfarande en fråga som det talas ganska tyst om på Haiti. Incidenter tenderar att inte rapporteras på grund av stigmatisering och skamkänslor, eller av rädsla för repressalier.