Hoppa till huvudinnehåll

FÖR FÅ SÄNGPLATSER FÖRSVÅRAR INSATSEN MOT KOLERA I HAITI

Publicerad 25 november 2014

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En patient på vårt koleracenter i Port-Au-Prince, Haiti. FOTO: Thomas Freteur

En patient på vårt koleracenter i Port-Au-Prince, Haiti. FOTO: Thomas Freteur

Sedan i mitten av oktober har mer än 2000 människor sökt vård i Port-au-Prince efter att ha uppvisat symtom på kolera. På grund av bristande tillgång till rent dricksvatten och fungerande latriner befinner sig majoriteten av Haitis befolkning i riskzonen för att bli smittade av kolera. Trots detta saknas det kapacitet för att behandla dem som blir drabbade av sjukdomen. Vi utökar därför vår kolerainsats med 320 nya sängplatser.

Det har gått fyra år sedan kolera bröt ut i Haiti och landets sjukvårdssystem kämpar fortfarande med bristande medicinska och ekonomiska resurser, samt avsaknad av personal. Problemen är ett tecken på myndigheternas bristfälliga beredskap inför en sjukdom som numera är välkänd och möjlig att förutse.

– Trots att det finns en nationell plan för att eliminera kolera, kommer fortfarande allvarligt sjuka patienter till oss, då det saknas ett system för att kunna bistå med akut sjukvård, säger Oliver Schulz, Läkare Utan Gränsers landschef i Haiti.

Varje dag tar vårt akutcenter i Martissant emot nästan hundra patienter.

– Till en början försökte vi referera patienter till andra koleracenter men vi insåg snabbt att det inte fanns tillräckligt med sängar. Vårt center i Martissant blev snabbt överfullt då landets sjukvårdssystem inte var förberett för att hantera ett kolerautbrott - detta trots att vi vet att dessa förekommer under regnperioder, säger Olivia Gayraud, medicinskt ansvarig på Haiti.

Flera koleracenter

Vi satte snabbt upp två koleracenter i Martissant och Delmas 33. Hälsoministeriet öppnade också vårdinrättningar, men dessa stötte snabbt på problem på grund av otillräcklig finansiering, vilket ledde till att vi gav stöd till dessa center. Sedan den 10 oktober har vi behandlat mer än 2000 människor.

Många som har insjuknat kommer från områden med bristande tillgång på rent dricksvatten och skrämmande dåliga sanitära förhållanden.

– Slummen är en perfekt grogrund för att kolera ska utvecklas och smitta befolkningen, förklarar Olivia Gayraud. När en person har blivit smittad genom mat eller vatten förstärks spridningen av otillräckliga hygienrutiner, brist på latriner och otillräckliga vattenreningssystem. Att informera befolkningen och förbättra hygienrutiner är därför avgörande för att minska spridningen av smittan.

Antalet kolerafall har fördubblats

I Haiti är koleraepidemin särskilt allvarlig under regnperioden och under de senaste åren har befolkningen långsamt förlorat sin immunitet mot sjukdomen. Antalet inskrivna kolerafall hos Läkare Utan Gränser har fördubblats i jämförelse med 2013.

Avsaknaden av sanitär infrastruktur och rent dricksvatten riskerar att försämra situationen ytterligare.

- Det krävs radikala insatser för att utrota kolera på Haiti. För att minska smittspridningen är det bland annat viktigt att vattnet som distribueras i drabbade områden är tillräckligt klorerat. Haitiska myndigheter måste samarbeta med internationella aktörer för att genomföra en akutinsats och integrera koleravård i landets sjukvårdssystem, avslutar Oliver Schulz.  

Aktuellt om Haiti

En patient anländer med ambulans till vårt sjukhus Centre de Référence en Urgence Obstétricale i Port-au-Prince, Haiti.
Nyheter från fältet

När mammor dör

"Jag önskar att varje gång en kvinna och ett barn dör här, att det skulle få samma uppmärksamhet. För det skulle betyda att det hör till ovanligheten."
- Anna Blideman, sjuksköterska.

Vi försöker ge de övergivna barnen så mycket kärlek vi kan.
Nyheter från fältet

De övergivna barnen

Levnadsförhållanden för många människor här är svåra och det kan helt enkelt vara det enda alternativet att överge barnet och hoppas på att vi hittar ett bättre liv för det. 

Stolt far med sitt nyfödda barn på förlossningskliniken i Haiti.
Nyheter från fältet

Stolt far

Ducastin sitter på en bänk och väntar på sin fru, Majorie, som har kommit till oss på återbesök.

Sophia är 17 år och har mist sitt barn
Nyheter från fältet

Sophia förlorade sitt barn

Sophia ska snart fylla 18 och har just mist sitt barn. Hon blödde i tre dagar innan hon förstod att hon var tvungen att ta sig till sjukhus. 

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.