Hoppa till huvudinnehåll

FALLEN MINSKAR DRASTISKT

Publicerad 12 november 2012

Sedan i juli i år har vi för första gången genomfört ett program för att förebygga malaria. Vi har testat programmet i Mali och Tchad och resultaten är mycket lovande.

I de områden där vi har genomfört insatsen har malariafallen under sjukdomens högsäsong minskat drastiskt, liksom antalet inlagda patienter. Vår malariaexpert Estrella Lasry berättar:
 – Vi ser ett klart samband mellan vår insats och det faktum att mer än hälften av sängarna på sjukhusets barnavdelning i Mali är tomma. Det är något vi aldrig har sett tidigare år under malariatoppen - beläggningen brukar vara över 100 procent under högsäsongen.

Malaria minskar med 86 procent

Vi har delat ut malariaprofylax till 175 000 barn i åldern tre månader till fem år i Koutiala-distriktet i södra Mali samt i två områden i Moissala-distriktet i Tchad. Barn i denna åldersgrupp löper störst risk att dö i malaria på grund av svagare immunförsvar. Resultaten visar en minskning med mer än 60 procent av antalet enkla malariafall i Mali och upp till 86 procents minskning i Tchad. Vi kan också se en betydande minskning av fall av svår malaria.
– Även om vi måste fortsätta att utvärdera den bredare effekten av detta program, såsom dess övergripande effekt på befolkningens hälsa, så visar de första resultaten på en spektakulär minskning av antalet malariafall, säger Estrella Lasry.

Rekommenderas av WHO

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör uppskattningsvis 650 000 människor av malaria varje år. 90 procent av fallen inträffar i Afrika söder om Sahara, främst bland små barn.
Sedan i mars 2012 rekommenderar WHO genomförandet av förebyggande program. Rekommendationen bygger på forskning som bedrivs i flera länder i Sahelområdet som årligen drabbas av malariatoppar. Läkare Utan Gränsers projekt startade i juli i år och pågick till i oktober, den period då det är högsäsong för malaria i området. 

Bra folkhälsoverktyg

Utöver minskningen av antalet enkla och svåra malariafall i både Mali och Tchad, rasade antalet malariarelaterade sjukhusinläggningar från ett genomsnitt 247 per vecka till 84.
– Vi kan ha hittat ett vapen för att bekämpa malaria. Det är dock för tidigt att säga om vi kommer kunna utrota sjukdomen, just nu fokuserar vi på att få ned dödstalen och att skydda barnen, som står för den stora majoriteten av malariadödsfall, säger Estrella Lasry.
Andra metoder för att förebygga malaria, till exempel utdelning av myggnät och insekts-besprutning samt korrekt diagnos och behandling av malaria måste fortsätta att stödjas och genomföras i länder där malaria är endemisk.
Läkare Utan Gränser driver projekt för behandling och förebyggande av de mest dödliga sjukdomarna hos små barn i Mali och Tchad. Sedan början av 2012 har fler än 12 000 personer behandlats för malaria och 3 500 sjuka och/eller gravt undernärda barn har förts till sjukhus i Koutiala-distriktet i södra Mali. I Moïssala-distriktet i Tchad har fler än 18 000 personer fått malariabehandling tack vare Läkare Utan Gränser.

Aktuellt om Mali

Under första halvan av 2016 har fler än 9 000 barn i åldrarna mellan 6 månader och 2 år skrivits in på vårt näringsprogram efter att screenas för undernäring i Bokoro-regionen, Tchad.
Nyheter från fältet

Undernäring - den tysta epidemin i Tchad

Hälften av dödsfallen bland barn i Tchad orsakas av undernäring. Ett hårt klimat och dålig utbildning om mat och hygien är några av orsakerna. 

En läkare mäter ett barns överarm, i Koutiala distriktet, Mali, för att se om barnet är undernärt.
Nyheter från fältet

Nya strider hindrar humanitär hjälp i Mali

Nya strider har brutit ut i Mali mellan olika grupper vilket, tillsammans med den ökande kriminaliteten, begränsar möjligheten att nå ut med humanitär hjälp. 

Flyktingar kring Tchadsjön som flyr Boko Haram
Nyheter från fältet

På flykt undan Boko Haram

2,7 miljoner människor kring Tchadsjön har tvingats fly från sina hem. Det gör situationen till en av kontinentens största humanitära kriser.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Kriget i Syrien har drivit miljontals människor på flykt. Krisen orsakar ett desperat behov av livräddande humanitära insatser.

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.