Hoppa till huvudinnehåll

Just nu har vi vissa tekniska problem. Det innebär att det kan ta upp till 30 minuter innan du får ditt bekräftelsemejl efter att du har gett din gåva. 

FALLEN MINSKAR DRASTISKT

Publicerad 12 november 2012

Sedan i juli i år har vi för första gången genomfört ett program för att förebygga malaria. Vi har testat programmet i Mali och Tchad och resultaten är mycket lovande.

I de områden där vi har genomfört insatsen har malariafallen under sjukdomens högsäsong minskat drastiskt, liksom antalet inlagda patienter. Vår malariaexpert Estrella Lasry berättar:
 – Vi ser ett klart samband mellan vår insats och det faktum att mer än hälften av sängarna på sjukhusets barnavdelning i Mali är tomma. Det är något vi aldrig har sett tidigare år under malariatoppen - beläggningen brukar vara över 100 procent under högsäsongen.

Malaria minskar med 86 procent

Vi har delat ut malariaprofylax till 175 000 barn i åldern tre månader till fem år i Koutiala-distriktet i södra Mali samt i två områden i Moissala-distriktet i Tchad. Barn i denna åldersgrupp löper störst risk att dö i malaria på grund av svagare immunförsvar. Resultaten visar en minskning med mer än 60 procent av antalet enkla malariafall i Mali och upp till 86 procents minskning i Tchad. Vi kan också se en betydande minskning av fall av svår malaria.
– Även om vi måste fortsätta att utvärdera den bredare effekten av detta program, såsom dess övergripande effekt på befolkningens hälsa, så visar de första resultaten på en spektakulär minskning av antalet malariafall, säger Estrella Lasry.

Rekommenderas av WHO

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör uppskattningsvis 650 000 människor av malaria varje år. 90 procent av fallen inträffar i Afrika söder om Sahara, främst bland små barn.
Sedan i mars 2012 rekommenderar WHO genomförandet av förebyggande program. Rekommendationen bygger på forskning som bedrivs i flera länder i Sahelområdet som årligen drabbas av malariatoppar. Läkare Utan Gränsers projekt startade i juli i år och pågick till i oktober, den period då det är högsäsong för malaria i området. 

Bra folkhälsoverktyg

Utöver minskningen av antalet enkla och svåra malariafall i både Mali och Tchad, rasade antalet malariarelaterade sjukhusinläggningar från ett genomsnitt 247 per vecka till 84.
– Vi kan ha hittat ett vapen för att bekämpa malaria. Det är dock för tidigt att säga om vi kommer kunna utrota sjukdomen, just nu fokuserar vi på att få ned dödstalen och att skydda barnen, som står för den stora majoriteten av malariadödsfall, säger Estrella Lasry.
Andra metoder för att förebygga malaria, till exempel utdelning av myggnät och insekts-besprutning samt korrekt diagnos och behandling av malaria måste fortsätta att stödjas och genomföras i länder där malaria är endemisk.
Läkare Utan Gränser driver projekt för behandling och förebyggande av de mest dödliga sjukdomarna hos små barn i Mali och Tchad. Sedan början av 2012 har fler än 12 000 personer behandlats för malaria och 3 500 sjuka och/eller gravt undernärda barn har förts till sjukhus i Koutiala-distriktet i södra Mali. I Moïssala-distriktet i Tchad har fler än 18 000 personer fått malariabehandling tack vare Läkare Utan Gränser.

En hälsoinformatör från Läkare Utan Gränser talar med en grupp människor i Hong Kong om hur de kan skydda sig mot det nya coronaviruset. Februari 2020.

Tillsammans mot covid-19

Virus känner inga gränser. Det gör inte vårt arbete heller. Med 50 års erfarenhet av kriser och epidemier gör vi nu allt vi kan för att bekämpa det nya coronaviruset.

Var med oss i kampen mot covid-19!
Ge en gåva