Hoppa till huvudinnehåll

Färre mödrar smittar sina barn

Publicerad 20 september 2013

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En hivpositiv ammande mamma med sina två yngsta barn som båda är fria från viruset.

En hivpositiv ammande mamma med sina två yngsta barn som båda är fria från viruset.

Fyrtio procent av alla gravida kvinnor i Swaziland är hivpositiva. Att stoppa överföringen av hiv från mor till barn är ett viktigt steg för att bromsa spridningen av hiv i landet. Sedan i februari använder Läkare Utan Gränser, i samarbete med Swazilands hälsovårdsministerium, en ny innovativ metod som kallas PMTCT B+.

– I Swaziland är 40 procent av alla gravida kvinnor hivpositiva. Utan behandling kommer 25 till 40 procent av deras barn att också födas med smittan, förklarar Serge Kabore, vår medicinska koordinator i Swaziland.

Målet är att 4000 hivpositiva gravida kvinnor ska sättas på behandling de kommande fyra åren. Hittills har mer än 200 kvinnor anslutit sig till programmet i området Nhlangano i södra Swaziland.

– Syftet med metoden PMTCT B + är att alla gravida och ammande kvinnor ska få livslång behandling tidigt, oavsett hur starkt deras immunförsvar är. Detta kommer att förhindra att smittan överförs från mor till barn, och samtidigt hålla mödrarna vid god hälsa och skydda deras hivnegativa partners.

Fler får behandling tidigare

Mängden CD4-celler är ett mått på hur starkt en människas immunförsvar är. När CD4-cellerna minskar i antal är det ett tecken på att immunförsvaret har försvagats. Det vanliga är att en patients CD4-tal avgör om hon eller han bör sättas på antiretroviral behandling (ARV).  Efter år av påtryckningar från organisationer som Läkare Utan Gränser har Världshälsoorganisationen höjt CD4-tröskeln från 350 till 500. Detta viktiga steg innebär att en större andel av patienterna nu kommer att kunna få behandling tidigare, vilket skyddar dem mot opportunistiska sjukdomar och minskar risken att de smittar andra.

– Det är oacceptabelt att mor till barn-smitta  fortfarande förekommer år 2013, betonar Elias Pavlopoulos, landansvarig i Swaziland. Genom att införa PMTCT B + vill vi visa att det är möjligt att helt undvika överföring av viruset från mor till barn, och att samtidigt hålla mödrarna friska.

Katalysator för förändring

Resultaten av pilotprojektet kommer att utvärderas regelbundet enligt tre kriterier: vilken effekt det har på patienternas hälsa och i vilken utsträckning smittspridningen hejdas, patienters och sjukvårdspersonalens upplevelse och dessutom ekonomiska aspekter.

– Vi hoppas kunna påverka den nationella hälsopolitiken så att denna nya metod genomförs i hela landet. Läkare Utan Gränser ska fungera som en katalysator för förändring, tillägger Elias Pavlopoulos.

Metoden PMTCT B + är en viktig utveckling i kampen mot hiv/aidsepidemin i Swaziland. Det långsiktiga målet är att vända smittkurvan nedåt genom att göra behandlingsmetoden och synsättet till norm för hela befolkningen. PMTCT B + är ett första steg mot att uppnå en generation utan hiv/aids.

Lär dig mer om PMTCT B+ här!

Aktuellt om Swaziland

Hivtester på hiv-avdelningen på sjukhuset i Arua, Uganda.
Nyheter från fältet

Kraftsamling nödvändig för att stoppa aids, tuberkulos och malaria

Svenska regeringens stöd till Globala fonden är av stor vikt om aids, tuberkulos och malaria ska stoppas till 2030.Vi som arbetar med att bekämpa dessa sjukdomar vill att Sverige skickar en tydlig signal om att vi kommer att fullfölja våra åtaganden för att stoppa dessa epidemier.

Två kvinnor som lever med hiv i Kongo-Kinshasa. För dem är hivmediciner livsviktiga, men de har inte råd att köpa dem.
Nyheter från fältet

Hutlöst dyra läkemedel för resistenta hivpatienter

Priset för nya hivmediciner är så högt att det hotar kampen mot hiv. Det är ett stort hälsoproblem för patienter som är resistenta mot äldre läkemedel.

En hälsoarbetare genomför ett hivtest hemma hos en kvinna i KwaZulu-Natal, Sydafrika.
Nyheter från fältet

Sydafrika: ​Dörrknackning kan rädda många hivsmittade

Att hivtesta människor i deras hem är ett effektivt sätt att förebygga hiv. Det visar vårt pilotprojekt som gett mycket goda resultat i Sydafrika.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Kriget i Syrien har drivit miljontals människor på flykt. Krisen orsakar ett desperat behov av livräddande humanitära insatser.

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.