Hoppa till huvudinnehåll

Färre mödrar smittar sina barn

Published 20 september 2013
En hivpositiv ammande mamma med sina två yngsta barn som båda är fria från viruset.
Foto: Yasuhiko Okuno
En hivpositiv ammande mamma med sina två yngsta barn som båda är fria från viruset.

Fyrtio procent av alla gravida kvinnor i Swaziland är hivpositiva. Att stoppa överföringen av hiv från mor till barn är ett viktigt steg för att bromsa spridningen av hiv i landet. Sedan i februari använder Läkare Utan Gränser, i samarbete med Swazilands hälsovårdsministerium, en ny innovativ metod som kallas PMTCT B+.

– I Swaziland är 40 procent av alla gravida kvinnor hivpositiva. Utan behandling kommer 25 till 40 procent av deras barn att också födas med smittan, förklarar Serge Kabore, vår medicinska koordinator i Swaziland.

Målet är att 4000 hivpositiva gravida kvinnor ska sättas på behandling de kommande fyra åren. Hittills har mer än 200 kvinnor anslutit sig till programmet i området Nhlangano i södra Swaziland.

– Syftet med metoden PMTCT B + är att alla gravida och ammande kvinnor ska få livslång behandling tidigt, oavsett hur starkt deras immunförsvar är. Detta kommer att förhindra att smittan överförs från mor till barn, och samtidigt hålla mödrarna vid god hälsa och skydda deras hivnegativa partners.

Fler får behandling tidigare

Mängden CD4-celler är ett mått på hur starkt en människas immunförsvar är. När CD4-cellerna minskar i antal är det ett tecken på att immunförsvaret har försvagats. Det vanliga är att en patients CD4-tal avgör om hon eller han bör sättas på antiretroviral behandling (ARV).  Efter år av påtryckningar från organisationer som Läkare Utan Gränser har Världshälsoorganisationen höjt CD4-tröskeln från 350 till 500. Detta viktiga steg innebär att en större andel av patienterna nu kommer att kunna få behandling tidigare, vilket skyddar dem mot opportunistiska sjukdomar och minskar risken att de smittar andra.

– Det är oacceptabelt att mor till barn-smitta  fortfarande förekommer år 2013, betonar Elias Pavlopoulos, landansvarig i Swaziland. Genom att införa PMTCT B + vill vi visa att det är möjligt att helt undvika överföring av viruset från mor till barn, och att samtidigt hålla mödrarna friska.

Katalysator för förändring

Resultaten av pilotprojektet kommer att utvärderas regelbundet enligt tre kriterier: vilken effekt det har på patienternas hälsa och i vilken utsträckning smittspridningen hejdas, patienters och sjukvårdspersonalens upplevelse och dessutom ekonomiska aspekter.

– Vi hoppas kunna påverka den nationella hälsopolitiken så att denna nya metod genomförs i hela landet. Läkare Utan Gränser ska fungera som en katalysator för förändring, tillägger Elias Pavlopoulos.

Metoden PMTCT B + är en viktig utveckling i kampen mot hiv/aidsepidemin i Swaziland. Det långsiktiga målet är att vända smittkurvan nedåt genom att göra behandlingsmetoden och synsättet till norm för hela befolkningen. PMTCT B + är ett första steg mot att uppnå en generation utan hiv/aids.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare